VCA vragen

1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
LessonUpBeroepsopleiding

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wat is het doel van het VCA-examen?
A
Beoordelen van taalvaardigheid
B
Testen van kennis over veiligheid en gezondheid
C
Het behalen van een rijbewijs
D
Analyseren van economische ontwikkelingen

Slide 2 - Quizvraag

Wat betekent VCA?
A
Vakantie en cultuur in Amsterdam
B
Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers
C
Vereniging van Creatieve Artiesten
D
Voedsel Controle Autoriteit

Slide 3 - Quizvraag

Wat had de persoon minimaal moeten dragen?
A
HI-VIS vest
B
Handschoenen
C
Harnas

Slide 4 - Quizvraag

Wat is een belangrijk onderdeel van het VCA-examen?
A
Beschilderen van kunstwerken
B
Koken van exotische gerechten
C
Kennis van veiligheidsvoorschriften en -procedures
D
Berekenen van wiskundige formules

Slide 5 - Quizvraag

Waar staat BGBOP voor? Dit staat voor besluit _______________
A
brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen
B
brandbeheersing gas en bakken op plaat
C
brandbeheersing gasaansluiting en brandbestrijding overige plaatsen
D
brandveilig gebruik en brandbestrijding overige plaatsen

Slide 6 - Quizvraag

Hoe vaak moet een vorkheftruck gekeurd worden?
A
Elke 6 maanden
B
Elke 2 jaar
C
Maandelijks
D
Jaarlijks

Slide 7 - Quizvraag

Wat is een belangrijke veiligheidsregel bij het gebruik van een vorkheftruck?
A
Altijd meerijden op de vorkheftruck
B
Nooit meerijden op de vorkheftruck
C
Lading niet goed vastzetten
D
Geen veiligheidsgordel dragen

Slide 8 - Quizvraag

Wat is een belangrijk onderdeel van werken op hoogte volgens de VCA?
A
Een goede valbeveiliging
B
Geen oogbescherming dragen
C
Geen helm dragen
D
Geen veiligheidsschoenen dragen

Slide 9 - Quizvraag

Wat is een voorbeeld van persoonlijke beschermingsmiddelen bij werken op hoogte?
A
Veiligheidsbril
B
Veiligheidsharnas
C
Gehoorbescherming
D
Werkhandschoenen

Slide 10 - Quizvraag

Wat moet een werknemer doen voordat hij op hoogte gaat werken?
A
Een koffiepauze nemen
B
De werkplek niet controleren
C
Direct beginnen met werken
D
Een risicoanalyse uitvoeren

Slide 11 - Quizvraag

Je gaat cementvoegen van een buitenmuur uithakken op 10 meter hoogte. De werkzaamheden zullen de gehele week duren. Het geluidsniveau is 75 dB(A).Welke maatregelen moet je nemen om veilig te kunnen werken?
A
goedgekeurde steiger gebruiken
B
een ladder van minimaal 12 meter gebruiken
C
gehoorbescherming dragen
D
Zowel A, B + C is correct

Slide 12 - Quizvraag

Je gaat met een vorkheftruck meerdere lasten verplaatsen. Met welke veiligheidsmaatregel moet je rekening houden?
A
het contragewicht verzwaren
B
het last over twee lepels spreiden
C
zoveel mogelijk lasten in één keer verplaatsen
D
A, B + C zijn correct

Slide 13 - Quizvraag

Op je elektrische boor staat de CE-markering, wat betekend dit?
A
Chinese Export
B
Conformité Européenne
C
Circle Electric
D
Chinese Electric

Slide 14 - Quizvraag

Welke regel geldt er bij het gebruik van een handtakel?
A
Een handtakel mag in verticale en horizontale positie worden gebruikt
B
De haak moet altijd op de punt worden belast
C
Een handtakel mag 1,5 x zijn maximale belasting hebben

Slide 15 - Quizvraag

Angelo werkt 24 uur per week bij Soft Pillow Company, hij heeft een jaarcontract. Er is uit onderzoek gebleken dat de machines welke staan opgesteld in de hal waar Angelo werkt te veel geluid produceren, iedereen die in de hal loopt moet gehoorbescherming dragen.
Wie dient de gehoorbescherming te betalen?

Kleine extra vermelding: Angelo werkt ook nog 8 uur per week in een restaurant als ober.
A
Angelo werkt niet full-time, Soft Pillow Company vergoedt dus 60% voor de aanschaf van gehoorbescherming
B
Soft Pillow Company dient de gehele aanschaf te vergoeden
C
Soft Pillow Company hoeft niks te vergoeden aangezien Angelo maar 24 uur per week werkt en enkel een jaarcontract heeft

Slide 16 - Quizvraag

Je spreekt van werken op hoogte in alle werksituaties waarbij er valgevaar is en deze val kan lijden tot letsel. Er is in ieder geval sprake van valgevaar bij aanwezigheid van risicoverhogende omstandigheden, openingen in vloeren, of als het gevaar bestaat om ____ meter of meer te vallen.
A
1 meter
B
1,5 meter
C
2 meter
D
2,5 meter

Slide 17 - Quizvraag

Welke risico's zie jij

Slide 18 - Open vraag

Een ................. is een verplicht middel ter bevordering van veilig en gezond werken volgens de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet. Sinds 1 januari 1994 is deze verplicht voor alle werkgevers, dus niet voor zelfstandigen zonder personeel.

Wat wordt hier bedoeld?
A
BGBOP
B
V&G
C
RI&E
D
Urenregistratie

Slide 19 - Quizvraag

Mag dubbel geïsoleerd handgereedschap worden geaard?
A
Ja, dit mag
B
Nee, dit mag niet
C
Dit mag alleen met toestemming van de werkgever.

Slide 20 - Quizvraag

Wat is een preventieve maatregel die zich richt op het aspect "mens"?
A
Het goed onderhouden van gereedschap.
B
Het volgen van een opleiding.
C
Het goed organiseren van het werk.

Slide 21 - Quizvraag

Wat is een voorbeeld van een taakgebonden factor, die tot een ongeval kan leiden?
A
Onvoldoende tijd voor de werkzaamheden.
B
Onvoldoende stressbestendigheid.
C
Onvoldoende motivatie

Slide 22 - Quizvraag

Wat is belangrijk bij het veilig gebruiken van vanglijnen aan een veiligheidsharnas?
A
Vanglijnen mogen niet vervuild zin.
B
Vanglijnen moeten een bedrijfslogo hebben.
C
Vanglijnen moeten worden afgestemd op de lengte van de gebruiker.

Slide 23 - Quizvraag

Waaraan moet een goede signalering van een gevaar voldoen?
A
De signalering moet leesbaar zijn op 5 meter afstand.
B
De signalering is overal hetzelfde en wordt altijd op dezelfde manier aangeduid.
C
Op de signalering staat een duidelijk leesbare tekst.

Slide 24 - Quizvraag

Wat is het algemene doel van de V&G wetgeving?
A
Dat de werkgever een zo goed mogelijk arbobeleid voert.
B
Dat de werkgever een arbeidstijdenbeleid voert.
C
Dat de werkgever een goed ondernemingsbeleid voert.

Slide 25 - Quizvraag