Les 12: oe of uu

oe - uu
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
NT2ANT2+Middelbare schoolvmbo lwooLeerjaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

oe - uu

Slide 1 - Tekstslide

oe

Slide 2 - Tekstslide

Luister en zeg na (twee keer).

Slide 3 - Tekstslide

groep

Slide 4 - Tekstslide

stoel

Slide 5 - Tekstslide

snoer

Slide 6 - Tekstslide

groeien

Slide 7 - Tekstslide

boete

Slide 8 - Tekstslide

boef
boeg
boek
boel
boem
boen
boer
doek
doel

doem
doen
foef
goed
hoed
hoef
hoek
hoes
koek

koel
koen
loep
loer
moer
moes
moet
noem
poef


poel
poen
poep
poes
roek
roem
roep
roer
roes


roet
soep
soes
toen
toer
toet
voeg
voel
voer

voet
woef
zoek
zoem
zoen
zoet

Slide 9 - Tekstslide

Schrijf woorden met de klank "oe".
timer
2:00

Slide 10 - Open vraag

Kies op de volgende dia 16 woorden uit.
Schrijf ze op de bingo-kaart (J-schijf).
In elk vakje 1 woord.

Slide 11 - Tekstslide

boef
boeg
boek
boel
boem
boen
boer
doek
doel

doem
doen
foef
goed
hoed
hoef
hoek
hoes
koek

koel
koen
loep
loer
moer
moes
moet
noem
poef


poel
poen
poep
poes
roek
roem
roep
roer
roes


roet
soep
soes
toen
toer
toet
voeg
voel
voer

voet
woef
zoek
zoem
zoen
zoet

Slide 12 - Tekstslide

uu

Slide 13 - Tekstslide

Luister en zeg na (twee keer).

Slide 14 - Tekstslide

stuur

Slide 15 - Tekstslide

vuur

Slide 16 - Tekstslide

duw

Slide 17 - Tekstslide

minuut

Slide 18 - Tekstslide

supermarkt

Slide 19 - Tekstslide

duur
vuur
uur
muur
kuur
puur
buur
guur
huur
stuur

duren
vuren
uren
muren
kuren
pure
buren
gure
huren
sturen
minuut
vuurbal
duwen
kluwen
huurhuis
buurman
geduwd
bestuur
super
ruzie

Slide 20 - Tekstslide

Schrijf woorden met de klank "uu".
timer
2:00

Slide 21 - Open vraag

Kies op de volgende dia 16 woorden uit.
Schrijf ze op de bingo-kaart (J-schijf).
In elk vakje 1 woord.

Slide 22 - Tekstslide

duur
vuur
uur
muur
kuur
puur
buur
guur
huur
stuur

duren
vuren
uren
muren
kuren
pure
buren
gure
huren
sturen
minuut
vuurbal
duwen
kluwen
huurhuis
buurman
geduwd
bestuur
super
ruzie

Slide 23 - Tekstslide

- Ik lees de zinnen voor.
- Vul in: oe of uu.
- We kijken samen na.

(Blad op J-schijf in bestand
auditieve discriminatie.)

Slide 24 - Tekstslide

- Ik zeg een woord.
- Hoor je oe of uu?
- Omcirkel het goede antwoord.

Voorbeeld 1: koe
Voorbeeld 2: stoel

(Daarna het digibord uitzetten/bevriezen!)

(Blad op J-schijf in bestand
auditieve discriminatie.)

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide