Inflatie, Gezondheidsindex en Begrippenlijst

Wat weet je al over inflatie en gezondheidsindex?
1 / 13
volgende
Slide 1: Woordweb

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Wat weet je al over inflatie en gezondheidsindex?

Slide 1 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Inflatie, Gezondheidsindex en Begrippenlijst

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
Aan het einde van deze les kun je uitleggen wat inflatie en gezondheidsindex zijn en heb je een begrippenlijst opgebouwd.

Slide 3 - Tekstslide

Geef een introductie van de leerdoelen van de les, zodat de studenten weten wat er van hen wordt verwacht.
Inflatie
Inflatie is de stijging van het algemene prijspeil van goederen en diensten in een economie over een bepaalde periode.

Slide 4 - Tekstslide

Leg uit wat inflatie is, hoe het wordt gemeten en wat de gevolgen kunnen zijn voor een economie. Geef voorbeelden.
Gezondheidsindex
De gezondheidsindex is een indexcijfer dat de evolutie van de prijzen van een beperkt aantal goederen en diensten weergeeft die belangrijk zijn voor de gezondheidszorg.

Slide 5 - Tekstslide

Leg uit wat de gezondheidsindex is, hoe het verschilt van de consumentenprijsindex en waarom het belangrijk is voor de gezondheidszorg.
Inflatie en gezondheidsindex in België
In België worden de inflatie en gezondheidsindex berekend en gepubliceerd door de FOD Economie.

Slide 6 - Tekstslide

Geef informatie over hoe de inflatie en gezondheidsindex in België worden berekend en wie verantwoordelijk is voor het publiceren van deze cijfers.
Begrippenlijst
Definieer de volgende begrippen: inflatie, gezondheidsindex, consumentenprijsindex, deflatie, hyperinflatie.

Slide 7 - Tekstslide

Gebruik deze dia om de belangrijkste begrippen van de les samen te vatten en te definiëren.
Inflatie oefening
Laat de studenten een voorbeeld bedenken van een product of dienst waarvan de prijs de afgelopen jaren is gestegen. Laat ze dan uitleggen waarom dit is gebeurd en wat de gevolgen zijn.

Slide 8 - Tekstslide

Gebruik deze dia om studenten te laten oefenen met het identificeren van inflatoire trends en het begrijpen van de gevolgen ervan.
Gezondheidsindex oefening
Laat de studenten een voorbeeld bedenken van een product of dienst dat deel uitmaakt van de gezondheidsindex. Laat ze uitleggen waarom dit product of deze dienst belangrijk is voor de gezondheidszorg en hoe de prijs ervan de afgelopen jaren is veranderd.

Slide 9 - Tekstslide

Gebruik deze dia om studenten te laten oefenen met het identificeren van gezondheidsgerelateerde trends en het begrijpen van hun impact op de gezondheidszorg.
Samenvatting
In deze les hebben we geleerd wat inflatie en gezondheidsindex zijn en hoe ze worden berekend. We hebben ook een aantal belangrijke begrippen gedefinieerd en oefeningen gedaan om ons begrip te verdiepen.

Slide 10 - Tekstslide

Gebruik deze dia om de belangrijkste punten van de les samen te vatten en eventuele vragen te beantwoorden die studenten mogelijk hebben.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.