W1- lesweek 9, 04 nov- 08 nov- S19

B1-K1-W1- Inventariseert Ondersteuningsvragen

Doelgroepen- Lesweek 9 


1.  Psychiatrie deel 1 - definitie

2.  Psychiatrie deel 2 - verslaving

1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 29 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

B1-K1-W1- Inventariseert Ondersteuningsvragen

Doelgroepen- Lesweek 9 


1.  Psychiatrie deel 1 - definitie

2.  Psychiatrie deel 2 - verslaving

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Programma voor vandaag - deel 1

- Welkom, Terugblik

- Lesdoelen vandaag


- Psychiatrie definitie
- Theorie psychiatrie: DSM V, psychiatrische stoornis, wanen en hallucinaties
- Theorie psychiatrie: vroeger versus nu

- Groepsopdracht verdiep je in een psychische stoornis (60-90 min)

- Afsluiting

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Terugblik - leg je aantekeningen weg... wat weet jij nog??

1. Wat is reminiscentie? Kun je een voorbeeld geven?


2. Wat wordt er verstaan onder muzisch agogisch werken?


3. De volgende omschrijving past bij de begeleidingsmethodiek.....
'De cliënt zelf is de deskundige op het gebied van het probleem dat hij ervaart.
Cliënt en hulpverlener richten zich samen op de gewenste situatie eerder dan op de probleemsituatie.'

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoelen vandaag:
 • Je kunt uitleggen wat de definitie is van psychiatrie
 • Je kunt uitleggen wat de DSM V is
 • Je kunt in eigen woorden uitleggen wat een psychiatrisch verschijnsel betekent
 • Je kunt uitleggen wat een waan, hallucinaties en illusie is .
 • Je verdiept je in een cluster (stoornissen) en kunt uitleggen wat de stoornis inhoudt

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Psychiatrie -de definitie:

  Psychiatrie is een medisch specialisme dat zich bezighoudt met de preventie, diagnostiek en behandeling (therapie) van psychische ziektebeelden. 

  De term psychiatrie is een samenvoeging van het Griekse
  psyche, wat ziel of geest betekent, en iatros wat arts betekent (letterlijk dus de geneeskunde van de ziel).


  Het hoofddoel: verlichten van het psychisch lijden en het vergroten van het psychisch welbevinden

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Diagnose en DSM-V
Voor diagnose is een goede anamnese heel belangrijk. Hiervoor zijn huisarts etc erg belangrijk.
De diagnose zelf kan alleen gesteld worden door de psychiater.

Diagnose wordt gesteld aan de hand van DSM- V.
DSM-V is : Wereldwijd gebruikt classificatiesysteem voor het diagnosticeren van psychiatrische stoornissen.(groot boek)

Slide 6 - Tekstslide

Anamnese is de ziektegeschiedenis zoals dit onder andere uit de herinnering van de patiënt blijkt. Dit betreft een chronologisch verslag van de patiënt over zijn symptomen, eventueel door vragen geleid. Om de patiënt zijn ervaringen te laten vertellen zal een behandelaar bij voorkeur neutrale vragen stellen en meestal geen symptomen aanreiken.
Psychiatrische stoornis - definitie

Psychiatrische stoornis :
Psychische aandoening waarbij psychologische functies, zoals voelen, denken of waarnemen, afwijkend functioneren. 

Maar hoe weten we nu wat afwijkend is? En wat valt er zoal onder afwijkend in voelen denken, waarnemen?Boek: Thema 3.8- Boek: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Slide 7 - Tekstslide

Wijs de studenten op het boek. Thema 3.8. Staat niet in hun lesplanner.
Boek Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen
Wanneer is het ''gestoord'' gedrag?
 • Het gedrag van de persoon wijkt af van de sociale norm. In een samenleving bestaan bepaalde regels over wat ‘gezondheid’ is en wat normaal gedrag is.
 • Het gedrag heeft ongemak, lijden of bezorgdheid tot gevolg bij de persoon zelf en/of zijn omgeving. Hij gaat gebukt onder zijn gedrag of emoties.
 • De persoon kan zich niet anders gedragen dan hij doet. Er is sprake van een bepaald onvermogen om ander gedrag te kiezen.


Hallucinaties, wanen zijn zo bijvoorbeeld psychatrische verschijnselen (kenmerken) van het ziektebeeld schizofrenie. De persoon heeft hier last van en heeft geen controle over deze verschijnselen.... weten jullie het verschil?? zie volgende dia...

