Seksualiteit bij ouderen
Seksualtiet bij ouderen
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
verpleegkundeHoger onderwijs

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les
Seksualtiet bij ouderen

Slide 1 - Tekstslide

Seksualtiet bij ouderen
Jullie krijgen in wat volgt videofragmenten, casussen en theorie te zien en te lezen.
Doel is dat jullie op deze manier de leerstof rond seksualiteit bij ouderen zelfstandig verwerken en we toch interactief bezig zijn wat ook wel nodig is voor dit hoofdstuk. Er zitten daarom ook slides in waarop ik verwacht dat jullie een antwoord aanklikken of typen. Ik kan jullie antwoorden thuis  nadien lezen en jullie indien nodig nadien feedback geven.
Leg jullie cursus naast je neer want af en toe verwijs ik hier ook wel naar.
Veel succes!

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Hoe sta je zelf t.o.v. ouderen en seksualiteit?
Ervaringen van op stage? Grootouders die terug verliefd worden,…?
Noteer minstens één ervaring die je is bijgebleven.

Slide 4 - Open vraag

De tekst van het liedje "de balade van de twee oudjes" op de volgende slide van Frits Lambrechts vind je ook terug in je cursus pagina 70. 

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Video

Welke vooroordelen en misvattingen bestaan er vaak over ouderen en seksualiteit? Noteer hier jullie antwoorden.

Slide 7 - Woordweb

Samengevat: vooroordelen rond seksualiteit bij ouderen
1) Seks hoort niet bij oud worden en waardig zijn.
2) Ouderen hebben geen belangstelling meer voor seks.
3) Ouderen kunnen seks fysiek niet meer aan.

Slide 8 - Tekstslide

Doelstellingen
1) Jij kan 1 negatief gevolg geven bij ziektebeelden op de seksualiteitsbeleving.

2) Jij kan aan de hand van een casus 3 tips geven in verband met voorlichting 
aan de patiënt met seksualiteitsproblematiek in functie van de ziektebeelden.

Slide 9 - Tekstslide

Welke ziektebeelden kunnen invloed hebben op de seksualiteitsbeleving bij ouderen?

Slide 10 - Woordweb

Invloed van ziektebeelden op seksualiteit bij ouderen
Algemene bedenkingen bij zaken die een invloed hebben op de seksualiteit bij eender welk ziektebeeld:
- De aard van de ziekte speelt een rol.
- Vroegere ervaringen op vlak van seksualiteit zijn belangrijk.
- In welke mate de seksuele relatie al goed of slecht was.
- De reactie van de partner op de ziekte
- Is vrijen (nog) mogelijk bij deze ziekte?

Slide 11 - Tekstslide

Ziektebeelden
Lees pagina 78 - 83 in je cursus.
Hier vind je verschillende ziektebeelden die een invloed kunnen hebben op de seksualiteitsbeleving bij ouderen.
Duid in je cursus de negatieve gevolgen aan per ziektebeeld en de specifieke tips in verband met voorlichting aan de patiënt die jij als verpleegkundige kan geven. Beantwoord nadien  de vragen bij onderstaande casus.

Slide 12 - Tekstslide

Ziektebeelden
Meneer Celis is 67 jaar, en gelukkig getrouwd.  Hij heeft vandaag een afspraak in het ziekenhuis en zit met heel wat vragen. Er is 6 maanden geleden bij hem diabetes type 2 vastgesteld. Hij blijft desondanks zijn medicatie last hebben van hypoglycemies 's nachts en hyperglycemies rond de middag. Hij, maar zeker ook zijn echtgenote is hierdoor wel heel onzeker en angstig geworden. Ze durven 's nachts ook geen sexuele betrekkingen meer hebben. De ziekte weegt duidelijk op hun relatie.

Slide 13 - Tekstslide

Welke gevolgen kan de diabetes van meneer Celis hebben op zijn seksualiteitsbeleving?

Slide 14 - Open vraag

Geef 3 tips die je meneer Celis kan geven die specifiek betrekking hebben op zijn ziektebeeld en seksualiteit?

Slide 15 - Open vraag

Doelstellingen 
3) Jij kan 5 anamnesevragen formuleren in functie van seksualiteit.

