DO 2 - les 6 en 7: "Evaluatie"

Les 6: evaluatie
Didactiek 2
1 / 40
volgende
Slide 1: Tekstslide
Didactisch ontwerpen 2Hoger onderwijs

In deze les zitten 40 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Les 6: evaluatie
Didactiek 2

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Tijdens dit college
 1. Herhaling vraagvormen
 2. Richtlijnen vraagvormen
 3. Objectieve toets en essaytoets
 4. Evaluatievragen in werkboeken

Slide 3 - Tekstslide

1. Herhaling vraagvormen

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

1. Herhaling vraagvormen
Opdracht 5
Schrijf bij volgende voorbeeldvragen om welke vraagvorm het gaat. Maak gebruik van je cursus op pagina 28-29.
timer
15:00

Slide 6 - Tekstslide

1. Herhaling vraagvormen
Opdracht 5 (verbetering)
 • Classificeervraag: de werkwoorden moeten geordend worden volgens het persoonlijkheidsdomein waarop ze betrekking hebben
 • Essay-vraag, niet – begrenzende open vraag:
       - leerling moet een langer antwoord schrijven
       - leerling is vrij in de aard en opbouw van zijn antwoord, ook de lengte van het antwoord is  niet begrensd
 • Tweekeuzevraag: er zijn twee antwoordmogelijkheden gegeven, waarvan de leerling er één moet aanduiden
 • Meerkeuzevragen (het correcte-antwoordtype)

Slide 7 - Tekstslide

1. Herhaling vraagvormen
 • Kort antwoordvraag
 • Matchingvraag: de leerlingen moeten relaties leggen tussen chemische elementen en hun symbool
 • Essay-vraag, begrenzende open vraag:
  - leerling moet een langer antwoord schrijven
  - de antwoordvrijheid is begrensd: de lengte van het antwoord ligt vast (max. 50 woorden)  
 • Rangschikvraag: de leerlingen moeten de gegeven antwoorden in een bepaalde volgorde plaatsen (chronologisch)

Slide 8 - Tekstslide

2. Richtlijnen vraagvormen
Algemene richtlijnen (p. 15)
 • eenvoudige taal
 • duidelijke instructies
 • geen letterlijke items uit het handboek
 • geen ongewenste aanwijzingen (indicatoren) in de toets


Slide 9 - Tekstslide

2. Richtlijnen vraagvormen
Specifieke richtlijnen per vraagvorm (p. 16 - 23)
Opdracht p. 31
 • Bestudeer de toetsvragen
 • Vul in de titel aan om welke vraagvorm het gaat
 • Vergelijk telkens de twee vragen die naast elkaar staan: welke vraag is het best geformuleerd?
 • Formuleer o.b.v. deze vergelijking richtlijnen voor het formuleren van deze vraagvorm. Gebruik de cursus (pp. 233-241) om je argumentatie te onderbouwen.

Slide 10 - Tekstslide

2. Richtlijnen vraagvormen
Specifieke richtlijnen per vraagvorm (p. 16 - 23)
 • Werkvorm: Jigsaw
 • Expertgroep:
       - 2 vraagvormen
       - 30 minuten
 • Nieuwe groepen
       - Uitwisseling expertise
       - 30 min

Slide 11 - Tekstslide

3. Objectieve toetsen en essaytoetsen
Essaytoetsen: leerlingen zoeken zelf het antwoord en formuleren het in eigen woorden

versus

Objectieve toetsen: leerlingen kiezen tussen twee of meer alternatieven of geven zeer korte antwoorden

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

3. Objectieve toetsen en essaytoetsen
Opdracht 6 (p. 30)
Geef met een O of E in de tweede kolom aan of de uitspraken betrekking hebben op objectieve (O) of op essay-toetsen (E).
timer
10:00

Slide 14 - Tekstslide

3. Objectieve toetsen en essaytoetsen
Opdracht 6 (p. 30)
 1. Essay-toets
 2. Objectieve toets
 3. Essay-toets
 4. Objectieve toets
 5. Essay-toets
 6. Objectieve toets
 7. Essay-toets
 8. Objectieve toets
 9. Objectieve toets
 10. Essay-toets

Slide 15 - Tekstslide

4. Evaluatievragen in werkboeken
 • Open een werkboek/handboek van jouw onderwijsvak
 • Ga op zoek naar toetsvragen
 • Evalueer de toetsvragen kritisch
 • Voeg een afbeelding + bespreking toe aan de padlet
 • https://padlet.com/katriendanvers/vraagvormen

