Omnia College - grammatica quiz thema 3

1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deel 1: nouns
Zelfstandig naamwoorden

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

Which word is the noun in this sentence?:
My dogs are all very happy.
A
very
B
dogs
C
all
D
happy

Slide 4 - Quizvraag

Which word is the noun in this sentence?:
The Netherlands is a nice country.
A
Netherlands
B
the
C
nice
D
country

Slide 5 - Quizvraag

Which word is the noun in this sentence?:
Why are your parents so angry?
A
your
B
angry
C
so
D
parents

Slide 6 - Quizvraag

Which word is the noun in this sentence?:
Where is the highest mountain?
A
highest
B
where
C
mountain
D
is

Slide 7 - Quizvraag

Which word is the noun in this sentence?:
That glass is broken.
A
glass
B
is
C
broken
D
that

Slide 8 - Quizvraag

Which word is the noun in this sentence?:
We have to make the test tomorrow.
A
we
B
test
C
tomorrow
D
make

Slide 9 - Quizvraag

Which word is the noun in this sentence?:
Star Wars is the best movie ever!
A
movie
B
ever
C
best
D
Star Wars

Slide 10 - Quizvraag

Which word is the noun in this sentence?:
That website is very hard to find.
A
that
B
website
C
very
D
hard

Slide 11 - Quizvraag

Which word is the noun in this sentence?:
Which words are a noun?
A
which
B
words
C
are
D
noun

Slide 12 - Quizvraag

Which word is the noun in this sentence?:
Is this quiz over yet?
A
quiz
B
this
C
over
D
yet

Slide 13 - Quizvraag

Deel 2: articles
Lidwoorden

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

Choose between "a", "an", or "the".
There is _____ mouse under the house.
A
a
B
an
C
the

Slide 16 - Quizvraag

Choose between "a", "an", or "the".
Why are there no teachers in _____ school?
A
a
B
an
C
the

Slide 17 - Quizvraag

Choose between "a", "an", or "the".
What is the difference between _____ phone and smartphone?
A
a
B
an
C
the

Slide 18 - Quizvraag

Choose between "a", "an", or "the".
I would love to go to _____ university.
A
a
B
an

Slide 19 - Quizvraag

Choose between "a", "an", or "the".
I would really like _____ apple right now.
A
a
B
an

Slide 20 - Quizvraag

Choose between "a", "an", or "the".
I would really like _____ apple right now.
A
a
B
an

Slide 21 - Quizvraag

Deel 3. plural
Meervoud

Slide 22 - Tekstslide

Regels

Noun + s:
Shoes
Hats
Gardens

Uitzonderingen:
-s klank op het eind? +es
Boxes
Wishes

-y op het eind? En staat voor de y een medeklinker? +ies
Babies
Cities
Spies


Slide 23 - Tekstslide

Eindigt op -f of -fe? Dan -ves
Wolves
Elves

Eindigt op -o? Dan -oes
Tomatoes
Potatoes

Sommige woorden blijven hetzelfde:
Sheep
Fish
Children

Sommige zijn onregelmatig:
Man/men
Woman/women

Slide 24 - Tekstslide

What is the plural of:
Wife
A
Wifes
B
Wives

Slide 25 - Quizvraag

What is the plural of:
Kid
A
Kids
B
Kides

Slide 26 - Quizvraag

What is the plural of:
Tomato
A
Tomatos
B
Tomatoes

Slide 27 - Quizvraag

What is the plural of:
Foot
A
Foots
B
Feet

Slide 28 - Quizvraag

What is the plural of:
Fish
A
Fish
B
Fishes

Slide 29 - Quizvraag

What is the plural of:
City
A
Cityes
B
Cities

Slide 30 - Quizvraag

What is the plural of:
Box
A
Boxes
B
Boxs

Slide 31 - Quizvraag

What is the plural of:
Wolf
A
Wolves
B
Wolfs

Slide 32 - Quizvraag

Deel 4. present continuous
Tegenwoordige tijd: ik ben NU iets aan het doen

Slide 33 - Tekstslide

Present continuous
I am teaching right now.
You are listening to me at the moment.
We are going to the cinema.
Look! The train is leaving already!
He is giving her the present.
Why are there so many people walking here?
My mother is cooking dinner.

Slide 34 - Tekstslide

Choose the present continuous:
We _____ to the pub right now.
A
go
B
are going
C
are go
D
going

Slide 35 - Quizvraag

Choose the present continuous:
Why _____ for vacation?
A
are we leaving
B
are we leave
C
we leaving
D
we leave

Slide 36 - Quizvraag

Choose the present continuous:
Our teacher _____ the grammar.
A
explains
B
is explain
C
explaining
D
is explaining

Slide 37 - Quizvraag

Choose the present continuous:
Look! The birds _____ away!
A
fly
B
flying
C
are fly
D
are flying

Slide 38 - Quizvraag

Choose the present continuous:
Why _____ this quiz?
A
are they making
B
make they
C
are they make
D
they make

Slide 39 - Quizvraag