Veilig omgaan met stoffen

Veilig omgaan met stoffen
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
NwSecundair onderwijs

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Veilig omgaan met stoffen

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Wat betekend dit gevarensymbool?
A
Gevaar
B
Irriterend
C
Giftig
D
Explosief

Slide 3 - Quizvraag

Wat betekend dit symbool?
A
Explosief
B
Stralingsgevaar
C
Giftig
D
Gevaar

Slide 4 - Quizvraag

Wat betekend dit symbool?
A
Irriterend
B
Corrosief
C
Dodelijk
D
Giftig

Slide 5 - Quizvraag

Wat betekend dit symbool?
A
Giftig
B
Dode vis
C
Milieugevaarlijk
D
Corrosief

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Tekstslide

Wat zijn de mogelijke gevaren van HG afvoerstank verwijderaar? (p81 oef 42)

Slide 8 - Open vraag

Geef 3 veiligheidsaanbevelingen van Hg Afvoerstank verwijderaar. (p81 oef 42)

Slide 9 - Woordweb

Gevaarlijke stof
= Stof die schadelijk is voor de gezondheid

Opname via:
- mond
- ademhaling
- huid

Slide 10 - Tekstslide

Kan een stof gevaarlijk zijn als je het op je hand druppeld?
A
Ja
B
Nee

Slide 11 - Quizvraag

Gevaar aanduidingen
H-zinnen op etiket
- wijzen op het gevaar (bv. irriterend, ontvlambaar...)
- en in welke situatie er gevaar is (bv. bij oogcontact, inademing...)

Slide 12 - Tekstslide

Zoek op de site van antigifcentrum op wat H319 betekend. (boek p.82 oef 43)

Slide 13 - Open vraag

Veiligheidsaanduidingen
P-zinnen
Geven aan hoe je het risico beperkt bij gebruik.
bv. P261: inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden

Slide 14 - Tekstslide

Zoek op de website van het Antigifcentrum de betekenis op van P251
(Boek p82 oef 43)

Slide 15 - Open vraag

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Woordweb

Slide 18 - Woordweb

Slide 19 - Woordweb

Slide 20 - Woordweb

Oefeningen
p83: Oefening 44, 45, 46, 47 en 49

Slide 21 - Tekstslide