Riolering klas 3 Leisure

Riolering
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
Leisure Operationeel ManagementMBOStudiejaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

Riolering

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Video

Riool aansluitingen
(openbaar 100.000 km - gemeente)
Rioolaansluitingen huizen
(woningriool 350.000 km - particulier)

Slide 4 - Tekstslide

Ontstoppingsstuk
grens gemeente /particulier riool

Slide 5 - Tekstslide

Aansluiting straatkolk
Rioolafvoer op zandbed

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Verval van het riool
Verval en regenwater gebruik

Slide 9 - Tekstslide

Bladvanger
Bladvanger

Slide 10 - Tekstslide

Zwanenhals wasbak
/ stankslot
Sifon/stankslot toilet

Slide 11 - Tekstslide

Het Nederlands riool is .........?....... lang?

A
10.000 kilometer
B
50.000 kilometer
C
100.000 kilometer
D
250.000 kilometer

Slide 12 - Quizvraag

In Nederland zijn ongeveer 6,6 miljoen woningen. In deze woningen ligt ongeveer .........?............ riool
A
100.000 kilometer
B
250.000 kilometer
C
350.000 kilometer
D
500.000 kilometer

Slide 13 - Quizvraag

Waardoor ruik je de vieze lucht uit het riool niet (in huis)
A
Een bladvanger
B
Een sifon
C
Een eendenhals
D
De WC-eend

Slide 14 - Quizvraag

De grens tussen het particulier- en gemeenteriool wordt aangegeven door?
A
Het sifon
B
Een bladvanger
C
Een straatkolk
D
Het ontstoppingsstuk

Slide 15 - Quizvraag

Bij de aanleg van een riool spreekt men over VERVAL. Dit is?
A
Veroudering van het riool
B
Hoeveelheid water dat een riool kan verwerken
C
de schuine ligging van de rioolbuizen
D
Stank-overlast van het riool

Slide 16 - Quizvraag

I Kunststof riool bestaat uit PVC
II Een KLIC-melding is voor de controle van ondergrondse leidingen
A
Alleen bewering I is juist
B
Alleen bewering II is juist
C
Beide beweringen zijn juist
D
Beide beweringen zijn onjuist

Slide 17 - Quizvraag

Bij een gemengd rioolstelsel gaat/is ?
A
regen en afvalwater door één buizensysteem
B
gaat regenwater en sproeiwater door één buizensysteem
C
er geen verschil tussen het gemeente riool en het woningriool
D
het juiste antwoord ontbreekt

Slide 18 - Quizvraag

Welke bewering is onjuist?
A
Riool is een van de beste medische vindingen
B
Door de aanleg van riool verbeterde de volksgezondheid
C
Het rioolleidingsysteem moet om de 8-10 jaar vervangen worden
D
Een rioolbuis- verbindingsstuk noemt men een MOF

Slide 19 - Quizvraag

Slide 20 - Tekstslide