cross

6.2 De Gouden Eeuw van Nederland

De Gouden Eeuw
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 13 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

De Gouden Eeuw

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel: 
Aan het einde van deze les kun je aangeven op welke manier de Republiek geregeerd werd en hoe deze tot grote bloei kwam

Slide 2 - Tekstslide

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
 • 17e eeuw -> alle bekende landen bestuurt door een vorst met groeiende macht (absolutisme) met centrale macht (centralisatie) -> NL = uitzondering
 • Republiek geen centrale regering -> intern zeven aparte staatjes -> naar buiten toe eenheid
 • Regenten hadden de macht -> onderlinge benoemingen (vriendjespolitiek)
 • Steden -> vroedschap = college van 20-40 mannen die de burgemeesters benoemden. Vroedschap stuurde vertegenwoordigers naar de Staten (bestuur van een gewest (provincie) van de Republiek -> per provincie anders samengesteld -> platteland (Gelderland, Overijssel etc.) veel adel -> Holland en Zeeland veel burgerij
 • Burgerij heel veel invloed op bestuur in vergelijking met andere landen

Slide 3 - Tekstslide

Wie waren de regenten?

Rijke burgers (steden) of adel (platteland) met bestuurs - functie. 

Het patriciaat (laag van regenten) verdeelden de (goedbetaalde) baantjes onderling.

Slide 4 - Tekstslide

Stadhouder
Vóór de Republiek was de stadhouder de plaatsvervanger van de koning in een gewest.
In de republiek was de stadhouder de legeraanvoerder. Hij werkte voor de gewesten. 

Slide 5 - Tekstslide


Stadhouder
 • opperbevelhebber van leger en vloot
 • meebeslissen over benoeming vn nieuwe regenten
 • 1650-1672 stadhouderloos tijdperk


Slide 6 - Tekstslide

Tussen de stadhouder (legeraanvoerder), hier Willem III en de raadpensionaris
( vertegenwoordiger van de Staten-Generaal en Holland) was regelmatig strijd. Hier verliest raadpensionaris Johan de Witt 1672 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Ontstaan Moedernegotie
 • Gebrek aan voedsel en grondstoffen in Republiek
 • Gevolg: handel met Oostzeegebied is noodzakelijk (moedernegotie)
 • Vraag en aanbod:
 • Nederlandse handelaren slaan goedkoop graan op (stapelmarkt) en verkopen het duur als er een misoogst is 

Slide 10 - Tekstslide

Val van antwerpen
Gevolgen:
- Veel immigranten naar Amsterdam

- Handelscontacten : handel van Antwerpen naar Amsterdam

- Nijverheid neemt toe

- In Amsterdam handel in luxeproducten


Slide 11 - Tekstslide

De cultuur
Schilderkunst: Rembrandt, Vermeer, Frans Hals, Jan Steen
Opdrachtgevers: de burger, onderwerpkeuze dus ook anders
Familieportretten, stillevens, zeegezichten en dagelijks leven


Slide 12 - Tekstslide

Wetenschap
Hugo de Groot
Christiaan Huygens
Jan Leeghwater
Descartes
Gewetensvrijheid

Slide 13 - Tekstslide