Het belang van rolmodellen voor kinderen

Het belang van rolmodellen voor kinderen
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
GwSecundair onderwijs

In deze les zitten 10 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 7 min

Onderdelen in deze les

Het belang van rolmodellen voor kinderen

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Aan het einde van de les kun je...
 • Uitleggen waarom opvoeders belangrijke rolmodellen zijn voor kinderen.
 • Voorbeelden geven van gedrag dat kinderen kunnen overnemen van volwassenen.
 • Bewust zijn van de impact van zowel bewust als onbewust gedrag van opvoeders op kinderen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over de rol van opvoeders als rolmodellen voor kinderen?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

De rol van opvoeders als rolmodellen
 • Kinderen imiteren vaak het gedrag van hun opvoeders.
 • Ouders en leerkrachten worden gezien als ideale rolmodellen.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bewust en onbewust voorbeeldgedrag
 • Opvoeders moeten zich bewust zijn van hun voorbeeldfunctie.
 • Spontane acties kunnen ook als voorbeeld dienen.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Imitatiegedrag van kinderen
 • Imitatiegedrag is het overnemen van gedrag van anderen, vaak onbewust.
 • Kinderen imiteren vooral gedrag van volwassenen.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Rolmodel
 • Persoon wiens gedrag, voorbeeld of succes nagestreefd of geïmiteerd wordt door anderen.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Imitatiegedrag
 • Het overnemen van gedrag van anderen, vaak onbewust, vooral door kinderen.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 9 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 10 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.