Test basiskennis Cirkelbweging

Bij een eenparige cirkelbeweging staat de snelheid altijd loodrecht op de straal van de doorlopen cirkel.
A
waar
B
niet waar
1 / 14
volgende
Slide 1: Quizvraag
NatuurkundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Bij een eenparige cirkelbeweging staat de snelheid altijd loodrecht op de straal van de doorlopen cirkel.
A
waar
B
niet waar

Slide 1 - Quizvraag

Bij een eenparige cirkelbeweging is de snelheidsvector constant.
A
waar
B
niet waar

Slide 2 - Quizvraag

Bij een eenparige cirkelbeweging is de Fres = 0 N.
A
waar
B
niet waar

Slide 3 - Quizvraag

Bij een eenparige cirkelbeweging is er een versnelling naar het middelpunt van de cirkel gericht.
A
waar
B
niet waar

Slide 4 - Quizvraag

Bij deze looping is de snelheid is overal hetzelfde.
De normaalkracht is dan ook overal het zelfde.
A
waar
B
niet waar

Slide 5 - Quizvraag

Als de schuifweerstand groter is dan de benodigde middelpuntzoekende kracht, dan vliegt de schaatser uit de bocht.
A
waar
B
niet waar

Slide 6 - Quizvraag

Als in het hoogste punt de zwaartekracht op de bal groter is dan de benodigde middelpuntzoekende kracht, dan valt de bal naar beneden.
A
waar
B
niet waar

Slide 7 - Quizvraag

Als de baansnelheid 2x zo groot wordt en de baanstraal blijft hetzelfde, dan wordt de middelpuntzoekende kracht 2x zo groot.
A
waar
B
niet waar

Slide 8 - Quizvraag

De aarde cirkelt om de zon. De aantrekkingskracht van de aarde op de zon is kleiner dan de aantrekkingskracht van de zon op de aarde.
A
waar
B
niet waar

Slide 9 - Quizvraag

Twee satellieten A en B cirkelen om de aarde met een zelfde snelheid.
De massa van A is groter dan de massa van B.
Er geldt dan dat beide satellieten op dezelfde hoogte boven de aarde staan.
A
waar
B
niet waar

Slide 10 - Quizvraag

Welke krachten werken op een stoeltje van een zweefmolen?
A
Zwaartekracht, voorwaartsekracht, spankracht, middelpuntzoekende kracht
B
Zwaartekracht, spankracht
C
Zwaartekracht, middelpuntzoekende kracht
D
Zwaartekracht, spankracht, middelpuntzoekende kracht

Slide 11 - Quizvraag

De aarde beweegt in een cirkelbaan om de zon. Welke van deze krachten is de oorzaak van deze beweging?
A
Fvw
B
Fg
C
Fg en Fmpz samen
D
Fmpz

Slide 12 - Quizvraag

De maan valt niet op de aarde, omdat
A
De resulterende kracht op de maan 0 N is.
B
de maan niet alleen door de aarde, maar ook door de zon wordt aangetrokken.
C
Antwoorden A en B zijn beide juist.
D
Geen van de andere antwoorden is juist.

Slide 13 - Quizvraag

Een motorrijder maakt een schuine bocht. Welke kracht(en) werken er op hem?
A
Normaalkracht, zwaartekracht en wrijvingskracht
B
Normaalkracht, zwaartekracht, wrijvingskracht en middelpuntzoekende kracht
C
Middelpuntzoekende kracht
D
het goede antwoord staat er niet bij

Slide 14 - Quizvraag