De Ondergang van het West-Romeinse Rijk

De Ondergang van het West-Romeinse Rijk
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

De Ondergang van het West-Romeinse Rijk

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je de redenen voor de ondergang van het West-Romeinse rijk benoemen.

Slide 2 - Tekstslide

Dit is het leerdoel van de les. Het is belangrijk om dit aan het begin van de les te bespreken.
Wat weet je al over de ondergang van het West-Romeinse rijk?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Het West-Romeinse Rijk
Het West-Romeinse rijk was een van de grootste rijken in de geschiedenis. Het was een tijd van grote welvaart en macht.

Slide 4 - Tekstslide

Beschrijf kort het West-Romeinse rijk en zijn geschiedenis.
Politieke Oorzaken
Er waren meerdere politieke oorzaken voor de ondergang van het West-Romeinse rijk, waaronder corruptie, politieke instabiliteit en militaire uitputting.

Slide 5 - Tekstslide

Beschrijf kort de politieke oorzaken van de ondergang van het rijk.
Economische Oorzaken
Er waren ook economische oorzaken voor de ondergang van het West-Romeinse rijk, zoals inflatie, belastingheffing en een tekort aan grondstoffen.

Slide 6 - Tekstslide

Beschrijf kort de economische oorzaken van de ondergang van het rijk.
Sociale Oorzaken
Sociale oorzaken, zoals slavernij en ongelijkheid, droegen ook bij aan de ondergang van het West-Romeinse rijk.

Slide 7 - Tekstslide

Beschrijf kort de sociale oorzaken van de ondergang van het rijk.
Barbaarse invallen
De invallen van barbaarse stammen waren uiteindelijk de belangrijkste oorzaak van de ondergang van het West-Romeinse rijk.

Slide 8 - Tekstslide

Beschrijf kort hoe de invallen van barbaarse stammen hebben bijgedragen aan de ondergang van het rijk.
Conclusie
De ondergang van het West-Romeinse rijk was het resultaat van een combinatie van politieke, economische en sociale factoren, evenals de invallen van barbaarse stammen.

Slide 9 - Tekstslide

Vat de belangrijkste punten van de les samen en beantwoord eventuele vragen.
Quiz
Test je kennis over de ondergang van het West-Romeinse rijk met deze quiz!

Slide 10 - Tekstslide

Gebruik deze slide voor een interactief element, zoals een quiz, om de kennis van de studenten te testen.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.