Slide 16 - Tekstslide

Vooruitblik volgende les
 • Cursustekst hoofdstuk 6: Evaluatie doornemen.
 • Toets evaluatie maken

Slide 17 - Tekstslide

Les 7: evaluatie
Didactiek 2

Slide 18 - Tekstslide

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Tijdens dit college
 1. Bedoeling en functies van evaluatie
 2. Fasen van het evaluatieproces
 3. Toets opstellen

Slide 21 - Tekstslide

1. Bedoeling en functies van evaluatie

Slide 22 - Tekstslide

Wat is, volgens jou, een belangrijke reden om te EVALUEREN?

Slide 23 - Open vraag

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Video

Slide 26 - Tekstslide

DOEL: leerlingen opvolgen en begeleiden
DOEL: 
eindbeslissingen nemen

Slide 27 - Tekstslide

Uit de observaties van de verpleegstersstage van Margot blijkt dat zij niet in staat is om basale verpleegtechnieken toe te passen. De klassenraad beslist om Margot niet verder toe te laten tot de opleiding.
A
Formatieve evaluatie
B
Summatieve evaluatie

Slide 28 - Quizvraag

De leerkracht laat de leerlingen een toets maken over de geziene leerstof van wiskunde. Marc behaalt een onvoldoende (4/10). De leerkracht beslist om hem enkele remedieertaken te geven.
A
Formatieve evaluatie
B
Summatieve evaluatie

Slide 29 - Quizvraag

Doordenkertje

Slide 30 - Tekstslide

Slide 31 - Tekstslide

1. Bedoeling en functies van evaluatie
Opdracht 3 (p. 26)
Welke van de uitspraken hebben betrekking op 

 • formatieve evaluatie (f)
       -> Doel: leerlingen opvolgen en begeleiden

 • summatieve evaluatie (s)
       -> Doel: op het einde van een periode nagaan of leerdoelen werden bereikt  

Slide 32 - Tekstslide

1. Bedoeling en functies van evaluatie
Opdracht 3 (p. 26) (verbetering)
 1. Formatief
 2. Summatief
 3. Formatief
 4. Summatief
 5. Summatief/formatief
 6. Formatief


Slide 33 - Tekstslide

2. Fasen van het evaluatieproces
Opdracht 1 (p. 25)
Vul de vier evaluatiefasen aan.
Tracht te ze te onderscheiden in de voorbeelden.

Slide 34 - Tekstslide

Fasen van het evaluatieproces

Slide 35 - Tekstslide

2. Fasen van het evaluatieproces
Opdracht 2 (p. 25)
Classificeer de verschillende situaties in één van de vier evaluatiefasen.
timer
10:00

Slide 36 - Tekstslide

2. Fasen van het evaluatieproces
Opdracht 2 (p. 25) (verbetering)
 1. Fase 3: beslissingen nemen
 2. Fase 2: het interpreteren van de bekomen informatie (normering)
 3. Fase 2: het interpreteren van de bekomen informatie
 4. Fase 1: het verzamelen van gegevens
 5. Fase 1: het verzamelen van gegevens
 6. Fase 3: beslissingen nemen
 7. Fase 3: beslissingen nemen
 8. Fase 2: het interpreteren van de bekomen informatie
 9. Fase 4: het rapporteren van de informatie
 10. Fase 1: het verzamelen van gegevens

Slide 37 - Tekstslide

2. Fasen van het evaluatieproces
Opdracht 4 (p. 27 - EXTRA)
Afhankelijk van de functie van de evaluatie zullen de evaluatiefasen anders worden ingevuld.

Slide 38 - Tekstslide

3. Toets opstellen
Opdracht
Maak een herhalingstoets met 4 verschillende vraagvormen over een hoofdstuk van didactiek 2.
 • Vertrek vanuit de leerdoelen
 • Rekening houdend met algemene en specifieke richtlijnen (zie college 6)
 • Vraagvormen benoemen
 • Antwoordsleutel + puntenverdeling toevoegen
 • Layout

Word-bestand doorsturen via mail.
Hergebruikt in laatste college als deel van 'proefexamen'.


Slide 39 - Tekstslide

Vooruitblik laatste les
 • Uitdieping van het motivatieprincipe
 • Mentoraat: vragen voor het examen
 • Proefexamen(tje)

Slide 40 - Tekstslide