H6 Elektrische energie

de stof van de toets 
schrift, boek en rekenmachine 
H6 slechts §5 +

H7 alles :§1 t/m §6 +
H8 twee paragrafen (§1 en §2)

1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
naskVoortgezet speciaal onderwijsLeerroute 2

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

de stof van de toets 
schrift, boek en rekenmachine 
H6 slechts §5 +

H7 alles :§1 t/m §6 +
H8 twee paragrafen (§1 en §2)

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we deze les doen?
Doelen
-Aan het einde van de les kun je
uitleggen wat elektrisch vermogen is
Rekenen met elektrisch vermogen en energie 
de energiekosten berekenen
voorbeelden maken

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

energiekosten formule 
 • De energiekosten worden berekend  in kiloWattuur. 
 •  energiekosten = prijs per kilowattuur x het aantal kilowattuur
 • energiekosten = Prijs (kWh) x E(kWh)
 • We gebruiken heel veel energie en de eenheid Joule is erg klein. Een grotere eenheid nemen namelijk Kilowattuur
 • Hoe bereken je E en hoe reken je dit in kilowattuur.

Slide 4 - Tekstslide

Hoe bereken je elektrische energie 
 • Hoe kunnen we een formule voor E verzinnen?
 • Hoe sterk het apparaat is en hoe lang hij aan staat.
 • verbruikte energie = verbruikte energie per seconde  x het aantal seconde = P x t
 • De hoeveelheid energie die per seconde wordt gebruikt
 • VERMOGEN P  (power)
 • de eenheid is Watt,  
 • 1 W=1J/s   

Slide 5 - Tekstslide

formule voor energie 
E=Pt

Slide 6 - Tekstslide

Energie in kilowattuur
De energiemeter in huis gebruikt een andere eenheid van energie, niet de joule maar de kilowattuur (kWh). Om die te gebruiken, rekenen we het vermogen in kilowatt (kW), en de tijd in uur (h).

P = vermogen in kW
t = tijd in uur (h)
E = energie in kilowattuur (kWh)

voorbeeld:  P= 150 W=0,15 kW    t= 90 min.= 1,5 uur=1,5 h
  E= P x t = 0,225 kWh
We gebruiken nog steeds:
Energie = vermogen × tijd
E = P × t

Slide 7 - Tekstslide

De kosten van Elektrische energie
 • De prijs van een kWh is op dit moment ongeveer € 0,25

 • Terug naar ons rekenvoorbeeld?
 • Een koelkast heeft een vermogen van 50W
  de koelkast slaat gemiddeld per dag 12 uur aan
  Hoeveel energie verbruikt de koelkast per jaar?
 • E = P x t
  dus
  E = 0,2 kW en t = 365 x 12 = 4380 uur
  E = 0,05 kW x 4380 h = 219 kWh
 • Totale kosten zijn dan:
  219 x € 0,25 = € 54,75
.... en dat is alleen nog maar de koelkast.

Slide 8 - Tekstslide

In een huiskamer branden 's avonds van 19.00 tot 23.00 uur:
– vier lampen van 40 W;
– twee lampen van 15 W;

a Bereken hoeveel elektrische energie deze lampen samen per avond verbruiken.

b Bereken de kosten als 1kwh=30 cent.

Slide 9 - Tekstslide

energieverbruik
E=P.t
E is energieverbruik in joule (J)
P is vermogen in watt (W)
t is tijdsduur in seconde (s)

E is energieverbruik in kilowattuur kWh)
P is vermogen in kilowatt (kW)     
t is tijdsduur in uur (h)

P=tE
t=PE
Kilowattuur en Joule kun je omrekenen.
1kWh = 3.600.000 J.

Slide 10 - Tekstslide

De grootheid energie heeft symbool E. Wat is de eenheid?
A
Alléén Joule (J)
B
Joule (J) en Watt (W)
C
Joule (J) en Kilowattuur (kWh)
D
Seconden (s)

Slide 11 - Quizvraag

Er is ÉÉN formule om de energie te berekenen, maar er zijn TWEE manieren om de formule te gebruiken. welke TWEE zijn dat?
E=Pt
A
Met Joule, Kilowattuur en uren
B
Met Joule, Watt en seconden.
C
Kilowattuur, watt en uren
D
Kilowattuur, kilowatt en uren

Slide 12 - Quizvraag

Welke formule is fout?
A
E=Pxt
B
P=E/t
C
t=E/P
D
t=P/E

Slide 13 - Quizvraag

Een WIFI-ontvanger van 3 W staat heel jaar aan. Bereken de gebruikte energie in kWh
A
0,003kWh
B
0,003 x365
C
0,003 x 365x24
D
0,003 x 365x24x3600

Slide 14 - Quizvraag

Wat heb je vandaag geleerd?

Slide 15 - Open vraag

Aantekening 1: stroom en spanning.
Grootheid          symbool             Eenheid                symbool
spanning            U                            Volt                         V
stroomsterkte   I                             Ampère                A
vermogen           P                            Watt                       W
Energie                E                             Joule                     J
                                                                kilowattuur        kWh
Tijd                         t                              seconde              s

Slide 16 - Tekstslide

Elektrische energie
Energie in Joules (J), Vermogen in Watt (W) en tijd in seconden (s). OF E in kWh, P in kW en t en h.
Wat is de totale energie de is verbruikt? 
Kosten?  22 cent per kWh
E=Pt

Slide 17 - Tekstslide