cross

DO 2 - les 7: "Evaluatie" - variant


LES 7:
"Evaluatie"
1 / 33
volgende
Slide 1: Tekstslide
Didactisch ontwerpen 2Hoger onderwijs

In deze les zitten 33 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les


LES 7:
"Evaluatie"

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Wat is, volgens jou, een belangrijke reden om te EVALUEREN?

Slide 3 - Open vraag

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

DOEL: leerlingen opvolgen en begeleiden
DOEL: 
eindbeslissingen nemen

Slide 6 - Tekstslide

Uit de observaties van de verpleegstersstage van Margot blijkt dat zij niet in staat is om basale verpleegtechnieken toe te passen. De klassenraad beslist om Margot niet verder toe te laten tot de opleiding.
A
Formatieve evaluatie
B
Summatieve evaluatie

Slide 7 - Quizvraag

De leerkracht laat de leerlingen een toets maken over de geziene leerstof van wiskunde. Marc behaalt een onvoldoende (4/10). De leerkracht beslist om hem enkele remedieertaken te geven.
A
Formatieve evaluatie
B
Summatieve evaluatie

Slide 8 - Quizvraag

Doordenkertje

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Nog oefenen?
 • Opdracht 3 (p. 245)

Slide 11 - Tekstslide

Opdracht 1 (p. 244)
 • Vul de vier evaluatiefasen aan.
 • Tracht te ze te onderscheiden in de voorbeelden.

Slide 12 - Tekstslide

Opdracht 1 (p. 244)
 • Vul de vier evaluatiefasen aan.
 • Tracht te ze te onderscheiden in de voorbeelden.

Slide 13 - Tekstslide

Fasen van het evaluatieproces

Slide 14 - Tekstslide

Opdracht 2 (pp. 244-245)
Classificeer de verschillende situaties in één van de vier evaluatiefasen.
timer
10:00

Slide 15 - Tekstslide

Opdracht 2: correctiesleutel
 1. Fase 3: beslissingen nemen
 2. Fase 2: het interpreteren van de bekomen informatie (normering)
 3. Fase 2: het interpreteren van de bekomen informatie
 4. Fase 1: het verzamelen van gegevens
 5. Fase 1: het verzamelen van gegevens
 6. Fase 3: beslissingen nemen
 7. Fase 3: beslissingen  nemen
 8. Fase 2: het interpreteren van de bekomen informatie
 9. Fase 4: het rapporteren van de informatie
 10. Fase 1: het verzamelen van gegevens

Slide 16 - Tekstslide

Extra: opdracht 4 (p. 246)
 • Afhankelijk van de functie van de evaluatie zullen de evaluatiefasen anders worden ingevuld.

Slide 17 - Tekstslide

Toetsvragen opstellen

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Opdracht 5 (p. 247)
Schrijf bij volgende voorbeeldvragen om welke vraagvorm het gaat. Maak gebruik van je cursus op pp. 222 - 225.
timer
15:00

Slide 20 - Tekstslide

Opdracht 5: correctiesleutel (deel 1)
 • Classificeervraag: de werkwoorden moeten geordend worden volgens het persoonlijkheidsdomein waarop ze betrekking hebben
 • Essay-vraag, niet – begrenzende open vraag:
  - leerling moet een langer antwoord schrijven
  - leerling is vrij in de aard en opbouw van zijn antwoord, ook de lengte van het antwoord is niet begrensd 
 • Tweekeuzevraag: er zijn twee antwoordmogelijkheden gegeven, waarvan de leerling er één moet aanduiden
 • Meerkeuzevragen (het correcte-antwoordtype)

Slide 21 - Tekstslide

Opdracht 5: correctiesleutel (deel 2)
 • Kort antwoordvraag
 • Matchingvraag: de leerlingen moeten relaties leggen tussen chemische elementen en hun symbool
 • Essay-vraag, begrenzende open vraag:
  - leerling moet een langer antwoord schrijven
  - de antwoordvrijheid is begrensd: de lengte van het antwoord ligt vast (max. 50 woorden)  
 • Rangschikvraag: de leerlingen moeten de gegeven antwoorden in een bepaalde volgorde plaatsen (chronologisch)

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Objectieve toetsen en essaytoetsen
Essaytoetsen: leerlingen zoeken zelf het antwoord en formuleren het in eigen woorden

versus

Objectieve toetsen: leerlingen kiezen tussen twee of meer alternatieven of geven zeer korte antwoorden

Slide 24 - Tekstslide

Opdracht 6 (p. 249)
Geef met een O of E in de tweede kolom aan of de uitspraken betrekking hebben op objectieve (O) of op essay-toetsen (E).
timer
10:00

Slide 25 - Tekstslide

Opdracht 6: correctiesleutel (deel 1)
 1. Essay-toets
 2. Objectieve toets
 3. Essay-toets
 4. Objectieve toets
 5. Essay-toets
 6. Objectieve toets
 7. Essay-toets
 8. Objectieve toets
 9. Objectieve toets
 10. Essay-toets

Slide 26 - Tekstslide

Criteria voor het kiezen van vraagvormen
- Factoren die de keuze van de vraagvorm beïnvloeden:
 • de aard en het niveau van de doelstellingen
 • de manier waarop de resultaten van de taak zullen worden
  gebruikt
 • de beschikbare tijd voor constructie, afname, correctie en
  scoring van de vragen
 • de eigen bekwaamheden van de leerkracht
- Combinatie van objectieve en essayvragen

Slide 27 - Tekstslide

Richtlijnen bij het opstellen van schriftelijke toetsvragen
 • Algemene richtlijnen:
  - eenvoudige taal
  - duidelijke instructies
  - geen letterlijke items uit het handboek
  - geen ongewenste aanwijzingen (indicatoren) in de toets

Slide 28 - Tekstslide

Specifieke richtlijnen per vraagvorm: 
opdracht p. 250 ev
 • Bestudeer de toetsvragen 
 • Vul in de titel aan om welke vraagvorm het gaat
 • Vergelijk telkens de twee vragen die naast elkaar staan: welke vraag is het best geformuleerd?
 • Formuleer o.b.v. deze vergelijking richtlijnen voor het formuleren van deze vraagvorm. Gebruik de cursus (pp. 233-241) om je argumentatie te onderbouwen. 

Slide 29 - Tekstslide

Deeltaak 4: 'Evaluatie'

Slide 30 - Tekstslide

Deeltaak 4: 'Evaluatie'

Slide 31 - Tekstslide

Vooruitblik (klas A, C en D)
 • volgende les: dinsdag 21 mei 2019
 • lesonderwerp: overzicht leerstof + proeftoets
 • to do: examentaken volledig afwerken en indienen
 • to do: cursus overlopen en vragen noteren

Slide 32 - Tekstslide

Vooruitblik (klas B)
 • volgende les: maandag 20 mei 2019
 • lesonderwerp: overzicht leerstof + proeftoets
 • to do: examentaken volledig afwerken en indienen
 • to do: cursus overlopen en vragen noteren

Slide 33 - Tekstslide