huwelijk en polygamie

het huwelijk in de islam
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen welke is:
kunnen uitleggen wat welk is de plaats van het huwelijk in de islam
-  kunnen uitleggen wat de doelen zijn van het huwelijk. 
-  kunnen uitleggen uitleggen welke uithuwelijken is niet toegestaan (Cultuur vs godsdient)
-  kunnen uitleggen wat zijn verbodene huwelijken in de islam
-  Voorwaarden huwelijk
- kunnen uitleggen wat een huwelijk is en welke voorwaarden moeten vervuld worden
- kunnen uitleggen voor wie het huwelijk verplicht is. 
- kunnen uitleggen wat het belang is van het huwelijk.


Huwelijk en liefde
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
huwelijk en maatschappijHoger onderwijs

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

het huwelijk in de islam
Aan het eind van deze presentatie kun je herkennen en uitleggen welke is:
kunnen uitleggen wat welk is de plaats van het huwelijk in de islam
-  kunnen uitleggen wat de doelen zijn van het huwelijk. 
-  kunnen uitleggen uitleggen welke uithuwelijken is niet toegestaan (Cultuur vs godsdient)
-  kunnen uitleggen wat zijn verbodene huwelijken in de islam
-  Voorwaarden huwelijk
- kunnen uitleggen wat een huwelijk is en welke voorwaarden moeten vervuld worden
- kunnen uitleggen voor wie het huwelijk verplicht is. 
- kunnen uitleggen wat het belang is van het huwelijk.


Huwelijk en liefde

Slide 1 - Tekstslide

Wat is het huwelijk in de islam?

Slide 2 - Open vraag

De betekenis van ‘huwelijk’
النكاحde algemene betekenis van dit arabisch woord is
‘relatie’,
‘verbondenheid’
‘plechtigheid’ van religieuze of andere aard.

Slide 3 - Tekstslide

Huwelijk in de Qoeran


O mensheid, vrees jullie Heer Die jullie geschapen heeft uit één enkele ziel en daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen. 4:1  

Slide 4 - Tekstslide

Huwelijk in de hadith

“Als een man trouwt krijgt hij de helft van de godsdienst. Dus moet hij Allah alleen voor de andere helft vrezen.”
"O jongeren, wie van jullie in staat is te trouwen, laat hij dan trouwen, want voorwaar, het beheerst de blik en beschermt het geslachtsdeel." Boechârie

Slide 5 - Tekstslide

Het huwelijk is een overeenkomst 
Bij het sluiten van de huwelijksovereenkomst kunnen er allerlei soorten van wettelijke voorwaarden gesteld worden. De vrouw kan in het contract laten vastleggen om in een bepaalde stad of land te wonen. De vrouw kan het recht op scheiding vanwege een gestelde reden vast laten leggen. Zij kan er een notitie van laten maken om zich te verzekeren dat zij haar ouders mag bezoeken. De vrouw mag het recht eisen om te mogen scheiden van haar man, als hij naast haar een andere vrouw zou trouwen. Dit betekent twee dingen. Allereerst is het duidelijk dat het huwelijk een contract is waarin iedere kant (en dit is meestal de vrouw) het recht heeft om bepaalde voorwaarden te stellen. Ten tweede toont dit hoe de islam de rechten van de vrouw beschermt en haar een goede kans geeft om haar rechten te waarborgen in het huwelijkscontract. 

Slide 6 - Tekstslide

Het huwelijk als een gelijkmaker 
In de islam kan een huwelijk gesloten worden met iedere man of vrouw, ongeacht rijkdom, aanzien, ras of kleur. De islam is gekomen om gelijkheid onder de mensen te brengen en de verschillen tussen individuele personen te verminderen. Ze is gekomen om liefde te verspreiden in plaats van haat; broederschap in plaats van vijandschap en gelijkheid in plaats van discriminatie. 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Verboden vormen van huwelijk 


In de islam is het verboden voor een man om de volgende familieleden te huwen: zijn moeder, dochter, zus, tante van vader's en moeder's kant, dochter van zijn broer of zuster, halfzussen, de moeder van zijn vrouw, de vrouw van zijn zoon, zijn stiefdochter en stiefmoeder. Ook is het hem verboden om tegelijkertijd met twee zussen getrouwd te zijn of een vrouw en haar tante tegelijkertijd.
 

Slide 9 - Tekstslide

Welke relatievormen of relatiesoorten kennen jullie? Graag jullie reacties hierop
timer
1:00

Slide 10 - Open vraag

Slide 11 - Link

Polygamie


In de islam heeft de man het recht om in totaal vier vrouwen te huwen. Hiervoor zijn er verschillende redenen. 

