cross

Nederlands 4 mavo zakelijke e-mail conventies herhalen

Nederlands 4 mavo
Herhalen conventies zakelijke e-mail
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Nederlands 4 mavo
Herhalen conventies zakelijke e-mail

Slide 1 - Tekstslide

De inleidende zin
 1. In de inleidende zin vertel je altijd waarom je de brief schrijft.
 2. Als in de opdracht staat dat je jezelf moet voorstellen, dan doe je dat ook in de inleidende zin.

Slide 2 - Tekstslide

Het middenstuk
 1. Je zakelijke e-mail bestaat altijd uit minimaal twee alinea's in het middenstuk 
 2. In deze alinea's beschrijf je de meeste verplichte punten uit de opdracht 
 3. Maak gebruik van de situatiebeschrijving om de verplichte punten te verwerken 
 4. Staat de info niet in de situatieomschrijving? Bedenk het dan zelf! 
 5. Beschrijf deze punten kort en bondig 
 6. Gebruik makkelijke taal! Zo voorkom je spelfouten

Slide 3 - Tekstslide

Afsluitende zin
In de afsluitende zin sluit je de brief netjes af. Je kan hier vaak het laatste verplichte punt voor gebruiken.
 • Ik hoop spoedig van u te horen.
 • Ik ontvang graag snel een reactie.
 • Ik vraag u om binnen twee weken te reageren.

Slide 4 - Tekstslide

Slotformule en naam
Gebruik een van de twee slotformules:
 • Met vriendelijke groet,
 • Hoogachtend,
Soms staat in de opdracht welke slotformule je kan gebruiken.

Sluit af met je voornaam en achternaam.

Slide 5 - Tekstslide

Dit is een persoonlijke email
Dit is een zakelijke email

Slide 6 - Sleepvraag

Volgorde zakelijke e-mail
e-mailadres
ontvanger
inleiding
onderwerp in adresbalk
aanhef
middenstuk
slot
Slotgroet/
ondertekening

Slide 7 - Sleepvraag

In een zakelijke brief gebruik je formele taal.
A
waar
B
niet waar

Slide 8 - Quizvraag

In de tekst van een zakelijke e-mail gebruik je geen alinea’s.
A
waar
B
niet waar

Slide 9 - Quizvraag

Welke van de onderstaande zinnen hoort niet in een zakelijke brief?

A
Met vriendelijke groeten,
B
Graag wil ik informeren of ik me nog kan inschrijven.
C
Ik hoop gauw van u te horen over de datum.
D
Ik ben blij dat je wat vrolijker bent nu.

Slide 10 - Quizvraag

Waar of niet waar over een zakelijke e-mail?

In de inleiding schrijf je kort waarom je de e-mail schrijft.
A
waar
B
niet waar

Slide 11 - Quizvraag

Welke is een goeie passende zin voor de inleiding van een zakelijke email?
A
Beste mevrouw Jorisma,
B
Onderwerp: verzoek om uitstel
C
Wij willen deze gelegenheid benutten door op die dag ...
D
Naar aanleiding van ons telefonisch gesprek vanmorgen...

Slide 12 - Quizvraag

Wie is de geadresseerde?
A
Degene aan wie je de e-mail stuurt.
B
Degene die de e-mail schrijft.

Slide 13 - Quizvraag

In de tekst van een zakelijke e-mail gebruik je geen alinea’s.
A
Waar: je schrijft alles achter elkaar zonder witregels.
B
Niet waar: je gebruikt 3 alinea’s: inleiding , kern en een afsluiting.
C
Niet waar: je gebruikt 2 alinea's: inleiding en kern
D
Waar: zolang je maar formele taal gebruikt.

Slide 14 - Quizvraag

Zet de opbouw van een zakelijke e-mail in de goeie volgorde:
A
kern -onderwerp - aanhef - inleiding -slot -afsluiting
B
inleiding - aanhef - kern - afsluiting - slot
C
onderwerp - aanhef - inleiding - kern - slot - afsluiting
D
aanhef - inleiding -kern - onderwerp - slot - afsluiting

Slide 15 - Quizvraag

Kies de juiste aanhef als je de geadresseerde niet kent
A
Geachte heer mevrouw,
B
Geachte heren en mevrouwen,
C
Geachte heer, mevrouw,
D
Geachte heer/mevrouw,

Slide 16 - Quizvraag

De eerste zin van de brief
begint met een hoofdletter, ja of nee?
A
Ja! Mijn naam is Pietje Puck en ik schrijf u deze e-mail omdat...
B
Nee! mijn naam is Pietje Puck en ik schrijf u deze e-mail omdat...
C
Ja! Ik heet Pietje Puck en ik zit op het Haarlemmermeer Lyceum
D
Nee! graag stel ik me eerst even aan u voor, ik heet Pietje Puck.

Slide 17 - Quizvraag

In de kern van een zakelijke brief zet je...
A
Het onderwerp, heel kort
B
waarom je de e mail schrijft
C
wat je wil weten of informatie die je wil geven.
D
jouw naam en adres

Slide 18 - Quizvraag

Waar of niet waar over een zakelijke e-mail?

De kern moet kort en zakelijk zijn.
A
waar
B
niet waar

Slide 19 - Quizvraag

Wat is de juiste volgorde van de inhoud van een zakelijke e-mail?

1. Wat je van de ander verwacht.
2. Je noemt en begroet de persoon naar wie je mailt.
3. Duidelijke vraag stellen.
4. Waarom je de e-mail schrijft.

A
2, 4, 3, 1
B
1, 2, 3 ,4
C
4, 1, 2, 3
D
2, 3, 4, 1

Slide 20 - Quizvraag

Hoe sluit je een zakelijke e-mail af? Gebruik Pietje Puck...

Slide 21 - Open vraag

Een passend slot voor mijn zakelijke e-mail is.....?
Tip: Er zijn meerdere antwoorden goed!
A
Reageer snel!
B
Ik hoor graag hoe wij dit probleem oplossen.
C
Hopelijk krijg ik van u een nieuwe sleutel.
D
U moet niet te lang wachten om te reageren.

Slide 22 - Quizvraag

Ik kan nu wel een zakelijke brief schrijven!
0100

Slide 23 - Poll

Schrijfwijze van namen in de aanhef


Geachte mevrouw Sluis,
Geachte mevrouw Sluis - van Wiel,
Geachte mevrouw De Waag - Dekkers,
Geachte mevrouw Van Geest - van der Togt,
Geachte heer Wagemakers,
Geachte heer Van 't Lam,

Slide 24 - Tekstslide

Schrijfwijze van namen in de aanhef


Geachte mevrouw Sluis,
Geachte mevrouw Sluis - van Wiel,
Geachte mevrouw De Waag - Dekkers,
Geachte mevrouw Van Geest - van der Togt,
Geachte heer Wagemakers,
Geachte heer Van 't Lam,

Slide 25 - Tekstslide