Mentortraining 1 - liemersnovum

Mentortraining 1
Natasja Teerlink &
Maaike Kamphorst
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
ExcelBeroepsopleiding

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Mentortraining 1
Natasja Teerlink &
Maaike Kamphorst

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Agenda
 • Opleiden In School (OIS)
 • Mentor-student-schoolopleider-SLB'er
 • Website
 • In de praktijk

Slide 3 - Tekstslide

OIS

Slide 4 - Tekstslide

Student
SLB-er
Mentor
Schoolopleider
Team
VR = voltijd regulier
VA = voltijd academisch
DR = deeltijd regulier
DV = deeltijd verkort

leerjaar 1 - opleidingsbekwaam en taakbekwaam MB
leerjaar 2 - taakbekwaam OB en taakbekwaam BB
leerjaar 3 - werkplekbekwaam
leerjaar 4 - startbekwaam
De mentor is de begeleider/coach van de student op de opleidingsschool
De schoolopleider begeleidt en beoordeelt de student tijdens de stage
De studieloopbaanbegeleider begeleidt en beoordeelt de student op de Pabo
Leerteams 
Alle studenten van de opleidingsschool samen delen ervaringen en ontwikkelingen

Slide 5 - Tekstslide

 = school

Slide 6 - Tekstslide


Opdracht: 


Bekijk in groepjes een formulier (te vinden op de site van Iselinge) en bespreek onduidelijkheden.
Na 10 minuten bespreken we samen jullie gevonden (knel)punten. 
timer
10:00

Slide 8 - Tekstslide

timer
15:00

Slide 9 - Tekstslide


Wat te doen bij problemen rondom een student tijdens de stage?

Stage-evaluatie en stage-beoordeling
Tussenevaluatie:
gesprek tussen de
mentor en de student
Praktijkbeoordeling:
Lesbezoek, gesprek en beoordeling door schoolopleider
Accent op ontwikkeling, opstellen van (nieuwe) leerdoelen. Geen beoordeling.
Schoolopleider en mentor vullen model 1 en 2 in. 

Slide 10 - Tekstslide

Diamond Ranking

Slide 11 - Tekstslide

Stagedagen studiejaar 2018 - 2019

Voltijd Regulier leerjaar 1: dinsdag
Voltijd Regulier leerjaar 2: dinsdag

Voltijd Academisch leerjaar 1: dinsdag en woensdag
Voltijd Academisch leerjaar 2: dinsdag en woensdag

Voltijd Regulier leerjaar 3 /Voltijd Academsich leerjaar  3: maandag en dinsdag
Voltijd Regulier leerjaar 4 / Voltijd Academisch leerjaar 4: maandag en dinsdag

Stagedagen van studenten van de deeltijd (verkort)-opleiding worden in overleg vastgesteld
.

Slide 12 - Tekstslide

Zachte landing 1e jaars
Focus op 
 • Oriënteren
 • observeren
 • Gesprekken voeren
 • Week 42
starten met lessen volgens lesvoorbereidingsformulier

Slide 13 - Tekstslide

Een student ziet graag een mentor die:
 • Feedback durft te geven;
 • Afstand durft te nemen van standaardlessen;
 • Tijd neemt voor de student;
 • Humor heeft;
 • Niet te snel ingrijpt;
 • Goed communiceert;
 • Geïnteresseerd is in de student. 

Slide 14 - Tekstslide

natasja.teerlink@extern.iselinge.nl
maaike.kamphorst@extern.iselinge.nl 
Problemen of vragen tijdens stage?


Slide 15 - Tekstslide

Mentortraining 3
Naar behoefte, terugblik
Contactpersonen worden op de hoogte gehouden
Bijeenkomst contactpersonen
Nieuwsbrief - memo
Mentortraining 2
Begeleidingsvaardigheden, ervaringen uitwisselen

Slide 16 - Tekstslide

Wat vond je waardevol, heb je nog een vraag?

Slide 17 - Open vraag