Slide 12 - Tekstslide

verschillende redenen? Akkoord of nee
Polygamie en oorlog
Polygamie en de weduwen  
Polygamie en mannen met sterke lustgevoelens  
Polygamie en een zieke echtgenote  
Polygamie en de dood van mannen  
Polygamie en mogelijke omstandigheden  
Polygamie en een eerlijke behandeling van de vrouwen  
Polygamie en de keuze van de vrouw  

Slide 13 - Tekstslide

Polygamie en oorlog
In veel landen over de hele wereld is het aantal vrouwen hoger dan het aantal mannen. Dit komt vooral voor in landen in oorlog. Als we terug kijken in de geschiedenis, zien we dat er nauwelijks een dag voorbij is gegaan zonder dat er ergens in de wereld oorlog heerste. En kijk naar onze wereld nu. Elke dag horen we over de dood van honderden mannen die hier en daar sterven bij militaire conflicten. Omdat dit de realiteit is, is het voor een meisje beter om een halve echtgenoot te hebben dan helemaal geen echtgenoot.

Slide 14 - Tekstslide

Polygamie en de weduwen


De dood van manen tijdens de oorlog maakt duizenden vrouwen weduwe en nog meer kinderen vaderloos. Het natuurlijke leven voor deze weduwen en vaderloze kinderen is toch het familieleven en dat is zeker beter dan dat ze sociaal niet meer meetellen. In deze gevallen is polygamie gerechtvaardigd.

Slide 15 - Tekstslide

Polygamie en mannen met sterke lustgevoelens

Er zijn gevallen van mannnen die sterke lustgevoelens hebben. Het is beter voor de maatschappij om deze mannen het recht te geven om nog een vrouw te huwen, beter dan dat zij zich gedwongen voelen om overspel te plegen. Dit is een derde rechtvaardiging van polygamie

Slide 16 - Tekstslide

Polygamie en een zieke echtgenote
Het gebeurt soms dat een man een chronisch zieke vrouw heeft. Het is beter dat deze man het recht heeft om een andere vrouw te trouwen dan dat hij gedwongen wordt om van zijn eerste vrouw te scheiden, opdat hij een andere vrouw kan trouwen.

Slide 17 - Tekstslide

Polygamie en de dood van mannen
Zelfs in vredestijd overlijden er vaker mannen tijdens ongelukken dan vrouwen. Dit komt meestal door de werkomstandigheden van de man. Zo zal het aantal vrouwen het aantal van de mannen overtreffen. Ook hier biedt polygamie een oplossing.

Slide 18 - Tekstslide

Polygamie en mogelijke omstandigheden
De islam als godsdienst voor alle tijden, plaatsen en volken, heeft een wetgeving die rekening houdt met alle mogelijke omstandigheden. Hoe kan een land zonder polygamie het probleem oplossen wanneer er twee miljoen mannen in de oorlog stierven en dus twee miljoen vrouwen geen kans hebben op echtgenoten? De islam legt een sterke nadruk op het gezinsleven en ziet het als de gezondste manier van leven.

Slide 19 - Tekstslide

Polygamie en een eerlijke behandeling van de vrouwen

De islam stelt een voorwaarde aan polygamie: de man moet de vrouwen eerlijk en gelijk behandelen wat betreft behuizing, uitgaven, kleding, voedsel en zijn manier van samenleven met hen.

Slide 20 - Tekstslide

Polygamie en de keuze van de vrouw

De islam waarborgt het recht van de vrouw, door haar het recht te geven om in het huwelijkscontract te laten vastleggen dat zij kan scheiden wanneer haar man een andere vrouw zou trouwen. De tweede vrouw hoort te weten dat hij getrouwd is en ze kan een vrije keus maken om met hem te trouwen als tweede vrouw. Dit betekent dat polygamie plaatsvindt met de instemming van alle betreffende personen, te weten de echtgenoot, de nieuwe vrouw en in sommige gevallen ook de eerste vrouw.

Slide 21 - Tekstslide

Opdracht 2
stopwatch
00:00000
conclusie

Slide 22 - Tekstslide

Opdracht 2
De klas wordt in groepen verdeeld. Elke groep krijgt een stelling toegewezen. De volgende vragstukken worden  in overleg samen voorbereid en voor de klas voorgesteld.
  1.  Iets over redenen
  2.  Akkoord of nee? argumenteer
  3. Groepsdebat - placemat = groepsconclusie

Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide