cross

4.4 Revolutie in Nederland (deel 2)


4.4 Revolutie in Nederland
Tijd van pruiken en revoluties (1700-1800)
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les


4.4 Revolutie in Nederland
Tijd van pruiken en revoluties (1700-1800)

Slide 1 - Tekstslide

Deze les:
Terugblik 'Patriotten'

Uitleg 4.4 'Revolutie in Nederland' (vanaf 'Politieke veranderingen vanaf 1795')

Verwerking opdrachten 

Slide 2 - Tekstslide

Terugblik
Vijf meerkeuzevragen om jouw kennis over de patriotten te testen.

Slide 3 - Tekstslide

Tegen welk land leed de Republiek in de periode 1780-1784 grote verliezen?
A
Frankrijk
B
Pruisen
C
Spanje
D
Groot-Brittannië

Slide 4 - Quizvraag

Patriotten gaven de stadhouder en de regenten de schuld van de nederlagen. Waar haalden hij hun inspiratie vandaan?
A
De Franse Revolutie en de verlichting
B
De Amerikaanse Revolutie en de verlichting
C
De Nederlandse Opstand en de Verlichting
D
De Belgische Opstand en de verlichting

Slide 5 - Quizvraag

De patriotten vormden groepen gewapende burgers. Hoe noemen we deze?
A
Het leger
B
Knokploegen
C
Vrijkorpsen
D
Regenten

Slide 6 - Quizvraag

Stadhouder Willem V vluchtte naar Nijmegen. De koning van welk land kwam hem helpen?
A
Frankrijk
B
Pruisen
C
Groot-Brittannië
D
Rusland

Slide 7 - Quizvraag

Duizenden patriotten moesten vluchten naar Frankrijk. Daar vormden zij:
A
Het Bataafs legioen
B
Het eerste Nederlandse leger
C
De Batavieren
D
De eerste grondwet

Slide 8 - Quizvraag

Over 'Revolutie in Nederland' leer je:
 • Waarom en hoe de patriotten in opstand kwamen;

 • Welke politieke veranderingen plaatsvonden vanaf 1795;

 • Welke invloed de Fransen hadden in Nederland.

Slide 9 - Tekstslide

Verjaging van de patriotten
In 1787 werden de patriotten verjaagd door de Pruisische koning. 

De patriotten vluchtten naar Frankrijk.

Slide 10 - Tekstslide

Waarom is het logisch dat de patriotten in 1787 vluchtten naar Frankrijk en daar werden opgevangen?
A
Alle Fransen hadden een hekel aan de Pruisen
B
Veel Fransen hadden vergelijkbare idealen als de patriotten
C
Omdat de Franse Revolutie had plaatsgevonden
D
Omdat Frankrijk in dat jaar de stadhouder wilde aanvallen.

Slide 11 - Quizvraag

Ondertussen in Frankrijk
1789: Bestorming Bastille
1791: grondwet
1793: koning en koningin onthoofd
1793-1794: De terreur
1795-1799: De directoire

Slide 12 - Tekstslide

Politieke veranderingen vanaf 1795
Januari 1795: Bataafs legioen trok samen met een Frans leger de Republiek binnen.

Dit is de start van de Bataafse Revolutie


Mede door de strenge winter kon het leger snel de rivieren oversteken en de legers van de Republiek en bondgenoten verslaan.

Slide 13 - Tekstslide

Politieke veranderingen vanaf 1795
Na de inname van Utrecht besloot stadhouder Willem V te vluchten naar Engeland.

Slide 14 - Tekstslide

Willem V vlucht naar Engeland 1795


Willem V zou nooit meer terugkomen in Nederland. Maar zijn zoon zou later koning Willem I van Nederland worden!

Slide 15 - Tekstslide

Vrijheidsbomen

Slide 16 - Tekstslide

Bataafse Republiek
De patriotten riepen hierna de 'Bataafse Republiek' uit.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Naar wie of wat verwees de naam 'Bataafse Republiek'?
A
De Nederlandse Opstand tegen de Spanjaarden
B
De Germaanse stam Bataven / Batavieren
C
Het Romeinse volk Bataven
D
De Bataven in Amerika

Slide 19 - Quizvraag

Bataafse Republiek
Patriotten stellen naar voorbeeld van de Fransen een Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger vast.
 
Met algemeen kiesrecht voor mannen werd het eerste Nederlandse parlement gekozen.
Van daaruit ontstond een regering die verlichte besluiten nam (bv. 1796: gelijke rechten voor joodse Nederlanders)

Slide 20 - Tekstslide

Eerste grondwet 
In 1798 nam het parlement een grondwet aan. Hierdoor:
 • Werd Nederland een democratie;
 • Werd Nederland een eenheidsstaat (lagere overheden ondergeschikt aan de rijksoverheid)
Wetten gelden voor het hele land
Nationale spellingsregels
Onderwijswet (1806)

Slide 21 - Tekstslide

Staatsregeling van 1798
Het ontwerp dezer Staatsregeling voor het Bataafsche Volk is namens de Constitueerende Vergadering bekend gemaakt 23 Maart; door de Volksstemming is zij goedgekeurd 23 April; geproclameerd als zoodanig 1 Mei; in werking getreden 4 Mei 1798.

Het Bataafsche Volk, zig vormende tot eenen ondeelbaaren Staat, en bezeffende, dat het voornaame bederf van alle Regeeringen gelegen is in de miskenning der natuurlijke en geheiligde regten van den Mensch in Maatschappij, verklaart de navolgende stellingen als den wettigen grondslag waarop Het zijne Staatsregeling vestigt, en als zoo veele regels, waarnaar Het zijne burgerlijke en staatkundige betrekkingen wil hebben gewijzigd.

Slide 22 - Tekstslide

Franse invloed
Maar de Fransen bepaalden steeds meer wat er gebeurde in de Bataafse Republiek : zij hadden immers geholpen!
 
Napoleon zag de Bataafse Republiek als een vazalstaat, en maakte in 1805 een eind aan de democratie.

Hij benoemde een dictator als leider van Nederland .

Slide 23 - Tekstslide

1806: Koninkrijk Holland

Napoleon benoemde zijn broer Lodewijk tot koning van Nederland : Koninkrijk Holland

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

1810-1813: onderdeel Franse keizerrijk
Napoleon was niet tevreden over zijn broer en stuurde hem weer weg. 

Koning Lodewijk Napoleon kwam teveel op voor de belangen van de Nederlanders en hield zich niet aan de plannen van zijn broer!

Slide 26 - Tekstslide

1810-1813: onderdeel Franse keizerrijk
1810: Napoleon lijfde Nederland in bij Frankrijk
 • Drie jaar een provincie van Frankrijk
 • 1813: Pruisische en Russische troepen jagen de Fransen weg uit Nederland

Slide 27 - Tekstslide

Franse tijd (1795-1813)
Na 18 jaar Franse invloed maken we de balans op:
Nederland sterk onder de invloed van de Fransen , veel vernieuwingen uit de verlichting :
 • Invoering van het metriek stelsel
 • Militaire dienstplicht
 • Burgerlijk wetboek
 • Invoering van de burgerlijke stand


Slide 28 - Tekstslide

Aan de slag!
Maak opdracht  3 t/m 6

Slide 29 - Tekstslide