Elektriciteit maken dmv Elektromagnetisme

  9.2 Elektriciteit maken
1 / 34
volgende
Slide 1: Tekstslide
NatuurkundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

In deze les zitten 34 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

  9.2 Elektriciteit maken

Slide 1 - Tekstslide

Lesdoelen
Je gaat vandaag leren:

 • hoe je met een magneet spanning kan opwekken
 • wat inductiestroom is
 • wat wisselspanning is
 • hoe een dynamo / generator werkt
 • hoe microfoons en luidsprekers werken

Slide 2 - Tekstslide

Indeling van de les
 1. opstarten
 2. herhalen elektromagneten
 3. practicum 1 blz 92
 4. lessonup deel 2: zelfstandig 
 5. afsluiting

Slide 3 - Tekstslide

Herhaling elektromagneet
Bestaat uit een ijzeren kern met daaromheen een spoel.
 • stroom door spoel: er ontstaat een magnetisch veld in de spoel
 • door de ijzeren kern wordt magnetisch veld versterkt
 • heeft een noord- en een zuidpool
 • als stroomrichting omgedraaid wordt verandert de noordpool in de zuidpool, zuidpool wordt noordpool

Slide 4 - Tekstslide

Waarom veranderen de polen van de elektromagneet als de stroomrichting veranderd wordt?

Slide 5 - Open vraag

Waar hangt de sterkte van de elektromagneet af?
A
aantal windingen en stroomsterkte
B
aanwezigheid van een ijzeren kern en stroomsterkte
C
aantal windingen, stroomsterkte en ijzeren kern
D
aanwezigheid van een ijzeren kern en aantal windingen

Slide 6 - Quizvraag

Elektromagnetische inductie

Slide 7 - Tekstslide

Inductie
Het opwekken van een elektrische stroom in een stroomkring door een spoel in een veranderend magnetisch veld te plaatsen.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Op het moment dat de magneet beweegt verandert het aantal veldlijnen binnen de spoel.
Hierdoor wordt spanning opgewekt

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Link

Dus:
 
Inductiespanning
Spanning opgewekt in een spoel doordat het aantal magnetische veldlijnen binnen de spoel verandert.

LET OP stroom door spoel is elektromagneet, maar als je een permanente magneet beweegt t.o.v. spoel loopt er een stroom (Dus het omgekeerde van paragraaf 9.1)
Slide 13 - Tekstslide

Wisselspanning / gelijkspanning
Bij wisselspanning lopen elektronen van de pluspool naar de minpool en van de minpool naar de pluspool. De stroom wisselt dus continu van richting. 

Bij gelijkspanning lopen elektronen alleen van de pluspool naar de minpool; de stroom loopt dus altijd in dezelfde richting. 


Slide 14 - Tekstslide

Werking dynamo / generator
1. Je fietst.
2. Het wieltje van de dynamo gaat draaien.
3. De magneet gaat draaien.
4. In de spoel gaat een stroom lopen.
5. De lamp gaat branden.

Slide 15 - Tekstslide

Werking dynamo / generator
 • In een dynamo of generator ontstaat wisselspanning doordat of de spoel of de magneet draait. 
 • Hierdoor wordt het ijzer in de kern gemagnetiseerd met steeds wisselende polen.
 •  Er is dus ook een steeds wisselend magneetveld met een (wisselende) inductiespanning. 

Slide 16 - Tekstslide

Wanneer je een magneet bij een spoel houdt, ontstaat er (inductie)spanning.
A
Ja, altijd.
B
Ja, wanneer je de magneet of de spoel beweegt.
C
Ja, wanneer je de magneet én de spoel beweegt.
D
Nee, nooit.

Slide 17 - Quizvraag

Spanning opgewekt met een elektromagneet is altijd
A
wisselspanning
B
gelijkspanning

Slide 18 - Quizvraag

De inductiespanning die kan ontstaan is afhankelijk van...
A
De hoeveelheid wikkelingen van de spoel.
B
De sterkte van het gebruikte magneetveld.
C
De grootte van een wikkeling van de spoel.
D
Alle antwoorden zijn juist.

Slide 19 - Quizvraag

De inductiespanning die kan ontstaan is afhankelijk van...
A
Het soort materiaal waarvan de spoeldraad gemaakt is.
B
De snelheid waarmee het aantal magnetische veldlijnen verandert.
C
De weerstand van de spoel.

Slide 20 - Quizvraag

Maak nu
Opgave 1 t/m9 uit je werkboek. Dit doe je eerst 5 minuten alleen daarna check je de antwoorden met je buurman/vrouw.

Slide 21 - Tekstslide

Luidspreker en microfoon
Bevatten dezelfde onderdelen, maar werken in tegengestelde richting

luidspreker: permanente magneet, spoel en een conus
microfoon: permanente magneet, spoel en een trilplaatje

Slide 22 - Tekstslide

Microfoon
Dynamische microfoon

Slide 23 - Tekstslide

Werking microfoon

Slide 24 - Tekstslide

Luidspreker
Onderdelen:
 • Spoel
 • Permanente magneet
 • Conus

Slide 25 - Tekstslide

Luidspreker
Werking:
 • Spoel wordt elektromagneet
 • Aantrekking en afstoting
   permanente- en elektromagneet
 • Conus maakt trillingen door
    lucht weg te drukken

Slide 26 - Tekstslide

Een luidspreker zet
A
geluid om in elektrische stroom
B
elektrische stroom om in geluid

Slide 27 - Quizvraag

Welk onderdeel van de luidspreker wordt een elektromagneet?
A
de permanente magneet
B
de conus
C
de spoel

Slide 28 - Quizvraag

Een microfoon zet
A
geluid om in elektrische stroom
B
elektrische stroom om in geluid

Slide 29 - Quizvraag

Slide 30 - Video

Slide 31 - Video

Nu zelf aan de slag
Maak § 9.2 (lees zo nodig § 9.2 nog even door).

Slide 32 - Tekstslide

Lesdoelen
Je weet nu:
 • hoe je met een magneet spanning kan opwekken
 • wat inductiestroom is
 • wat wisselspanning is
 • hoe een dynamo / generator werkt
 • hoe microfoons en luidsprekers werken

Slide 33 - Tekstslide

                 Practicum
                            Practicum 1 blz 92 
                 in tweetallen

                 (15 minuten)

Let op de stroomsterkte, 4,5 V en 9 V!

Slide 34 - Tekstslide