CH2 - § C+ E - questions/negations

Present simple
Onderwerp + hele werkwoord
I work
He/she/it: werkwoord + s
He works
She goes

1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Present simple
Onderwerp + hele werkwoord
I work
He/she/it: werkwoord + s
He works
She goes

Slide 1 - Tekstslide

Present simple
questions 

Do = I / we / you / they 
Does = He / she / it 
----
stap 1: Do / does vooraan in de zin
stap 2: onderwerp 
stap 3: HELE WERKWOORD HIERNA 

Slide 2 - Tekstslide

Present simple
negations (not)

Don't = I / we / you / they 
Doesn't = He / she / it 
----
stap 1: onderwerp overnemen
stap 2: don't of doesn't 
stap 3: HELE WERKWOORD HIERNA 

Slide 3 - Tekstslide

Maak vragend:
He likes English.
A
Do he like English?
B
Does he like English?

Slide 4 - Quizvraag

Maak vragend:
I use Instagram.
A
Do I use Instagram?
B
Does I use Instagram?

Slide 5 - Quizvraag

Maak vragend:
They play with the dog.
A
Do they play with the dog?
B
Does they play with the dog?

Slide 6 - Quizvraag

Maak vragend...
Jack is funny.
A
Jack is funny?
B
Funny is Jack?
C
Is Jack funny?
D
Jack is not funny?

Slide 7 - Quizvraag

Maak negatief:
Marlon and I go swimming.
A
Marlon and I doesn't go swimming
B
Marlon and I don't go swimming

Slide 8 - Quizvraag

Maak negatief:
She likes school.
A
She doesn't like school.
B
She don't like school
C
She doesn't likes school
D
She don't likes school

Slide 9 - Quizvraag

Maak negatief:
Jason and Jack usually like school.
A
Jason and Jack don't like school.
B
She don't like school
C
She doesn't likes school
D
She don't likes school

Slide 10 - Quizvraag

Missions

1. You know when to use numbers and ordinal numbers.  

2. You can write a rap of at least 6 sentences

3. You know how to form questions and negations using the Present Simple.

4. You can apply your knowledge into sentences. 
Planning

  • Discuss ex. 13C + 21A
  • Notes: Present simple 
      questions + negation
  • Make paragraph E
      (do the ex. of §B + C again)
  • Done? Do paragaph F 
  • Check ex. 29B + 31 + 33 + 34 
timer
15:00

Slide 11 - Tekstslide

I understand how to form questions and negations.
😒🙁😐🙂😃

Slide 12 - Poll

Present simple
Onderwerp + hele werkwoord
I work
He/she/it: werkwoord + s
He works
She goes

Slide 13 - Tekstslide

Present simple
questions 

Do = I / we / you / they 
Does = He / she / it 
----
stap 1: Do / does vooraan in de zin
stap 2: onderwerp 
stap 3: HELE WERKWOORD HIERNA 

Slide 14 - Tekstslide

Present simple
negations (not)

Don't = I / we / you / they 
Doesn't = He / she / it 
----
stap 1: onderwerp overnemen
stap 2: don't of doesn't 
stap 3: HELE WERKWOORD HIERNA 

Slide 15 - Tekstslide

Exceptions 
To be (am/is/are) + to have (have/has) + can
----
+ I am happy. 
- I am not happy.
? Am I happy?

Ontkennende zin: zet not na het werkwoord
Vraagzin: draai het onw en ww om. 


Slide 16 - Tekstslide

Wat heb je vandaag gedaan? Wat heb je hiervan geleerd?

Slide 17 - Open vraag

Vond je deze les makkelijk of moeilijk?
Leg je antwoord uit.

Slide 18 - Open vraag