Slide 8 - Tekstslide

Thema 3.8 PBSD boek


1.Het gedrag van de persoon wijkt af van de sociale norm. In een samenleving bestaan bepaalde regels over wat ‘gezondheid’ is en wat normaal gedrag is. Dit is de sociale norm. Van dit criterium kan gezegd worden dat het objectief (feitelijk) is. Het horen van stemmen in je hoofd is niet ‘normaal’. Langdurig somber zijn en tot niets komen, of altijd optimistisch zijn en doorgaan zonder een moment rust, is ook niet ‘normaal’.

 • 2. Het gedrag heeft ongemak, lijden of bezorgdheid tot gevolg bij de persoon zelf en/of zijn omgeving. Van dit criterium kan worden gezegd dat het subjectief (persoonlijke zienswijze) is. Iemand heeft het gevoel dat het niet goed met hem gaat. Hij gaat gebukt onder zijn gedrag of emoties.

 • 3. De persoon kan zich niet anders gedragen dan hij doet. Er is sprake van een bepaald onvermogen om ander gedrag te kiezen. Het ontbreekt hem aan alternatieven voor zijn gedrag. Hij kan zichzelf niet voornemen om zich anders te gedragen of zich anders te voelen.

 • Opdracht: Gaat het hier om wanen of hallucinaties?

  1. Joris voelt slakken door zijn buik glijden en heeft het idee dat hij van binnen opgegeten wordt.

  2. Joost denkt dat hij god is en dat hij de problemen in de wereld kan oplossen.

  3. Misa wordt gevolgd door de FBI. Haar vriendin ziet niets. Misa wijst op alle mensen met een zwarte jas. Haar vriendin ziet deze mensen wel.

  4. Rolf ziet ratten in zijn kamer rondlopen. Hij roept zijn vader maar deze geeft aan dat er geen rat te bekennen is.
  5. Margje geeft aan dat ze de president van Amerika is.


  Wat is dan een illusie??

  Slide 9 - Tekstslide

  Wanen : Is verstoring in het denken.
  Dus het is er maar de client koppelt er een onjuiste gedachte of conclusie aan.
  Er lopen wel degelijk mensen met zwarte jassen op straat maar de client maakt hiervan dat deze mensen hem bespioneren.

  Hallucinaties; storing in waarneming.
  1. hallucinatie
  2. waan

  3. waan
  4. hallucinatie
  5. waan
  Zien,  horen, voelen, proeven, ruiken(zintuigen) wat er niet is.


  Illusie: Vervormd beeld.
  Stel je voor in de verte denk je een persoon te zien als je dichterbij komt is het een prullenbak. Je ziet dus wel iets maar koppelt er een verkeerd beeld aan (alsof je een bril nodig hebt)

  Psychiatrie vroeger- versus nu  in een notendop

  1.200 na Christus- ziek lichaam=  zieke geest. Gericht op beter maken van het lichaam. (aderlating, inzetten van bloedzuigers)
  2. Middeleeuwen- geloof in exorcisme en hekserij. Geesteszieken werden gezien als bezeten door de duivel.(brandstapels heksen)

  3. 1461 eerste dollenhuis wordt opgericht- geloof dat door het hevig ‘schrikken’ de geestesziekte meteen daarna zou verdwijnen. (zweep- of stokslagen) en het uitlokken van hevige schrikreacties kwam regelmatig voor in allerlei martelingen.

  4. 19e eeuw--> Lichaam weer op voorgrond- badderen, hoge dosis insuline spuiten etc
  5. 1960-70- meer rechten voor mensen met geestenziekte- protesten tegen electroshocks.

  NU: evidence based:  werking ervan is wetenschappelijk bewezen
  Er wordt meer gekeken naar MENS !
   

  Slide 10 - Tekstslide

  Check zelf ook even thema 3.8 voor achtergrond informatie psychiatrie. BOEk PBSD. Studenten hoeven dit niet te weten voor toets maar dan weten ze wel hoe het vroeger was en nu...

  Slide 11 - Tekstslide

  Deze slide heeft geen instructies

  Psychiatrische stoornissen -opdracht deel 1

  Stap 1: De docent deelt jullie in groepjes in.

  Onderwerpen:
  1. Angststoornissen - Fobie
  2. Stemmingsstoornis- Depressie
  3. Persoonlijkheidsstoornis- Cluster B- Bordeline persoonlijkheidsstoornis

  4. Dwangstoornissen- OCS
  5. Stressstoornis- PTSS

  6. Eetstoornis - Anorexia


  Stap 2: Je gaat je verdiepen in dit onderwerp/stoornis - Pak je licentie erbij en ga naar:
  Boek: GGZ agogisch - Thema 4,5,6,7 en lees het hoofdstuk van jouw onderwerp goed door.
  Slide 12 - Tekstslide

  Boek ggz agogisch.
  Verdeel de groepjes zelf!

  Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit. samenvatting.


  Bij dia 2 gaan ze dit omzetten in een presentatie. Dit is door middel van het maken van een informatiekaart, folder of poster.


