Theorieles blok 1.4 - les 2

Theorieles Specifiek
Blok 1.4 - les 2
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
tandartsassistentMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 20 min

Onderdelen in deze les

Theorieles Specifiek
Blok 1.4 - les 2

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Deze les
 • Leerdoelen
 • Voorkennis
 • Theorie
 • Vragen
 • Zelfstandig werken

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen les 2
• Aan het eind van deze les kun je de volgende restauratiematerialen beschrijven, wat de toepassingen hiervan zijn en kun je uitleggen aan welke eisen deze moeten voldoen: amalgaam, composiet, glasionomeercement, compomeer, cementen en vernissen


Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorkennis testen

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat wordt ermee bedoeld als een vulmateriaal plastisch is?
A
Dat is vulmateriaal wat hard wordt door contact met speeksel/water
B
Ze zijn vervormbaar
C
Ze harden uit na vermenging van twee componenten of na blootstelling aan licht.
D
Ze zijn niet vervormbaar

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe noem je het tipje waar de composiet in zit en wat je met het composietpistool aangeeft?
A
Carpule
B
Compule
C
Tipje
D
Heeft geen speciale naam

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Onder welke code valt een composietvulling?
A
C
B
X
C
M
D
V

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Na gebruik moet je het dopje meteen terug op de compule doen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het voordeel van composiet met grotere vuldeeltjes?
A
Het is mooier te polijsten
B
Het is steviger materiaal
C
Het is slijtvaster
D
Het is beter verwerkbaar

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In het front wordt gebruik gemaakt van composiet met ..... vuldeeltjes.
A
Grotere
B
kleinere

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarvoor wordt compomeer voornamelijk gebruikt?

Slide 11 - Open vraag

In de kindertandheelkunde. 
Leg uit:
1. Wat is prepareren?
2. Wat is restaureren?

Slide 12 - Open vraag

Prepareren: Het met een boor bewerken van een tand of kies, zodat er daarna bijvoorbeeld een vulling, stift of kroon geplaatst kan worden. Het prepareren is dan het boren zelf.

Restaureren: Het repareren van tanden en kiezen met plastische vulmaterialen wordt restauratieve tandheelkunde genoemd. In de volksmond 'een gaatje vullen’.

Vereisten restauratiemateriaal
O.a:
 • niet schadelijk voor de gezondheid;
 • gemakkelijk te verwerken;
 • tegen vocht kunnen tijdens het aanbrengen;
 • onoplosbaar in mondvocht;
 • slijtvast;
 • breukbestendig;
 • cariësremmend.


Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Restauratiematerialen
 • Amalgaam
 • Composiet
 • Glasionomeercement
 • Compomeer
 • Cementen

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Amalgaam
 • Mengsel van kwik en legering van o.a. zilver, tin en koper 
 • Kwik lekt: schadelijk
 • Kan 'stroompjes' veroorzaken: door contact tussen twee verschillende metalen 
 • Wordt niet meer toegepast
 • Verwijdering: goed afzuigen en spoelen (liefst onder                           rubberdam)


Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Composiet
 • Kunststof matrix met vulstof van zeer fijne glas- of dwarsdeeltjes
 • Polymeriserend ( met licht uitharden) of chemisch uithardend (hard vanzelf uit)
 • Monomeren worden polymeren door bijv. UV-licht
 • Volumekrimp 2-5 %
 • Hoe meer vulstof, hoe minder krimp, is slijtvast en vervormt niet
 • Laagsgewijs bullen en uitharden

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Soorten composiet
 • Conventionele of macrogevulde composieten

Grote vulstofdeeltjes
Hard
Moeilijk te polijsten
Snel verkleurend


Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Microfijne composieten

Zeer kleine vulstofdeeltjes (0,04 - 0,15 µ)
Goed te polijsten
Weinig krimp
SlijtvastSlide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Microfijne composiet met                          voorgepolymeriseerde bestanddeeltjes

Hoge vullingsgraad
Voorgepolymeriseerde deeltjes krimpen niet meer
Minder sterk
Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Hybridecomposieten

Grote en kleine vulstofdeeltjes
Sterk
Minder verkleuring
Slijtvast
Goed te polijsten
Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Nanohybride composiet

Zeer kleine vulstofdeeltjes (0,02 - 0,04 µ)
Hoogglans te polijstenSlide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 • Ongevulde composieten

Bonding

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hechting composiet
 • Etsen: fosforzuur, smeerlaag verwijderen putjes ontstaan
 • Primer: hechting aan dentine verbeteren
 • Bonding: sterke verbinding glazuur en composiet

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

a ongeëtst; b na etsen; c de bonding is in de etsputjes gevloeid (mechanisch); d de composiet hecht chemisch aan de bonding.

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Evaluatie leerdoelen
Je kunt nu
• De volgende restauratiematerialen beschrijven, wat de toepassingen hiervan zijn en kun je uitleggen aan welke eisen deze moeten voldoen: amalgaam, composiet, glasionomeercement, compomeer, cementen en vernissen

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slot
Maak de volgende opdracht:
Opdrachtenkaart 1.4, theorieles 2

Deze kun je vinden in Cumlaude:
Tandartsassistent basisfase (2021-2024) > Blok 1.4 > opdrachtenmap > theorielessen > theorieles 2

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies