thema 5 les 1

Doel van de cursus
Je beheerst de didactiek van het ontwerpend leren

Je kan het belang van buitenonderwijs onderstrepen.
Je kan meerdere voorbeelden benoemen van buitenonderwijs.

Je kan meerdere werkvormen toepassen tijdens de stappen van het ontwerpend leren.
1 / 48
volgende
Slide 1: Tekstslide
Natuur en TechniekHBOStudiejaar 2

In deze les zitten 48 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Doel van de cursus
Je beheerst de didactiek van het ontwerpend leren

Je kan het belang van buitenonderwijs onderstrepen.
Je kan meerdere voorbeelden benoemen van buitenonderwijs.

Je kan meerdere werkvormen toepassen tijdens de stappen van het ontwerpend leren.

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

les 1
les 2
les 3
les 4
les 5
cyclus OL 

didactiek OL 
buitenonderwijs 
technologie 3/4 en werkvormen OL
werkvormen OL en toepassingen
Thema 5
Thema 6
thema 7
Thema 8
kennis OL
Workshop OL praktijk
workshop 
Buitenonderwijs praktijk
challenges
workshops
FUN & learning

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
Aan het einde van deze les:

- kun je het verschil tussen onderzoekend en ontwerpend leren uitleggen.
- ken je de 7de stap. (verbreden en verdiepen)
- heb je ideeën opgedaan hoe je een energizer kunt inzetten.
- heb je een duidelijk beeld hoe je de stappen in de praktijk kan toepassen.

Slide 3 - Tekstslide

Als je een goede les wilt geven, moet je kennis over vakdidactiek en inhoud hebben (kennis en vaardigheden)

Slide 4 - Link

Deze slide heeft geen instructies

Voorbereiding
Doel n.a.v. voorbereiding:
  • Je  kan de 6 stappen van ontwerpend leren toelichten.
  • Je kan bij iedere stap een praktisch voorbeeld geven.

Slide 5 - Tekstslide

In het gelezen stuk hebben de studenten stap 7 nog niet geleerd. Dit is wel voorkennis uit jaar 1.
resultaten feedbackfruits
- Welke gesloten vraag was lastig/makkelijk.
- Welke antwoorden zijn gegeven op de open antwoorden.
- Welke antwoorden zijn gegeven bij de discussie.
- Welke reacties hebben we op elkaar gegeven.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dit model moet je kennen!!
Stap 7: belangrijk
verdiepen en verbreden

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 7: verdiepen en verbreden
Hierin kijk je deels terug en vooruit.
  • Hebben wij nu een oplossing voor ons probleem?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stap 7 verdiepen en verbreden
Stap 7 (terugkoppeling stap 1)
Leerling; Evalueert op proces en product, stel evt. nieuwe vervolgvragen op. 
Leerkracht; Komt terug op de context uit stap 1 die de aanleiding was voor het ontwerpproces.
De kennis wordt verder uitgebreid. De koppeling wordt gemaakt naar theoretische kennis (concepten) of naar de echte wereld.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Energizer
Wat is dit???

Bedenk zoveel mogelijk nieuwe functies!!!

Slide 10 - Tekstslide

Benadruk  het belang van een energizer. Naast het feit dat kinderen na een stukje kennisoverdracht verslappen qua aandacht kan je de energizer ook inzetten om het creatief denkvermogen op te starten. 

In de volgende energizer gaan we technische principes personaliseren. Leerlingen leren hierdoor technische begrippen in een speelse context te plaatsen. Abstracte voorwerpen gaan nu meer tot de verbeelding spreken. 

Student leest de tekst en op basis hiervan geeft deze aan wat het is en of wat het nog meer zou kunnen zijn. 
Wat kan ik nog meer zijn???
‘ik ben een grote plastic bak. Opeens word ik in de auto op de achterbank gezet. Er gaan grote stevige riemen om mij heen en er wordt een krijsende baby in mij geduwd. Wat denken jullie dat ik ben?’  

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Energizer:
Noem de naam van je favoriete huis-, tuin- of keukengereedschap.

Slide 12 - Open vraag

De student pakt een voorwerp en bedenkt hierbij nu zelf een soortgelijk verhaaltje zoals op de vorige slide. Oftewel de student personaliseert het voorwerp en geeft met technische omschrijvingen aan wat er gebeurt. Dit korte verhaaltje wordt gedeeld en beste wordt door de docent gekozen. Dit mag een beetje competitief.
Kijkvraag
  • Hoe confronteert de juf de kinderen?

