cross

18.2 Stikstofkringloop

Welkom! Een zonnige start vandaag. We gaan het over de stikstofkringloop hebben. Leuk hè? Log alvast maar in voor de eerste vraag!
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Welkom! Een zonnige start vandaag. We gaan het over de stikstofkringloop hebben. Leuk hè? Log alvast maar in voor de eerste vraag!

Slide 1 - Tekstslide

In de stikstofkringloop vindt in de grond een omzetting plaats van afval (dode resten van organismen) in (stikstof)mineralen. Welke organismen zorgen voor deze omzetting?
A
Planten
B
Dieren
C
Bacteriën en schimmels
D
Zowel planten, dieren, schimmels als bacteriën

Slide 2 - Quizvraag

Huiswerkcontrole 
Huiswerk = toetsvoorbereiding (quote van mw. v.d. Kuil)

Volgende les controleer ik jullie huiswerk. Zorg dus dat je het gemaakt hebt. En je schrift mee natuurlijk ;)

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Link

Nitrificatie en denitrificatie zijn elkaars tegenovergestelde.
Wat betekent nitrificatie?
A
Vorming van nitraat (NO3-)
B
Vorming van ammoniak (NH3)
C
Vorming van stikstof (N2)
D
Vorming van denitrificerende bacteriën

Slide 5 - Quizvraag

Wanneer een boer meer NO3 in zijn grond wil krijgen, moet hij deze dan zuurstofrijk of zuurstofarm maken?
A
Zuurstofrijk, want dan verloopt de nitrificatie beter
B
Zuurstofrijk, want dan verloopt de denitrificatie beter
C
Zuurstofarm, want dan verloopt de nitrificatie beter
D
Zuurstofarm, want dan verloopt de denitrificatie beter

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Link

Slide 8 - Link

Nitrificerende bacteriën
N-bindende bacteriën
in wortelknollen
N-bindende bodembacteriën
Ammonium
Stikstof in atmosfeer
Planten
Ontbinders bacteriën en schimmels
Nitraten

Slide 9 - Sleepvraag

Slide 10 - Link

Bij de vorming van stikstof uit organische stoffen in afvalwater spelen verschillende bacteriën, processen en omstandigheden een rol. 
Sleep de bacteriën, processen en omstandigheden naar de juiste plaats in het onderstaande schema.
aeroob
ammonificatie
anaeroob
nitrificatie
denitrificerende bacteriën
anaeroob
denitrificatie
nitrificerende bacteriën
rottingsbacteriën

Slide 11 - Sleepvraag

Stikstofkringloop onduidelijk?
Bekijk andere filmpjes op biologiepagina.
Lees 18.2 en maak de opgaven.
Bestudeer BINAS.
Oefen!

En wanhoop niet

Slide 12 - Tekstslide