debat 2havo

spreekvaardigheid: debat - les 1
Doel: je weet wat een debat is.
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

In deze les zitten 34 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

spreekvaardigheid: debat - les 1
Doel: je weet wat een debat is.

Slide 1 - Tekstslide

Wat is een debat?
Schrijf dit op je wisbordje.

Slide 2 - Tekstslide

Bij een debat staat een stelling centraal. Dat is het onderwerp waarover gedebatteerd wordt.
Er zijn voorstanders en tegenstanders. Je bent vóór - of tegen de stelling. Beide partijen verdedigen hun standpunt zo goed mogelijk.
Het doel van het debat is het overtuigen van de jury

Slide 3 - Tekstslide

Doel:
In een debat moet je de jury overtuigen van jouw gelijk.
Hiervoor gebruik je argumenten met zoveel mogelijk feiten.
Hoe meer feiten, hoe meer overtuigingskracht!

-> Zoek dus veel informatie op over het onderwerp!

Slide 4 - Tekstslide

Het debat:
Je werkt in tweetallen: twee lln. zijn voor - en 2 lln. zijn tegen de stelling.
Er is een voorzitter (1 lln.) en een jury (lln. uit de klas). 
De voorzitter geeft aan wie er aan de beurt is om te spreken.

De sprekers praten tegen de jury, want die wil je overtuigen van jouw gelijk. Je praat dus niet tegen de tegenstanders.

Slide 5 - Tekstslide

debat schema:
ronde 1: -voorstander 1      (2 min)
                  -tegenstander 1   (2 min)
pauze: 1 minuut overleg

ronde 2: -voorstander 2     (2 min)
                  -tegenstander 2   (2 min)
pauze: 1 minuut overleg

Slide 6 - Tekstslide

ronde 3: -tegenstander 1 of 2    (1 minuut)
                   -voorstander 1 of 2       (1 minuut)

Jury wijst de winnaar aan.

Slide 7 - Tekstslide

 oefen stelling
Jongeren moeten verplicht tot hun 18e deel uitmaken van een sportclub.

1. Ben je het met de stelling eens of niet? Dat is dan je standpunt.
Bedenk argumenten voor je standpunt. Schrijf die op.
2. Spreek met je 'partner' af wie welke argumenten gaat noemen.
3. Geef bij jouw argument een goede, uitgebreide uitleg en noem voorbeelden. Je mag immers 2 minuten praten. Zoek ook feiten op en vertel waarin je die hebt gelezen (in een onderzoek van ...., in een artikel in de krant, enz.)

Slide 8 - Tekstslide

afsluiter
Wat is een standpunt? Schrijf dit op je wisbordje.

Slide 9 - Tekstslide

debatteren - les 2
Doel:
 • Je weet hoe de opzetbeurt en de slotronde moet gaan.
 • Je weet wat overtuigingskracht is en welke overtuigingsmiddelen er zijn.

 • Maak deze les goede aantekeningen!

Slide 10 - Tekstslide

overtuigingskracht - blz. 118-121:
 Mensen laten instemmen met jouw idee d.m.v. logos, pathos en ethos, oftewel: inhoud, gevoel en betrouwbaarheid.
Andere zaken spelen ook een belangrijke rol:
lichaamstaal
kleding
muziek
beelden
kleuren

Slide 11 - Tekstslide

oefenen blz. 118 -121
Klassikaal: 2a,b,c
Zelfstandig:  2d,e,f 
                           3a,b,c
                           10 (blz. 121)

Slide 12 - Tekstslide

Wat doe je met de opzetbeurt?
schrijf dit op je wisbordje

Slide 13 - Tekstslide

opzetbeurt + slot
1e spreker doet de opzetbeurt: de opening.
2e spreker doet de slotronde: de afsluiting.

Spreek van te voren af wie van jullie dat gaat doen.

Slide 14 - Tekstslide

opzetbeurt/opening:
 • je stelt jezelf voor en groet de jury
 • je vertelt wat de stelling is  en vertelt wat de aanleiding is
 •  noemt minimaal 2 argumenten + een uitleg + voorbeelden

Slide 15 - Tekstslide

de opening + de afsluiting
 • Opening/opzetbeurt: 
  Geachte jury en voorzitter, welkom bij dit debat over de stelling ... Mijn naam is ... De aanleiding voor de stelling noemen.
 • Afsluiting/slotronde:
  Na je laatste weerleggingen en de samenvatting van jullie argumenten vertel je waarom je dit debat gewonnen hebt.
  " Wij hebben dit debat gewonnen, omdat ... "  en je eindigt met een goede uitsmijter.

Slide 16 - Tekstslide

maak tweetallen
Zoek er een tweetal bij en spreek af wie voor en wie tegen de stelling is.

Slide 17 - Tekstslide

www.schooldebatteren.nl/stellingen
 • Kies met je groepje een stelling uit -> niveau 2.
 • Spreek af wie voor en wie tegen de stelling is.
 • stuur de stelling met jullie namen naar mij op via Magister -> berichten.