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 14 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hoe confronteert de juf de kinderen?

Slide 15 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke regels zal deze juf hanteren bij het bedenken van zoveel mogelijk ideeën?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Filmfragment 2
kijkvragen:

Hoe ga je om met kinderen die zijn vastgelopen?
Waarom is het testen zo'n belangrijke fase?

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 18 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Hoe ga je om met kinderen die zijn vastgelopen?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is het testen zo'n belangrijke fase?

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

werkvorm
Benoem per fase zo veel mogelijk belangrijke kenmerken om deze fase goed vorm te geven.
Specificeer de volgende twee onderdelen:
- vragen
- begeleiding

Noem eventueel voorbeelden

Slide 23 - Tekstslide

In groepjes van 3 overleggen. Per groepje een antwoord plaatsen
Fase 1 - confrontatie:
Probleem verkennen en formuleren

Slide 24 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase 2 -Ideeën
Ideeën verzinnen en selecteren

Slide 25 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase 3 - ontwerpen
concepten uitwerken en selecteren

Slide 26 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase 4 - uitvoeren
prototype maken

Slide 27 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase 5 - testen
Testen, bijstellen en optimaliseren

Slide 28 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase 6 - presenteren
Tentoonstellen

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Fase 7 - verdiepen/verrijken
beroep, maatschappij, nieuw probleem

Slide 30 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

afsluitende werkvorm
In deze quiz is het de vraag: in welke fase hoort dit  thuis?

Op deze manier krijg je specifieke vaardigheden in beeld. Dit helpt jou beter en doelgerichter te handelen.
De quiz bestaat uit twee delen:
A: activiteiten
B: handelingen van de leerkracht

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

A. Signaleren van een probleem
A
fase 1
B
fase 2
C
fase 3
D
fase 4

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. Evalueren of concepten voldoen aan het programma van wensen en eisen
A
Fase 1
B
Fase 2
C
Fase 3
D
Fase 4

Slide 33 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. Evalueren van ideeën
A
Fase 1
B
Fase 2
C
Fase 3
D
Fase 4

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. verzamelen van materialen en gereedschappen
A
fase 2
B
fase 3
C
fase 4
D
fase 5

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. Evalueren van het product op basis van de testresultaten
A
fase 3
B
fase 4
C
fase 5
D
fase 6

Slide 36 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. Bepalen van de doelgroep en de vorm door de leerkracht en/of leerlingen.
A
Fase 4
B
fase 5
C
fase 6
D
fase 7

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

A. genereren van zo veel mogelijk, gevarieerde ideeën.
A
fase 1
B
fase 2
C
fase 3
D
fase 4

Slide 38 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

B. leerlingen creatieve denktechnieken aanreiken
A
fase 1
B
fase 2
C
fase 3
D
fase 4

Slide 39 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

B. signaleren dat leerlingen vastlopen en hun inspiratie geven
A
fase 1
B
fase 2
C
fase 3
D
fase 4

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

B. leerlingen instructie geven over bepaalde maaktechnieken
A
fase 2
B
fase 3
C
fase 4
D
fase 1

Slide 41 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

B. veel testmogelijkheden geven of met leerlingen bedenken.
A
fase 2
B
fase 3
C
fase 4
D
fase 5

Slide 42 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

B. uitleggen waarom testen belangrijk is
A
fase 2
B
fase 3
C
fase 4

Slide 43 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

B. Signaleren als een leerling spontaan een probleem constateert
A
fase 1
B
fase 2
C
fase 3
D
fase 4

Slide 44 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen
Aan het einde van deze les:

- kun je het verschil tussen onderzoekend en ontwerpend leren uitleggen.
- ken je de 7de stap. (verbreden en verdiepen)
- heb je ideeën opgedaan hoe je een energizer kunt inzetten.
- heb je een duidelijk beeld hoe je de stappen in de praktijk kan toepassen.

Slide 45 - Tekstslide

Als je een goede les wilt geven, moet je kennis over vakdidactiek en inhoud hebben (kennis en vaardigheden)

waardeer deze les met een cijfer!

Slide 46 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zou in deze les nog verbeterd of toegevoegd moeten worden?

Slide 47 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat moet zeker blijven in deze les?

Slide 48 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies