Beindigingsfase 1

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
VerpleegkundeTertiary Education

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Hoe zie jou emotie er nu uit?

Slide 2 - Open vraag

Slide 3 - Tekstslide

Dagopening van

Slide 4 - Tekstslide

Welke vragen leven er vandaag?

Slide 5 - Open vraag

Integratiefase

Slide 6 - Woordweb

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Presentaties

Slide 9 - Tekstslide

In kleine groepjes
Afscheid:
- Welke afscheidsmomenten ken jij in je leven? Groepen, individuen, goede connecties, minder goede.
Hoe zagen de afscheidsmomenten eruit?
timer
5:00

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Denk aan je werk of stage, wat doe jij in je houding en gedrag om het eerste contact met een patiënt te leggen en op te bouwen?

Slide 14 - Open vraag

Welke theorieën steunen je in maken en onderhouden van contact?

Slide 15 - Open vraag

Denk aan je werk of stage, geef een voorbeeld van hoe je de stabilisatiefase vorm geeft?

Slide 16 - Open vraag

Beschrijf van een patiënt van je stage of werk wat er speelt op de 4 niveaus van functioneren.

Slide 17 - Open vraag

Beschrijf hoe jij op je werk of stage vorm geeft aan shared decision making?

Slide 18 - Open vraag

Denk aan je werk of stage, geef een voorbeeld van hoe je de heroriëntatiefase vorm geeft?

Slide 19 - Open vraag

Denk aan je werk of stage, in de ideale wereld, hoe ga je te werk bij het maken en gebruiken van een signaleringsplan?

Slide 20 - Open vraag

Denk aan je werk of stage, geef een voorbeeld van hoe je de integratiefase vorm geeft.

Slide 21 - Open vraag

Met je werk of stage in je achterhoofd, kun je vertellen hoe je vormgeeft aan evaluatiemomenten?

Slide 22 - Open vraag

In de ideale wereld, hoe zou je op je werk of stage het afscheid van een patiënt vormgeven?

Slide 23 - Open vraag

Wat zijn zaken die je belangrijk vindt voor de patiënt om het traject goed af te kunnen sluiten?

Slide 24 - Open vraag

Volgende week
- Laatste beïndigingsfase
Evaluatie Project 1

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Video