Rechten en verzorgingsstaat T2

Rechten en verzorgingsstaat
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Rechten en verzorgingsstaat

Slide 1 - Tekstslide

Arbeidsvoorwaarden
- CAO (minimumloon en minimumjeugdloon)
- arbeidscontract
     - primaire voorwaarden
     - secundaire voorwaarden

- bepaalde tijd
- onbepaalde tijd

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Video

Vakbonden
Wat zijn dit?

Welke pressiemiddelen hebben zij?

Individueel conflict -> gesprek -> mediator -> rechter (vakbond)

Slide 5 - Tekstslide

Arbowet
- veiligheid
- gezondheid
- welzijn

RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie plan) 

Slide 6 - Tekstslide

Medezeggenschap
- werkbespreking met team of werkoverleg met leidinggevende
- personeelsvertegenwoordiging (minimaal 3 personen)
- ondernemingsraad (minimaal 5 personen)

Bedrijf kleiner dan 10 werknemers: personeelsvergadering
Bedrijven tussen 10 en 50 w.: personeelsvertegenwoordiging
Bedrijven meer dan 50 w.: OR

Slide 7 - Tekstslide

Verzorgingsstaat
Overheid is door de Grondwet verplicht om voor een basisvoorziening te zorgen. 
- zorg
- wonen
- werk

Belastingen

Slide 8 - Tekstslide

Sociale zekerheid
Sociale voorzieningen (belastinggeld, aanvulling); 
- bijstandsuitkering
Sociale verzekeringen (premies, voorkomt inkomstenverlies); 
- volksverzekeringen; voor iedereen
     *AOW, kinderbijslag
- werknemersverzekeringen; voor werknemers
     *WW, ZW, WIA

Slide 9 - Tekstslide

Aan de slag!
Online huiswerkopdrachten of het werkstuk 

Slide 10 - Tekstslide