  De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
  Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
  Alle presentaties staan dan klaar. Je kunt bijvoorbeeld er een soort tentoonstelling van maken. (naar eigen invulling)

  Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

  Psychiatrische stoornissen -opdracht deel 2

  Stap 3: Je maakt een poster/ informatiekaart/folder  over jouw onderwerp. Hiervoor gebruik je de flap-over/A3 papier. Wil je digitaal een poster maken dan mag dit ook. (zie eerst voorbeelden volgende dia). Deze worden meegeteld als inzet en de mooiste worden gepresenteerd aan het docententeam.

  Hierin verwerk je de volgende dingen:
  - Omschrijving van stoornis, kenmerken, onstaan van stoornis, behandeling, waar let je op als begeleider

  Stap 4: De volgende les gaan we rouleren in groepjes. Zorg dus dat je poster af is. Je gaat als expert dan naar een groepje toe en vertelt wat over jouw onderwerp.
  Bereid je goed voor de klas is afhankelijk van jouw informatie.
  Slide 13 - Tekstslide

  Boek ggz agogisch.
  Verdeel de groepjes zelf!

  Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit. samenvatting.


  Bij dia 2 gaan ze dit omzetten in een presentatie. Dit is door middel van het maken van een informatiekaart, folder of poster.


  De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
  Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
  Alle presentaties staan dan klaar. Je kunt bijvoorbeeld er een soort tentoonstelling van maken. (naar eigen invulling)

  Wijs ze erop dat ze van goed moeten opletten omdat de gekozen onderwerpen ook terugkomen in de toets.
  Ze moeten iniedergeval weten:
  - Anorexia en boulimia
  - Persoonlijkheidsstoornissen cluster A,B,C
  - Stemmingsstoornissen
  - verslaving

  Voorbeeld 1:

  Informatiekaart verwerkt in een strip:

  Slide 14 - Tekstslide

  Boek ggz agogisch.
  Verdeel de groepjes zelf!

  Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


  Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
  Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
  Alle powerpoints plaats je op teams.

  Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

  Voorbeeld 2:
  Informatie folder

  Slide 15 - Tekstslide

  Boek ggz agogisch.
  Verdeel de groepjes zelf!

  Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


  Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
  Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
  Alle powerpoints plaats je op teams.

  Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

  Voorbeeld 3:
  Poster (met informatie)
  Let op! Verwerk wel alle informatie op de poster!

  Slide 16 - Tekstslide

  Boek ggz agogisch.
  Verdeel de groepjes zelf!

  Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


  Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
  Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
  Alle powerpoints plaats je op teams.

  Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

  Afsluiting - Check van de lesdoelen:
 • Je kunt benoemen wat de definitie van psychiatrie is
 • Je kunt in eigen woorden uitleggen wat een psychiatirsch verschijnsel betekent
 • Je kunt uitleggen wat een waan, hallucinaties en illusie is .
 • Je verdiept je in een cluster (stoornissen) en kunt uitleggen wat de stoornis inhoudt

  Klaar? En nog tijd over?
 • Studenten kunnen de vragen van Thema 3.10 maken van boek PBSD voor zichzelf ter oefening. 
  Dit is geen huiswerk !

  Volgende les; uitwisselen van de posters/ informatiekaarten/ folders

  Slide 17 - Tekstslide

  Boek ggz agogisch.
  Verdeel de groepjes zelf!

  Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


  Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
  Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
  Alle powerpoints plaats je op teams.

  Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

  B1-K1-W1- Inventariseert Ondersteuningsvragen

  Doelgroepen- Lesweek 9 


  1.  Psychiatrie deel 1 - definitie

  2.  Psychiatrie deel 2 - verslaving

  Slide 18 - Tekstslide

  Deze slide heeft geen instructies

  Programma voor vandaag - deel 2

  - Welkom, Terugblik - Presentaties

  - Terugblik - theorie

  - Lesdoelen vandaag

  - Groepsopdracht les 1 uitwisselen


  - Documentaire verslaving
  - Theorie verslaving  
  - Fasen van verslaving

  - Verslavingszorg


  - Afsluiting

  Slide 19 - Tekstslide

  Deze slide heeft geen instructies

  Van rouleren kun je leren

  Stap 1: Kies 1 expert:
  - Groepje 1 - 1 expert
  - Groepje 2 - 1 expert
  - Groepje 3 - 1 expert
  - Groepje 4 -1 expert

  - Groepje 5- 1 expert
  - Groepje 6 - 1 expert
  Stap 2: Luister goed naar de instructie van de docent.

  timer
  4:00

  Slide 20 - Tekstslide

  Deze slide heeft geen instructies

  Terugblik -oefening

  Leg je aantekeningen weg. Wat weten jullie nog van de vorige les?

