4.2 Oplosbaarheid van zouten (helemaal)

Zouten
4.2 Oplosbaarheid van zouten
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Zouten
4.2 Oplosbaarheid van zouten

Slide 1 - Tekstslide

Deze les

 • Herhalen verhoudingsformules
 • Uitleg 4.2 
 • Bestudeer indampen op microniveau
 • Sommen boek: 9 t/m 14 


Slide 2 - Tekstslide

Wat leer je vandaag?

 • Je leert hoe je weet of zouten oplossen
 • Je leert wat er gebeurt bij oplossen 
 • Je leert wat hydratatie is. 
 • Je leert wat er gebeurt bij indampen 
 • Je leert wat de reactie tussen metaaloxiden en water is.

Slide 3 - Tekstslide

Geef de formule van aluminiumsulfide

Slide 4 - Open vraag

Geef de formule van ijzer(III)sulfaat

Slide 5 - Open vraag

Oplosbaarheidstabel (BINAS 45A)
In de oplosbaarheidstabel zoek je welke letter op het kruispunt staat. 
s? slecht oplosbaar
m? matig oplosbaar
g? goed oplosbaar
r? reageert met water
i? instabiel (samengesteld ion valt uit elkaar)

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Hoe heet een mengsel dat ontstaat wanneer je zout met een s in de tabel probeert op te lossen?

Slide 8 - Open vraag

Slide 9 - Tekstslide

0

Slide 10 - Video

Hydratatie
Ionen van een zout worden volledig omringd door watermoleculen. 

Slide 11 - Tekstslide

Oplosvergelijkingen
Het oplossen van calciumnitraat 

                        (s)  -->  Ca2+ (aq) + 2 NO3- (aq)

Schrijf in je schrift de oplosvergelijking van calciumchloride. 
Ca(NO3)2
Ca(NO3)2

Slide 12 - Tekstslide

Metaaloxiden en water
4 metaaloxiden reageren met water:
Na2O, K2O, CaO en BaO

Reactievergelijking:
CaO (s) + H2O (l) --> Ca2+ (aq) + 2 OH- (aq)

Tabel op blz. 117 moet je kennen! 

Slide 13 - Tekstslide

0

Slide 14 - Video

Indampvergelijkingen
Omgekeerde van oplosvergelijkingen
2 NO3- (aq) + Ca2+ (aq) -->                      (s)

Schrijf in je schrift de indampvergelijking van natriumsulfide.

 
Ca(NO3)2

Slide 15 - Tekstslide

Deze les

 • Herhalen verhoudingsformules
 • Uitleg 4.2 

 • Bestudeer indampen op microniveau (p117)
 • Sommen boek: 9 t/m 14 


Slide 16 - Tekstslide