14.3 Vervuiling deel 1 BEE

Welke regels voor boeren hebben we NIET behandeld?
A
Regels voor de mestproductie en bemesting
B
Regels voor gewasbeschermingsmiddelen
C
Regels voor het welzijn van dieren
D
Regels voor de bouw van het bedrijf
1 / 21
volgende
Slide 1: Quizvraag
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Welke regels voor boeren hebben we NIET behandeld?
A
Regels voor de mestproductie en bemesting
B
Regels voor gewasbeschermingsmiddelen
C
Regels voor het welzijn van dieren
D
Regels voor de bouw van het bedrijf

Slide 1 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Door overbemesting ontstaan er onderstaande mileuproblemen. Sleep de gevolgen naar het juiste probleem. 
Vermesting/ eutrofiering
Verzuring
Heide verdwijnt 
Waterbloei (zoals algen en kroos)
Kalk in de bodem wordt opgelost
Planten en dieren verdwijnen

Slide 2 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vervuiling

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we deze week doen?
Vandaag: nieuwe leerdoelen
je weet wat er gebeurt met huishoudelijk afval
je weet hoe luchtvervuiling ontstaat 
je kunt  gevolgen van luchtvervuiling uitleggen  

Verder: 
duurzame opdracht 4

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huishoudelijk afval
Jij gooit ieder jaar ongeveer 550 kilogram afval weg. Dat afval hoort bij het huishoudelijk afval. Het grootste deel van dat afval bevat grondstoffen die we opnieuw kunnen gebruiken. Veel afval wordt daarom gescheiden ingezameld en verwerkt. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het laatste huishoudelijke afval dat je hebt weggegooid en waar gooide je dit weg?

Slide 6 - Open vraag

vragen waar ze dat hebben weggegooid
Verwerking
  1. Nuttige toepassing: recycling, compost, hergebruik
  2. Verbranden: restafval
  3. Storten: Vuilnisbelt

Slide 7 - Tekstslide

recycling: glas, blik, papier, plastic, grondstoffen worden opnieuw gebruikt
compost: gft
hergebruik: spullen, kleding, meubels, auto's, elektrische apparaten, tweedehands, kringloopwinkel
vuilnisbelt is aan onderkant afgedekt zodat geen giftige stoffen kunnen weglekken
plaatje: steeds meer afval krijgt nuttige toepassing

Slide 8 - Video

filmpje waarin restafval wordt verbrand, 
afvalenergiecentrale, geeft warmte, nuttige toepassingen
Wat wordt er van GFT gemaakt?Waarom is dat duurzaam?

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Zwerfafval: afval dat op straat of in de natuur door mensen is achtergelaten. Vooral plastic afval is heel schadelijk. Het duurt honderen jaren voordat schimmels en bacerien het afval hebben afgebroken. 

Slide 10 - Tekstslide

afval achtergelaten op straat of in de natuur
schadelijk, want kan honderden jaren duren voor het is afgebroken

heb je wel eens gehoord van de plastic soep? allerlei dieren die dat opeten en sterven
Je ziet hoe lang het duurt voor afval dat je in de natuur gooit is afgebroken

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Door welke organismen wordt zwerfafval afgebroken?

Slide 12 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Stel je gaat zwerfafval opruimen, van welk zwerfafval is het niet zo erg als het blijft liggen en waarom?

Slide 13 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Luchtvervuiling
Mensen gebruiken fossile brandstoffen: aardolie, aardgas en steenkool. Die brandstoffen worden verbrand in motoren en auto's en fabrieken, in huizen en in energiecentrales. Door de verbranding van fossiele brandstoffen komen afvalgassen vrij: 
Koolstofdioxide 
Zwaveldioxide
Stikstofoxiden

Slide 14 - Tekstslide

komen vrij in de lucht door verbranding fossiele brandstoffen: aardolie, aardgas, steenkool
gebruiken wij voor energie
energie
benzine
koolstofdioxide
zwaveldioxide
stikstofoxiden

Slide 15 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

opdracht: lees 2 alinea's en vat in 3 zinnen het belangrijkste samen
Waarom hebben mensen die in de stad, bij snelwegen of industriegebieden wonen een grotere kans op ziekte aan de luchtwegen?

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Verzuring

Slide 18 - Tekstslide

plaatje vorige les ook gezien
verzuring ontstaat door ammoniak uit mest maar ook door zwaveldioxide en stikstofoxiden
zure regen -> in bodem of grondwater, vooral in zandgronden verzuring want humus en kalk neutraliseren het
2 gevolgen: mineralen lossen op en spoelen naar het grondwater, 
onbereikbaar voor plantenwortels
giftige stoffen komen vrij zoals lood en aluminium waardoor wortelharen beschadigen en planten ziek worden
zwaveldioxide
zwaveldioxide
stikstofoxiden
stikstofoxiden
ammoniak
ammoniak
zure regen

Slide 19 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Verder:
- Deze week 1e les:              Online lessonup Vervuiling
- Deze week 2e les:             4e opdracht duurzaamheid 
                                                     9 leerlingen presenteren een opdr

- Volgende week 1e les:     Zelfstandig lessonup Vervuiling
                                                     9 leerlingen presenteren een opdr
- Volgende week 2e les:   10 leerlingen presenteren een opdr

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Presentatie opdracht
- Kies een opdracht waar jij trots op bent

Bereid je presentatie voor:
- Waarom heb je deze opdracht gekozen? 
- Wat ging er goed en wat ging er minder goed?  
- Wat kan je laten zien? 

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies