Film beschouwing

Film beschouwing
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
kunstSecondary Education

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Film beschouwing

Slide 1 - Tekstslide

Waar letten we
in het algemeen op
bij beschouwen?

Slide 2 - Woordweb

Wat waren ook alweer de invalshoeken... Kunst en ...

Slide 3 - Open vraag

Belangrijk bij het
beschouwen van film

Slide 4 - Woordweb

Inhoud
Voorstelling, boodschap en abstrahering

Slide 5 - Tekstslide

Inhoud
- waar gaat de film over?
- Wat wordt er verteld?
- Welke ontwikkeling vindt er plaats?
- Wat is de sfeer? Wisselt die? Is er een conflict?

Slide 6 - Tekstslide

Voorstelling
Waar gaat de film over?
onderwerp, thema, titel, ontwikkeling, sfeer en spanning

Slide 7 - Tekstslide

Boodschap
De filmmaker wil vaak een bepaalde boodschap over brengen, de kijkers iets mee geven.
basismateriaal

Slide 8 - Tekstslide

Boodschap
- basismateriaal, waar zijn de filmmakers van uit gegaan? Bestaand script, eigen ervaringen...
- Interpretatie; vanuit welke ideeën is gewerkt

Slide 9 - Tekstslide

Van welke film heb jij echt een krachtige boodschap meegekregen? Leg uit!

Slide 10 - Open vraag

Abstrahering
Manier van spelen
Soort film

Slide 11 - Tekstslide

Abstrahering
In hoeverre suggereert de film de werkelijkheid en wordt er realistisch gespeeld

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Welke filmgenres ken je?

Slide 14 - Woordweb

Slide 15 - Video

Vorm
het waarneembare (acteurs, spel, verhaalelementen, kader, cameragebruik

Slide 16 - Tekstslide

Soorten verhaallijn
Een verhaallijn beschrijft wat een personage mee maakt, vaak wordt als synoniem plot gebruikt.
Opties zijn: lineair, cirkelend, alternerend en spiralend


Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Welke van onderstaande is geen Camerastandpunt?
A
kikvorsperspectief
B
ooghoogte perspectief
C
insectperspectief
D
vogelvluchtperspectief

Slide 19 - Quizvraag

Opvallende elementen
Als je een film bekijkt zijn er altijd elementen die extra opvallen, die je bij blijven of die extra aandacht verdienen.

Slide 20 - Tekstslide

Met welk filmkarakter leefde jij enorm mee? Waarom?

Slide 21 - Open vraag

Slide 22 - Video

Waarom is het belangrijk dat een rol overtuigend gebracht wordt?

Slide 23 - Open vraag

Wat is montage? Is dit belangrijk voor film?

Slide 24 - Open vraag

Slide 25 - Video

Is het duidelijker geworden waar je op moet letten bij de beschouwing van film?
😒🙁😐🙂😃

Slide 26 - Poll