Les 1- media

MEDIA
1 / 14
volgende
Slide 1: Woordweb
MaatschappijkundeMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3,4

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

MEDIA

Slide 1 - Woordweb

Na deze les kan ik 
  • uitleggen wat communicatie is 
  • verschillende soorten communicatie herkennen en er voorbeelden van geven  

Slide 2 - Tekstslide

Communicatie is bedoeld of onbedoeld een bepaalde boodschap aan iemand doorgeven via een medium.

Een medium is een middel om informatie te versturen. 

Slide 3 - Tekstslide

VORMEN VAN COMMUNICATIE
direct of indirect 
verbaal  of non-verbaal 
eenzijdig of tweezijdig 

Slide 4 - Tekstslide

Direct of indirect
Directe communicatie is face-to-face. Je ziet direct hoe de ander reageert. 

Bij indirecte communicatie gebruik je een medium om te communiceren zoals een telefoon/briefje/tablet

Slide 5 - Tekstslide

Verbaal of non-verbaal 
Verbale communicatie is met gesproken of geschreven woorden

Non-verbale communicatie is zonder gesproken of geschreven woorden 

Slide 6 - Tekstslide

Eenzijdig of tweezijdig 
Bij eenzijdige communicatie ben je alleen ontvanger. Bijvoorbeeld je tv kijkt of een boek leest. 

Bij tweezijdige communicatie kan je wel feedback geven. Je bent dan zender en ontvanger tegelijk. Bijvoorbeeld op sociale media zoals tiktok. 

Slide 7 - Tekstslide

Geef een voorbeeld van non-verbale communicatie.

Slide 8 - Open vraag

Welke vormen van communicatie zie je hier? Noem er 3.

Slide 9 - Open vraag

Massacommunicatie is het zenden van een boodschap naar een groot publiek. 
Dat gaat via massamedia. Zoals YouTube, instagram, tiktok, tv, kranten, boeken, posters, verkeersborden en meer. 

Kenmerken van massamedia 
  • De informatie gaat van één zender naar heleboel ontvangers. Bijna altijd indirect. 
  • Vaak eenzijdig (je kan niet reageren). Behalve bij internet. 

Slide 10 - Tekstslide

Zie je hier een massamedium?
Leg je antwoord uit .

Slide 11 - Open vraag

welke media gebruik jij?

Slide 12 - Woordweb

Slide 13 - Video

Wat nu?
Maken: 
Hoofdstuk 1 opdrachten 6 t/m 12

Slide 14 - Tekstslide