NS1T4H12.5

1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

H12 - Paragraaf 5
Krachten ontbinden

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Ik kan krachten met dezelfde werklijn samenstellen
 • Ik kan krachten met verschillende werklijnen samenstellen
 • Ik kan een kracht ontbinden

Slide 3 - Tekstslide

Krachten in evenwicht

 • Alle voorwerpen die een constante snelheid hebben (dus GEEN versnelling/vertraging), hebben een nettokracht van 0 N.

 • Een voorwerp dat stil staat, heeft een constante snelheid van 0 m/s. Dus ook hier Fnetto = 0 N

 • De zwaartekracht op een voorwerp wordt tegengehouden door een normaalkracht.

Slide 4 - Tekstslide

De normaalkracht
De normaalkracht (Fn) is de kracht die wordt uitgeoefend door de ondergrond als reactie op de zwaartekracht.

De zwaartekracht s hier groen en de normaalkracht rood. 

NB: Fz vangt aan in het zwaartepnt, Fn op het grensvlak.

Voor de leesbaarheid staan de krachten iets naast elkaar maar hebben in werkelijkheid dezelfde werklijn.

Slide 5 - Tekstslide

Gewicht(skracht)

 • Gewicht is de kracht die je op je ondergrond uitoefent.

 • Als er verder geen andere krachten werken dan de zwaartekracht en de normaalkracht, dan is de zwaartekracht gelijk aan het gewicht

Slide 6 - Tekstslide

Dit stilstaande pak melk ondervindt een zwaartekracht va 20 N. Wat is het gewicht?

Slide 7 - Tekstslide

Nettokracht, dezelfde werkijnen
De nettokracht is de som van alle krachten (op eenzelfde werklijn).

Dus Fnetto = F1 + F2 + ... + Flaatste

In het plaatje:
(+100) + (+180) = + 280
Dus Fnetto = 280 N naar rechts

Slide 8 - Tekstslide

Nettokracht, dezelfde werkijnen
Fnetto = F1 + F2 + ... + Flaatste

In het plaatje:
(-100) + (+180) = + 80
Dus Fnetto = 80 N naar rechts

Slide 9 - Tekstslide

Nettokracht, verschillende werklijnen

Welke richting heeft het boorplatform onder invloed van meerdere sleepboten?

Slide 10 - Tekstslide

Nettokracht, verschillende werklijnen
In dit voorbeeld wordt een schip door twee sleepboten getrokken.

De ene sleepboot trekt het schip naar rechts met een grote kracht

De andere sleepboot trekt het schip naar links met een kleine kracht

Slide 11 - Tekstslide

Teken een hulplijn, evenwijdig aan kracht 1 die het einde van kracht 2 raakt

Slide 12 - Tekstslide

Teken een tweede hulplijn, evenwijdig aan kracht 2 die het einde van kracht 1 raakt --> Paralellogram

Slide 13 - Tekstslide

De diagonaal in het paralellogram is Fnetto
Dit wordt ook Fres (= resulterende kracht) genoemd

Slide 14 - Tekstslide

Krachten ontbinden
Dit is eigenlijk het omgekeerde van nettokracht:

 • Bij bepalen van de nettokracht ken je vooraf de krachten die samenwerken.

 • Bij krachten ontbinden weet je de nettokracht en wil je de samenwerkende krachten weten.

Slide 15 - Tekstslide

Bereken de spankracht in de kabels

Slide 16 - Tekstslide

Teken eerst de zwaartekracht. Die loopt vanuit het zwaartepunt 

loodrecht naar beneden. Teken op schaal.

Slide 17 - Tekstslide

Teken eerst de normaalkracht. Deze begint in het touw en gaat dan loodrecht omhoog en is even groot als de zwaartekracht.

Slide 18 - Tekstslide

Maak met  hulplijnen een parallellogram. Hierin is de normaalkracht de diagonaal.
De hulplijnen worden de zijdes van het parallellogram

Slide 19 - Tekstslide

Het paralellogram is nu af.

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Je kunt nu de krachten opmeten en met behulp van de schaal uitrekenen

Slide 22 - Tekstslide

Leerdoelen bereikt?
 • Ik kan krachten met dezelfde werklijn samenstellen
 • Ik kan krachten met verschillende werklijnen samenstellen
 • Ik kan een kracht ontbinden

Slide 23 - Tekstslide

0

Slide 24 - Video

Slide 25 - Tekstslide

Ontbind de zwaartekracht in de bal.
Fz = 2000N. Neem de tekening "ongeveer"over.
Schaal 1 cm : 400N

Slide 26 - Open vraag