cross

H2.3 - Les 6: Het stroomgebied van de Rijn

Van de bergen
naar de zeeH2.3: Het stroomgebied van de Rijn


zlb@st-maartenscollege.nl
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundevwoLeerjaar 2

In deze les zitten 20 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Van de bergen
naar de zeeH2.3: Het stroomgebied van de Rijn


zlb@st-maartenscollege.nl

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen vandaag?

HERHALING VORIGE LES
 • H2.2: Rivieren van ijs
START VAN EEN NIEUWE PARAGRAAF
 • H2.3: Het stroomgebied van de Rijn

Slide 2 - Tekstslide

Regels tijdens de les
 1. Er is maximaal één iemand aan het woord.
 2. Je steekt altijd je vinger op als je iets wilt zeggen.
 3. We gaan met respect met elkaar en elkaars spullen om.
 4. Telefoons staan op stil en zitten in je tas of broekzak.
 5. Zorg dat je al je spullen bij je hebt: Schrift, werkboek, lesboek en chromebook.

Slide 3 - Tekstslide

Doelen van vorige les
 1. Je kent de verschillen in ontstaanswijze tussen een U-vormig dal en een V-vormig dal uitleggen.
 2. Je kunt de begrippen gletsjertunnel, gletsjerpoort en een gletsjerrivier met elkaar in verband brengen.
 3. Je kunt uitleggen hoe het verweringsmateriaal wordt meegevoerd door 4 verschillende transporteurs (B83).

Slide 4 - Tekstslide

Morenen

Slide 5 - Tekstslide

Gletsjer
1. Zijmorenen
2. Firnbekken
3. Eindmorenen
4. Gletsjerpoort
5. Gletsjerrivier

Slide 6 - Tekstslide

Je kunt uitleggen hoe een gletsjer ontstaat, Gebruik de begrippen neerslag, firn, firnbekken en gletsjer.

firn - korrelige, overjarige en ijsachtige sneeuw.
firnbekken - Een verzameling overjarige sneeuw hoog in de bergen.

Slide 7 - Tekstslide

V-dal
Veroorzaakt door een rivier
U-dal
Veroorzaakt door een gletsjer

Slide 8 - Tekstslide

Je kunt de begrippen gletsjertunnel, gletsjerpoort en een gletsjerrivier met elkaar in verband brengen

Slide 9 - Tekstslide

H2.3: Het stroomgebied 
van de Rijn

Slide 10 - Tekstslide

Lesdoelen van vandaag
 1. Je kunt de begrippen (stroomsnelheid, verval, erosie, sedimentatie) koppelen
  aan de boven-, midden- en benedenloop van een rivier (W8). 
 2. Je kunt het ontstaan van horsten en slenken uitleggen.
 3. Je kunt het verband tussen meanders en stroomsnelheid in de Bovenrijnse
  Laagvlakte uitleggen (W9, W10, B90). 
 4. Je kunt op een kaart de waterscheiding tussen twee stroomgebieden aanwijzen
  (B120).

Slide 11 - Tekstslide

Het stroomgebied
van de Rijn

Stroomgebied /
Waterscheiding

Slide 12 - Tekstslide

MEANDERS (B90)

Natuurlijke bocht in een rivier.

Erosie
Sedimentatie

Slide 13 - Tekstslide

Ontstaan van een hoefijzermeer

Slide 14 - Tekstslide

B120 in het Basisboek
W8 in het werkboek

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Boven-, midden- en benedenloop
Je kunt de begrippen (stroomsnelheid, verval, erosie, sedimentatie) koppelen aan de boven-, midden- en benedenloop van een rivier. 

Slide 17 - Tekstslide

Aan de slag!
 • Lees de tekst op pagina 28/29 in je lesboek. 
 • Maak 1 t/m 6 van paragraaf 3.
 • Lees ook basisboeknummers 90 en 120. 
Regels wanneer je aan het werk bent:  
 • Je werkt alleen en in stilte.  
 • Wanneer je een vraag hebt steek je je vinger op.  
KLAAR
Open Classroom op je Chromebook en werk paragraaf 1 & 2 van de kennen- en kunnenlijst uit.  


Slide 18 - Tekstslide

Lesdoelen van vandaag
 1. Je kunt de begrippen (stroomsnelheid, verval, erosie, sedimentatie) koppelen
  aan de boven-, midden- en benedenloop van een rivier (W8). 
 2. Je kunt het ontstaan van horsten en slenken uitleggen.
 3. Je kunt het verband tussen meanders en stroomsnelheid in de Bovenrijnse
  Laagvlakte uitleggen (W9, W10, B90). 
 4. Je kunt op een kaart de waterscheiding tussen twee stroomgebieden aanwijzen
  (B120).

Slide 19 - Tekstslide

Huiswerk voor morgen

Maak 1 t/m 6 van paragraaf 3.

Slide 20 - Tekstslide