Herhaling H5.1 t/m H5.4, intro H5.5

Waar hebben we het eigenlijk over bij scheikunde?
1 / 15
volgende
Slide 1: Open vraag
Natuurkunde / ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Waar hebben we het eigenlijk over bij scheikunde?

Slide 1 - Open vraag

Programma en lesdoelen
Programma
- PTA practicum
- Herhaling
- Verbranding en milieu

Lesdoelen
- Je kan het verschil tussen een volledige en onvolledige verbranding uitleggen
- Je kan uitleggen wat verbranding en milieu met elkaar te maken hebben

Slide 2 - Tekstslide

PTA practicum
ūüėíūüôĀūüėźūüôāūüėÉ

Slide 3 - Poll

PTA practicum
Algemeen: Goed gedaan!

Dit viel op:
- aan/uitzetten brander
- lezen!!
- onderzoeksvraag zonder vraagteken
- verschil conclusie/reflectie

Slide 4 - Tekstslide

Koolwaterstoffen bestaan uit de atomen
A
S en N
B
S en C
C
K en W
D
C en H

Slide 5 - Quizvraag

Volledige verbranding
Wanneer je koolwaterstoffen (= brandstoffen met alleen C en en H atomen) gaat verbranden en er is voldoende zuurstof dan ontstaat er altijd koolstofdioxide en water. Dit noemen we een volledige verbranding

.. CH4 (g) + ..  O2 (g) --> ..  CO2 (g) + .. H2O (g)

Slide 6 - Tekstslide

Onvolledige verbranding
Gele vlam? Dan is de verbranding van een koolwaterstof onvolledig. Er is te weinig zuurstof bij de verbranding aanwezig. 

In plaats van CO2 ontstaat er dan CO (koolstofmono-oxide) en/of C (roet. 

.. CH4 (g) + .. O2 (g) --> .. CO (g) + .. H2O (g)
.. CH(g) + .. O2 (g) --> .. C (g) + .. H2O (g)

Slide 7 - Tekstslide

Volledige verbranding

  • Ruisende of blauwe vlam
  • Er ontstaat altijd koolstofdioxide en waterdamp

Onvolledige verbranding

  • Gele vlam
  • Er ontstaat koolstof-monoxoide en/of roet en waterdamp

Slide 8 - Tekstslide

Bij de verbranding van aardgas ontstaan roet en waterdamp
A
Volledige verbranding
B
Onvolledige verbranding

Slide 9 - Quizvraag

CH4 + O2 --> CO + H2O
A
Volledige verbranding
B
Onvolledige verbranding

Slide 10 - Quizvraag

CH4 + O2 --> CO2 + H2O
A
Volledige verbranding
B
Onvolledige verbranding

Slide 11 - Quizvraag

CH4 + O2 --> CO + C + H2O
A
Volledige verbranding
B
Onvolledige verbranding

Slide 12 - Quizvraag

Leesvragen verbranding en milieu (H5.5)
Beantwoord in je schrift/tekstdocument. Lever in op Classroom. 
1. Welke verbrandingsproducten zijn schadelijk? Leg ook uit hoe ze ontstaan. Gebruik hierin begrippen als stikstofoxiden, fossiele brandstoffen, etc. 
2. Wat is zure regen? Hoe ontstaat het?
3. Wat is het versterkt broeikaseffect? hoe ontstaat het?
4. Wat is fijn stof en smog? Waarom zijn ze schadelijk? 
5. Wat zijn CFK's? Waarom is het een probleem als die in de lucht zitten?
timer
1:00

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Afsluiten
Lesdoelen
- Je kan het verschil tussen een volledige en onvolledige verbranding uitleggen
- Je kan uitleggen wat verbranding en milieu met elkaar te maken hebben

Huiswerk =
Afmaken leesvragen

Slide 15 - Tekstslide