LVH Les 3 - Gevoel: Leren waarnemen en benoemen van gevoelens (G3)

Levensvaardigheden
Les 3 - Gevoel: Leren waarnemen en benoemen van gevoelens (G3)
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapsonderwijsMiddelbare schoolvmbo t, mavo, havo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 15 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 40 min

Onderdelen in deze les

Levensvaardigheden
Les 3 - Gevoel: Leren waarnemen en benoemen van gevoelens (G3)

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen vandaag?
Terugblik en vooruitblik (5 min)
Oefening 'Uitbeelden van gevoelens' (10 min)  
Oefening 'Hoe zien gevoelens er uit?' (10 min)  
Rollenspel (10 min) 
Samenvatting en afspraken maken (5 min)

Slide 2 - Tekstslide

Wat hebben we de vorige les besproken?

 • Stop-denk-doe-methode & 4-G's & gedrag
 • Welke gedragsafspraken
   zijn er gemaakt & hoe zijn
  deze nageleefd? 

Slide 3 - Tekstslide

Zelfbewustzijn
Eigenwaarde, zelfvertrouwen. Wie ben ik? Wat voel ik? Waar ben ik goed in? Hoe krijg ik sturing over mijn gedrag en de situatie?
Zelfmanagement
Omgaan met emoties en stress, verdelen van de tijd, beheersen van
impulsen. Hoe ga ik om met boosheid en stress? Hoe motiveer ik mezelf? Welke doelen heb ik en hoe kan ik deze bereiken? Hoe organiseer en plan ik?
Sociaal bewustzijn
Empathie, actief luisteren, (h)erkennen van individuele verschillen en je
verantwoordelijk voelen voor anderen. Kan ik me inleven in anderen?
Kan ik verschillen tussen mij en anderen herkennen en waarderen?
Relatievaardigheden
Onderhandelen omgaan met conflicten, communiceren, weerstand bieden aan groepsdruk. Hoe communiceer ik met anderen? Hoe ga ik relaties met anderen aan en hoe onderhoud ik deze? Wat zijn mijn kwaliteiten en wat is het belang van de groep?
Verantwoorde keuzes maken
Kritisch en creatief denken, besluiten nemen, problemen oplossen en
evalueren van gedrag en gevolgen. Ben ik in staat problemen te herkennen en hoe los ik ze op? Leer ik van fouten?
DE VIJF VAARDIGHEDEN

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Vooruitblik

Slide 6 - Tekstslide

'Uitbeelden van gevoelens' (10 m)

Slide 7 - Tekstslide

Uitbeelden van gevoelens (10 m)
 • Stap 1: Schrijf in tweetallen
  zoveel mogelijk gevoelens op.

 • Stap 2: Geef met een + of een –
  aan welke gevoelens positief
  en welke negatief zijn. 
timer
3:00
Vaardigheden: ZB

Slide 8 - Tekstslide

Uitbeelden van gevoelens (10 m)
 • Stap 3: Je krijgt allemaal kaartjes met emoties daarop. 

 • Stap 4: Beeld het gevoel wat op het kaartje staat uit voor de andere persoon in je tweetal. Hij/zij moet raden welke gevoelens hij ziet.

 • Stap 5: Zodra je alle kaartjes hebt gehad, draai je de rollen om en moet de tweede persoon gevoelens uitbeelden en de eerste persoon raden.
timer
5:00
Vaardigheden: ZB

Slide 9 - Tekstslide

Hoe zien gevoelens er uit? (10 m)
 • Stap 1: Maak groepjes van 4 personen.
 • Groep 1: Bizzey
 • Groep 2: Beyonce
 • Groep 3: Kayne West
 • Groep 4: Ronnie Flex
 • Groep 5: Lionel Messi
 • Groep 6: Amalia (dochter van de koning) 
 • Groep 7: Kraantje Pappie 
 • Groep 8: Snelle 
 • Groep 9: Maan
 • Stap 2: Zoek online 3 foto's waarop een van de bovenstaande personen verschillende emoties uit. 
 • Stap 3: Schrijf er bij hoe je denkt dat de personen in deze situatie zich voelen. 


timer
5:00
Vaardigheden: ZB, ZM & SB

Slide 10 - Tekstslide

Hoe zien gevoelens er uit? (10 m)
 • Stap 5: Elk groepje laat de foto's aan de klas zien
  (bijv. verstuurd via Teams). 

 • Stap 6: Nabespreken met de klas

timer
5:00
Vaardigheden: ZB, ZM & SB

Slide 11 - Tekstslide

Rollenspel (10 m)
 • Stap 1: Schrijf op een Post-it een conflict dat je hebt gehad en het gevoel erbij. Bijvoorbeeld "boos/ruzie over te laat komen"
 • Stap 2: Plak je Post-it bij een van de categorieën op het bord met wie het conflict was: 
 1. Conflicten met familie 
 2. Conflicten met vriend/vriendin 
 3. Conflicten op school 
 4. --> met leerkrachten 
 5. --> met klasgenoten 
 6. Conflicten met jezelf 
 7. Conflicten met anderen 
Vaardigheden: ZB & ZM

Slide 12 - Tekstslide

Rollenspel (10 m)
 • Stap 3: Maak een groepje met de leerlingen die hun Post-it bij dezelfde categorie hebben gehangen, dus bijvoorbeeld iedereen die  'Familie' had bij elkaar.

 • Stap 4: Kies in je groepje 1 conflictsituatie van de post-its. Verdeel de rollen en speel de situatie na (eventueel voor de klas). 
      a. Spreek je gevoelens hardop uit tijdens het rollenspel!
Vaardigheden: ZB & ZM

Slide 13 - Tekstslide

Wat hebben we behandeld & (hopelijk) geleerd?
 • In een zelfde gebeurtenis (G1) kun je verschillende gevoelens hebben (G3). 
 • In een zelfde gebeurtenis (G1) kunnen ook anderen verschillende gevoelens hebben (G3). 
 • Wat voel ik? Hoe word ik me bewust van wat ik voel? Hoe maak ik duidelijk wat ik voel? 
 • Wat voelt de ander? Hoe kom ik te weten wat de ander voelt? 

Slide 14 - Tekstslide

Wat spreken we af? 


 • De groep kiest één afspraak & mentor noteert deze. 

Slide 15 - Tekstslide