Examtraining

English exam training
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo, mavoLeerjaar 4

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 180 min

Onderdelen in deze les

English exam training

Slide 1 - Tekstslide

      Telefoons weg tenzij ik anders zeg (jaja, dat rijmt)

Slide 2 - Tekstslide

What do you know?

Slide 3 - Woordweb

What would you like to get to know about the exam?

Slide 4 - Open vraag

2 Onderdelen
1. Leesvaardigheid
2. Kijk- & luistervaardigheid. 

Slide 5 - Tekstslide

Deel 1: Meerkeuze vragen 
  1. Bekijk titel (en intro), bekijk plaatje, waar gaat de tekst over?
2. Lees de 1e vraag
3. Streep de alinea(‘s) aan die je lezen moet
a. Lees de aangestreepte tekst.
b. Markeer de signaalwoorden en (:)
4. Probeer eerst zelf een antwoord te bedenken
5. Lees de gegeven antwoorden.
a. Vaak zijn er één of twee onzin antwoorden, streep die weg.
b. Kijk welk antwoord het meest volledig is en het beste weergeeft wat er in de tekst staat. Je moet het antwoord terug kunnen vinden in de tekst, alleen in andere bewoordingen.
Als je nu twee antwoorden over hebt of het echt niet weet:  
c. Past het in de grote lijn, dan komt het vaker voor in de tekst  goed 
d. Staat er een overdrijving ‘te, meer, meest, altijd, nooit, etc.’ in het antwoord?  fout
e. Past het antwoord in de sfeer van de tekst? Pos. / neg.?  goed

Slide 6 - Tekstslide

Waarvan is sprake in dit krantenartikel?
A een ernstige constructiefout      B een geval van crimineel gedrag 
C een nieuwe toeristische attractie     D een scène uit een Harry Potter-film 

Slide 7 - Tekstslide

Deel 2: Gatenteksten 
  1. Bekijk titel (en intro), bekijk plaatje, waar gaat de tekst over?
2. Lees de gegeven antwoordmogelijkheden. Zorg dat je weet wat ze betekenen!
3. Streep de alinea(‘s) aan die je lezen moet
a. Lees de aangestreepte tekst.
b. Markeer de signaalwoorden en (:)
c. Zijn de gegeven antwoorden signaalwoord? Lees dan zin er voor en zin er achter.
d. Geen signaalwoorden? Lees tot het gat, dan nog 1 zin. Die zin geeft je het antwoord  wat staat er in die zin? Zoek daar een passend antwoord bij.
4. Kies je antwoord

Als je het juiste antwoord niet kan vinden dan heb je nog deze opties: 
a. Kijk naar de grote lijn: positieve woorden / negatieve woorden. 
b. Tegenstellingen in de antwoorden?
bijv. a) groot b) koud c)leuk d) klein? Dan is het één van de tegenstellingen.
c. Gok op de grote lijn

Slide 8 - Tekstslide

By Tom McTague and Will Dowling
“Throw another ’roo on the barbecue, we’re saving the planet tonight.” These are the words Greenpeace hope will soon be echoing around Australian
backyards as the nation responds
to the latest suggestion of how it
might reduce its carbon footprint1): eat less beef and more of the
___1____ .


1
A cultivated foods
B local wildlife
C vegetarian kitchen
D wild plants around

Slide 9 - Tekstslide

Deel 3: Open vragen
  • citeren; in het Engels (zinsdeel, of eerste/laatste 2 woorden. 

  • formuleren; in het NL 

Let op Leestekens etc!

Slide 10 - Tekstslide

Websites to practice.

  • https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_2
  • http://www.examens-oefenen.nl/
  • https://learnenglish.britishcouncil.org/big-city-small-world
  • www.readtheory.org

Slide 11 - Tekstslide

Let's Practice
We will practice text 2 and 3 together
timer
15:00

Slide 12 - Tekstslide

10 minute break 
timer
10:00

Slide 13 - Tekstslide

Finish the rest of the exam
You have 60 minutes
Use tactics
Use dictionary
Ask questions
Work Alone
timer
1:00:00

Slide 14 - Tekstslide

10 minute break
timer
10:00

Slide 15 - Tekstslide

Check Answers 15 min
If you don't understand compare with your neighbour and ask me. 
How many points do you have in total?
timer
15:00

Slide 16 - Tekstslide

What would your grade for this test be?
https://www.examenblad.nl/examendocument/2018/cse-1/engels-kb-vmbo/omzettingstabel-normering/2018 

Slide 17 - Tekstslide

What do you take away from this training?

Slide 18 - Open vraag

Is there anything we did not talk about yet?

Slide 19 - Open vraag

Lesson 2 full exam

Slide 20 - Tekstslide

Stappenplan moeilijke woorden 
Je kent een woord niet. Wat kun je doen?

1) Wel of niet belangrijk?
Vraag je af of het woord belangrijk is om de tekst te kunnen begrijpen.
Belangrijke woorden kunnen zijn:
 woorden die onderstreept, schuin of vetgedrukt zijn
 woorden die in de titel of in de tussenkopjes staan
 woorden die vaak in de tekst staan
 woorden waarvan een plaatje wordt afgebeeld
 woorden die in de eerste of laatste zin van een alinea staan.

2) Niet belangrijk – doorlezen
Als je denkt dat het woord niet belangrijk is, lees dan gewoon verder.

Slide 21 - Tekstslide

Vervolg
3) Wel belangrijk – ‘eromheen’ lezen
Denk je dat het woord belangrijk is....

 zoek dan de betekenis door om het woord heen te lezen  
 daar staat soms een woord dat ongeveer hetzelfde betekent
 daar staat soms een woord dat het tegengestelde betekent
 daar wordt soms uitgelegd wat het woord betekent
 Kijk ook naar de ‘buitenkant’ van de tekst, zoals naar plaatjes
 Kijk ook naar het woord zelf, soms ken je al een stuk van het woord


4) Vragen  
Kun je de betekenis niet vinden...
Vraag het aan een klasgenoot of aan je docent.

5) Het woordenboek  
...Of zoek het woord op in het woordenboek

Slide 22 - Tekstslide

Excercise
EXERCISE:
What is the meaning of the word ‘side’ in these contexts?
1. The president displayed his lighter side before the press conference began.
2. She told me I need to get in touch with my feminine side.
3. He’s been chosen for the England youth side.
4. I’m not taking sides in this argument.
5. The two girls stood side by side.

Slide 23 - Tekstslide

Listening exercises
CNN10: https://edpuzzle.com/assignments/5ca35ba085e026416707e312/watch

Spartacus: https://edpuzzle.com/assignments/5ca35c35dac85b417b7cfac5/watch

Fashion: https://edpuzzle.com/assignments/5ca35c05351a2d40b231f9ed/watch


Slide 24 - Tekstslide

Lesson 2

Go to:
https://oefenen.facet.onl/facet/pages/oefen/vo/?menu=1_2
Take the test 


timer
1:40:00

Slide 25 - Tekstslide

Are there any question about the English exam (or life) left?

Slide 26 - Open vraag

How do you feel about the exam now?

Slide 27 - Woordweb