  Slide 21 - Tekstslide

  Deze slide heeft geen instructies

  Lesdoelen vandaag:
  • Je kunt uitleggen wat de kenmerken zijn van:
   Borderline, OCS, Depressie, PTSS, Fobie, Anorexia
  • Je kunt uitleggen wat de definitie verslaving betekent
  • Je kunt de fasen van verslaving benoemen

  Slide 22 - Tekstslide

  Deze slide heeft geen instructies

  Definitie van verslaving:

  Toestand waarin een persoon fysiek en/of mentaal afhankelijk is van:

  X Een verslavend middel
  X Lustbevredigend gedrag


  Verslaving is een psychische aandoening. 
  Wat alle verslavingen gemeen hebben is dat de afhankelijkheid lang kan blijven duren en zowel lichamelijk, psychisch als sociaal schadelijke gevolgen heeft voor de verslaafde persoon.

  Slide 23 - Tekstslide

  Boek ggz agogisch.
  Verdeel de groepjes zelf!

  Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


  Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
  Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
  Alle powerpoints plaats je op teams.

  Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

  Kenmerken van een verslaving

  Kenmerken

  • Willen stoppen maar niet kunnen;
  • Meer gebruiken dan je wilt;
  • Minder aandacht besteden aan hobby's, sociale activiteiten of  werk;
  • Doorgaan met gebruik ondanks dat je weet dat gebruik problemen veroorzaakt of verergert;
  • Veel tijd besteden aan gebruik of aan bijkomen van gebruik;
  • Ontwikkeling van tolerantie d.w.z. steeds meer nodig hebben om de effecten nog te voelen;
  • Last hebben van onthoudingsverschijnselen.

  Slide 24 - Tekstslide

  Boek ggz agogisch.
  Verdeel de groepjes zelf!

  Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


  Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
  Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
  Alle powerpoints plaats je op teams.

  Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

  Fasen van verslaving:
  1. Experimenteerfase
  2. Fase van sociaal of geintegreerd gebruik
  3. Fase waarin het gebruik meer en belangrijker wordt
  4. Verslavingsfase

  Slide 25 - Tekstslide

  Boek ggz agogisch.
  Verdeel de groepjes zelf!

  Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


  Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
  Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
  Alle powerpoints plaats je op teams.

  Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

  Je zal het maar zijn... verslaafd...

  Slide 26 - Tekstslide

  - Kijk even hoeveel tijd je hebt om heel de documentaire te laten zien van 45 min. meestal kies ik ervoor om sommige stukjes door te spoelen. Het gaat er meer om dat ze weten dat verslaving niet alleen alcohol of drugs is maar ook handelingen kunnen zijn.
  Afsluiting- check lesdoelen
 • Je kunt uitleggen wat de kenmerken zijn van:
  Borderline, OCS, Depressie, PTSS, Fobie, Anorexia
 • Je kunt uitleggen wat de definitie verslaving betekent
 • Je kunt de fasen van verslaving benoemen


 • Maak de opdracht van de vorige dia visie op verslaving;
  Dit is ook ter voorbereiding op de toets. Volgende les bespreken we deze bij de terugblik.

  Volgende week; verslavingszorg , huiselijk geweld, kindermishandeling en start gehandicaptenzorg

  Slide 27 - Tekstslide

  Boek ggz agogisch.
  Verdeel de groepjes zelf!

  Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


  Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
  Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
  Alle powerpoints plaats je op teams.

  Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.

  Slide 28 - Tekstslide

  Deze slide heeft geen instructies

  Visies op verslaving- Pak je licentie erbij en zoek op!

  Boek: Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen- Thema 3.11 - OOK HUISWERK

  Zoek op en schrijf voor jezelf op achter elk model wat het inhoudt- dit bespreken we kort in de klas de volgende les als terugblik!!

  Morele model
  Farmacologische model

  Psychiatrische model
  Sociale model
  Medische model
  Gedragstherapeutische model
  Bio psychosociale model
  Hersenziekte model

  Slide 29 - Tekstslide

  Boek ggz agogisch.
  Verdeel de groepjes zelf!

  Ze krijgen de hele les de tijd om dit voor te bereiden. Ze gaan zich eerst verdiepen in wat het is door het hoofdstuk te lezen. Daar halen ze de belangrijkste dingen uit en dit plaatsen ze op een flap-over. Mindmap


  Bij de volgende dia maken ze een PowerPoint. De volgende les gaan ze dan aan elkaar in groepjes uitwisselen.
  Je zorgt dat de klassenindeling dan klaar staat in groepjes. Een afgevaardigde van het groepje komt dan steeds iets vertellen over zijn/ haar gekozen stoornis.
  Alle powerpoints plaats je op teams.

  Ze richten zich echt puur op de gegeven stoornis.