Slide 18 - Tekstslide

HW:
Zoek informatie op over jullie stelling, noteer je argumenten, uitleg en voorbeelden in je schrift.
Spreek af wie de opzetbeurt doet en wie de slotronde zal doen.

Slide 19 - Tekstslide

vervolg debatten
Doel: je weet hoe je overtuigingskracht kunt toepassen.

Slide 20 - Tekstslide

programma:
 • stemgebruik, lichaamstaal, kleding, oogcontact
 • overtuigingskracht: hoe gebruik je inhoud, gevoel en persoonlijkheid in je betoog?
 • 1e oefendebat

Slide 21 - Tekstslide

oefenschema
18 - 9:    Emilie + Yasmin <->   Esmée + Liz 
                   
25 - 9:    Justin + Marouan + Batu  <-> Jonathan + Ethan + Haneef 
                  Floortje + Fenna  + Umi <->  Sophie + Sina  
     
5 - 10:      Floor + Sarah <-> Filippa + Pomme  
                   Benthe + Dane <->  Pijus + Niels   

Slide 22 - Tekstslide

overtuigingskracht
'Huiswerk moet geheel vervangen worden door extra werktijd op school.'

Logos (inhoud): je hebt een goede inhoud -> noem de bronnen, feiten, argumenten om te overtuigen. Je weet echt iets over het onderwerp te vertellen. Je hebt er veel over gelezen.
90 procent van de Nederlandse scholieren moet na schooltijd nog zo'n twee uur huiswerk maken en dan moeten ze ook nog andere taken op die dag doen. Er zijn scholen in het buitenland die dat anders doen. ...


Slide 23 - Tekstslide

overtuigingskracht
Pathos (gevoel): welk gevoel wek jij op bij je publiek? 

Balen jullie ook zo van de vele uren huiswerk maken na schooltijd? Zou je ook liever klaar willen zijn als naar huis toe gaat? Zoals het nu gaat, is dat toch niet vol te houden?

Slide 24 - Tekstslide

overtuigingskracht
Ethos (persoonlijkheid): ben je betrouwbaar, eerlijk, betrokken bij je publiek?
 
Ik zie vele klasgenoten nog tot 's avonds laat aan hun huiswerk zitten, als ze laat uit school komen en nog naar een sporttraining moeten. Sommigen komen daardoor slecht in slaap. Veel klasgenoten ervaren veel stress en zijn snel geïrriteerd. Ik denk echt dat hier iets aan moet veranderen.

Slide 25 - Tekstslide

 debat - les 4
Doel: 
 • Je kan feiten inzetten in je debat.
 • Je kan een uitsmijter bedenken en de aanleiding noemen.

Slide 26 - Tekstslide

programma:

 • HW laten zien
 • met je groepje werken aan de stelling
 • afspraken maken met je groepje

Slide 27 - Tekstslide

opzetbeurt + slotronde
 • Opening/opzetbeurt:
       Geachte jury en voorzitter, welkom bij dit debat over de stelling ... Mijn               naam is ... De aanleiding voor de stelling noemen. -> Waardoor is de                     stelling er gekomen?
 • Afsluiting/slotronde:
       Na je laatste weerleggingen en de samenvatting van jullie argumenten              vertel je waarom je dit debat gewonnen hebt.
       " Wij hebben dit debat gewonnen, omdat ... " en je eindigt met een goede           uitsmijter.

Slide 28 - Tekstslide

voorbeeld uitsmijter?
'Huiswerk moet geheel vervangen worden door extra werktijd op school.'

Huiswerk is geen thuiswerk !! 

Slide 29 - Tekstslide

aan de slag!
- wie doet welke spreekronde? Is de stelling nog goed?
- ga naar de website met informatie/ noteer de bron/zoek feiten op/                       schrijf je argument + uitleg + voorbeeld op.
- wat is de aanleiding voor de stelling? -> opzet beurt -> schrijf dit helemaal       uit!
- wat is jullie uitsmijter bij de slotronde? Schrijf dit op!
- werk aan overtuigingskracht door te oefenen met je groepje.

Slide 30 - Tekstslide

ideeën voor stellingen:
 • Reclames gericht op kinderen moet verboden worden.
 • Dierentuinen moeten sluiten.
 • Consumentenvuurwerk moet ook op oudejaarsavond verboden worden.
 • Kinderen moeten zelf hun vaste bedtijd kiezen.
 • Alle burgers mogen maar twee keer per week douchen.
 •  Schoolkantines moeten alleen gezonde snacks verkopen.

Slide 31 - Tekstslide

Debatteren
Doel: je weet hoe je je moet voorbereiden

Slide 32 - Tekstslide

schema debat voor een cijfer
6 nov.
Floor/Sarah <-> Filippa/Pomme
Justin/Marouan/Batu <-> Jonathan/Ethan/Haneef
9 nov.
Floortje/Fenna/Umi <-> Sophie/Sina
Benthe/Dane <-> Pijus/Niels
10 nov.
Esmee/Liz <-> Emily/Yasmin

Slide 33 - Tekstslide

inleveren stencil 
maandag 30 oktober!

Slide 34 - Tekstslide