Slide 16 - Tekstslide

Praten over seksualiteit bij ouderen
Mensen met seksuele moeilijkheden gaan niet snel zelf het initiatief nemen om hulp te vragen.
Daarom is het belangrijk om zelf als verpleegkundige het initiatief te nemen en het gesprek aan te gaan.
Hiervoor is een open anamnese cruciaal!

Slide 17 - Tekstslide

Hoe stel je anamnese vragen?
De website van seksualteit.nl "Hoe seksualiteit bespreken"  kan je hierbij helpen.
Ga op de website op dia 19 op zoek naar de 6 punten waar je op let als je een gesprek hebt rond seksualiteit en som deze op in dia 20.

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Link

Som 6 punten op waar je op let als je een gesprek hebt rond seksualiteit

Slide 20 - Woordweb

doelstellingen
4) Jij kan het begrip sexual teaching uitleggen in 1 zin.
5) Jij kan de 5 aandachtspunten bij sexual teaching opnoemen en toepassen in een casus.

Slide 21 - Tekstslide

Wat is sexual teaching
Wij als verpleegkundige moeten aan sexual teaching doen. 
Dit is het informeren over de mogelijke gevolgen van ziekte en behandeling   
voor seksualiteit en hoe hiermee om te gaan.
   
  

Slide 22 - Tekstslide

Aandachtspunten bij sexual teaching
  * Informeer vroegtijdig
   * Bereidheid vragen te beantwoorden
   * Informeer rond seksueel functioneren
   * Kennisniveau rond seksualiteit in het algemeen
   * Aanmoedigen vragen te stellen
   * Zorgen met partner laten delen.
   * Seksuele activiteit motiveren
 * Zelfhulpgroepen of hulpverleners

Slide 23 - Tekstslide

doelstellingen

6) Jij kan 5 redenen opsommen die een opname in een WZC de seksualiteit kunnen belemmeren.

Slide 24 - Tekstslide

Een opname in een WZC gaat gepaard met beperking van de privacy. Geef hiervan voorbeelden.

Slide 25 - Woordweb

En dan nu even kijken wat jullie hebben onthouden?

Slide 26 - Tekstslide

Bij welke ziektebeeld zie je volgende gevolgen: beschadiging lichaamsbeeld, angst voor pijn bij het vrijen, afscheid van vruchtbaarheid
A
Gewrichtsklachten
B
COPD
C
Hysterectomie
D
Diabetes

Slide 27 - Quizvraag

Welke tip is correct bij patiënten met COPD op vlak van seksualiteit?
A
Rusten , rusten en nog eens rusten
B
Als patiënt een minder actieve rol spelen.
C
Medrol vragen
D
2 tot 3 liter zuurstof geven voordat je betrekking hebt

Slide 28 - Quizvraag

Motivatie bij je antwoord
COPD en seksualiteit:
  1. Tracht toch om het inspanningsvermogen van de patiënt optimaal te     houden zodat het seksueel functioneren ook beter gaat verlopen.
  2. Langdurige behandeling met max. 2l zuurstof kan erectiestoornissen verbeteren.
  3. Zorg voor een rustig moment om betrekking te hebben en neem eventueel een minder actieve rol.

Slide 29 - Tekstslide

Hoeveel % van de mannelijke patiënten met diabetes hebben klachten over seksuele stoornissen
A
10%
B
20%
C
50%
D
75%

Slide 30 - Quizvraag

Ouderen hebben geen interesse meer in seks
A
Goed
B
Fout

Slide 31 - Quizvraag

Slide 32 - Tekstslide

Noteer mogelijke redenen die bij een opname in een WZC seksualiteit kunnen beïnvloeden.

Slide 33 - Woordweb

Sexual teaching is enkel het informeren over de risico’s die seksualiteit met zich meebrengen voor de gezondheid.
A
Goed
B
Fout

Slide 34 - Quizvraag

Motivatie bij sexual teaching
Sexual teaching is niet enkel het informeren over de mogelijke gevolgen maar ook hoe met de seksualiteitsproblemen om te gaan

Slide 35 - Tekstslide

Proficiat
Jullie hebben al de lespaden doorlopen voor dit hoofdstuk. 
Neem nu tot slot jullie cursus door rond  "seksualiteit en ouderen"  en dan ben ik ervan overtuigd dat jullie de doelstellingen van dit thema bereikt hebben.

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide