cross

1.2 Extreem weer

1.2 Extreem weer

1 / 49
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 3

In deze les zitten 49 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 11 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

1.2 Extreem weer

Slide 1 - Tekstslide

Beschrijving:

In de VS komen er veel orkanen en tornado's voor. Hier in beeld een orkaan die over het land raasde.
Openingsfoto
Wat zie je?
Waar komt dit voor?
Waarom komt dit hier voor?
Is dit gewenst?
Komt dit overal zo voor? 

Slide 2 - Tekstslide

Beschrijving van de openingsfoto:

Je ziet een satelliet opname van het orkaan Katrina (bron: knmi.nl). Op 29 augustus 2005 ging Katrina in de omgeving van New Orleans (VS) als een orkaan in de hoogste klasse. Katrina groeide boven het extreem warme water van de Golf van Mexico conform de verwachtingen van het National Hurricane Center uit tot een orkaan van categorie 5, de hoogste klasse op de schaal voor orkanen. De gemiddelde windsnelheden lopen in een klasse vijf orkaan op tot meer dan 250 km/uur; in windstoten liggen de snelheden nog enkele tientallen kilometers hoger. Slide 3 - Kaart

Deze slide heeft geen instructies

Weekplenda
Week 1
Week 2
Week 3
Week 4
Week 5
Week 6
Week 7
H1 §1H1 §2


H1 §3
SO
H2 §1

H2 §2

SO
Herhalingsweek
Lesdoelen
(2) De extreme weersituaties in de VS verklaren;Lesdoelen
(3) de veranderingen benoemen die in de verschillende soorten wijken van Chicago afspelen; 
Lesdoelen
(4) De inrichting van de stad in 2050 bepalen;


Lesdoelen
(5) De inrichting van het platteland in 2050 bepalen;
Lesdoelen
(10) De circulaire economie van de toekomst beschrijven.
Lesdoelen
Herhaling lesdoelen 1 t/m 10


Passende afbeelding


Passende afbeelding


Passende afbeelding


Passende afbeelding


Passende afbeelding


Passende afbeelding
Lesdoelen
(1) De temperatuur- en neerslagfactoren die het klimaat en het landschap in de VS bepalen;


Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lesdoel(en)
Aan het einde van de les kan je:
(2) De extreme weersituaties in de VS verklaren;


Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Benodigde voorkennis 
Je weet wat wind is;
Je weet wat een hoog- en
                 laagdrukgebied is; 
Je weet wat tornado's en orkanen zijn;
Je weet wat Hazard Mangement is;

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voorkennis test

Geef aan in de bron:
- Het hogedruk gebied
- Het lagedruk gebeid
- De Isobaar

Voor de helden: De windrichting boven Nederland

Slide 7 - Tekstslide

Uittesten hoe witeboard.fi werkt
Voorkennis test:
Wat is een isobaar?
A
Een lijn die punten van gelijke neerslagintensiteit verbindt.
B
Een lijn die punten van gelijke luchtdruk verbindt.
C
Een lijn die punten van gelijke windkracht verbindt.
D
Een lijn die punten van gelijke temperatuur verbindt.

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het grote plaatje
Steeds vaker, steeds erger;

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Orkanen, wat valt op?

Slide 10 - Tekstslide

Beschrijving:
In de meteorologie is een luchtmassa of luchtsoort een groot volume lucht (aardatmosfeer) met een bepaalde temperatuur en vochtigheid. Boven de zee is de lucht vochtig, boven land droog. In het zuiden is de lucht warm en in het noorden koel of koud. 
Tornado's, wat valt op?

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Orkanen en Tornado's

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wanneer en waarom?

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Droogte en wildfires

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overstromingen

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Tot hier de basis
en nu verder....

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Luchtdrukverschillen

Slide 17 - Tekstslide

Beschrijving:
Hogedrukgebieden gaan gepaard met dalende luchtbewegingen, terwijl bij lagedrukgebieden de lucht stijgt. Hierdoor ontstaat er respectievelijk een overschot en tekort aan lucht. Bij lagedrukgebieden is sprake van stijgende lucht en daarmee vorming van wolken, buien en regengebieden. Onbestendig weer dus. Bij hogedrukgebieden is sprake van dalende luchtbeweging, uitdroging van lucht en vaak weinig wolken.
Luchtcirculatie

Slide 18 - Tekstslide

Beschrijving:
Hogedrukgebieden gaan gepaard met dalende luchtbewegingen, terwijl bij lagedrukgebieden de lucht stijgt. Hierdoor ontstaat er respectievelijk een overschot en tekort aan lucht. Bij lagedrukgebieden is sprake van stijgende lucht en daarmee vorming van wolken, buien en regengebieden. Onbestendig weer dus. Bij hogedrukgebieden is sprake van dalende luchtbeweging, uitdroging van lucht en vaak weinig wolken.
Luchtdruk en wind
Corioliseffect
Wet van Buys Ballot

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wet van Buys Ballot

Slide 20 - Tekstslide

Beschrijving: Wet van Buys Ballot - Coriolliseffect

Je zou verwachten dat de lucht in een rechte lijn van een hoge- naar een lagedrukgebied stroomt. Maar alles wat op de aarde beweegt, krijgt een afwijking. Op het noordelijk halfrond naar rechts, op het zuidelijk halfrond naar links. Dit heet het Corioliseffect, vernoemd naar Gaspard de Coriolis.
De wet van Buys Ballot is een wet uit de meteorologie, genoemd naar de Nederlandse meteoroloog Christophorus Buys Ballot.
Op het noordelijk halfrond waait de wind van een hogedrukgebied naar een lagedrukgebied met een afwijking naar rechts, door de draaiing van de aarde om zijn as.

Door de algemene luchtcirculatie rondom de aarde kennen we gebieden met permanente hogedruk bij de subtropen en bij de polen. Globaal gezien ziet dat eruit zoals op de afbeelding is weergegeven maar o.a. door de wisseling van de seizoenen verschuiven deze zones en zo kennen we:
 • gebieden met hogedruk die vrijwel het hele jaar droog zijn zoals bij de polen en de subtropen,
 • gebieden waar het het hele jaar door geregeld regent zoals de gebieden bij de middelste breedtegraden,
 • gebieden waar het zomers overwegend droog is en 's winters nat
 • gebieden waar het zomers geregeld regent en 's winters overwegend droog blijft. 

Luchtcirculatie

Slide 21 - Tekstslide

Beschrijving:
Hogedrukgebieden gaan gepaard met dalende luchtbewegingen, terwijl bij lagedrukgebieden de lucht stijgt. Hierdoor ontstaat er respectievelijk een overschot en tekort aan lucht. Bij lagedrukgebieden is sprake van stijgende lucht en daarmee vorming van wolken, buien en regengebieden. Onbestendig weer dus. Bij hogedrukgebieden is sprake van dalende luchtbeweging, uitdroging van lucht en vaak weinig wolken.

Slide 22 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 23 - Video

Deze slide heeft geen instructies

W
WAT GEEFT DE KAART WEER (LEGENDA)?
A
Algemene patroon?
WAAR VEEL? WAAR WEINIG? GEBRUIK SPREIDINGSWOORDEN
U
Uitzonderingen
WELKE GEBIEDEN VALLEN BUITEN HET ALGEMENE PATROON?
W
Windrichtingen. 
BESCHRIJF MET BEHULP VAN WINDRICHTINGEN (EN TOPONIEMEN)

Slide 24 - Tekstslide

Beschrijving:
Regelmatig worden gebieden in het Zuid Oosten van de Verenigde staten getroffen door Tornado’s. Tornado alley is het gebied waar dit fenomeen regelmatig voorkomt
Een tornado is een wervelwind. Een tornado lijkt op een draaikolk. Ze komen vooral voor in afwisselende weersomstandigheden.

Slide 25 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Oefen opdracht
Beschrijf de kaarten:


- Welke soort rampen hebben de grootste en
   kleinste verspreiding op nationaal schaalniveau?


- Leg voor alle zes de soorten rampen uit welke
klimaatfactor(en) verantwoordelijk is/zijn voor het
ontstaan van de rampen in de gebieden waar
ze voorkomen.

- Welke van de zes soorten rampen veroorzaken de
grootste economische schade?
Slide 26 - Tekstslide

Beschrijving:
De Verenigde Staten worden van alle kanten bedreigd door natuurgeweld. Vaak is dit het gevolg van de aanwezige klimatologische omstandigheden in bepaalde gebieden. Met behulp van zes kaarten achterhalen jouw leerlingen de oorzaken en bekijken ze de gevolgen.

Leerdoelen:
 • Je beschrijft en verklaart oorzaken en gevolgen van natuurrampen.
 • Je benoemt risico's van natuurrampen in verschillende gebieden voor bewoners en je bedenkt oplossingen om risico's te verkleinen
Samenvatting

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Actualiteit

Slide 28 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Woordenboek
Vul je persoonlijke woordenboek aan met de 
woorden die je nog niet kent:
luchtsoort
front
hogedrukgebied
lagedrukgebied
zeeklimaat
Middellandse Zeeklimaat


depressies
tornado
orkaan
hurricane
aquifer
modderstroom

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zelfstandig lezen 
en verwerken

Lesboek met 
Halo AR


Verdieping
timer
5:00

Slide 30 - Tekstslide

Verdiepend artikel

https://www.nationalgeographic.nl/geschiedenis-en-cultuur/2020/01/wat-de-wereld-kwijt-kan-raken-een-conflict-met-iran
Werkvorm Placemat

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsluitende foto
Wat zie je?
Waar komt het voor?
Waarom komt dit hier voor?
Is dit gewenst?
Komt dit overal zo voor? 

Slide 32 - Tekstslide

Beschrijving van de afsluitende foto

‘Uitzonderlijke’ tornado’s teisteren zuiden VS: ruim 30 doden
In het zuiden van de Verenigde Staten zijn al ruim 30 mensen om het leven gekomen door het zware stormweer. Alleen al in Mississippi kwamen elf mensen om het leven na de doortocht van verschillende tornado’s. Ook South Carolina, Louisiana, Georgia en Arkansas zijn zwaar getroffen. Meer dan een miljoen huishoudens zit zonder stroom.

Bron: Het Parool/ANP 14 april 2020, 02:55
Huiswerk
Artikel
Na orkaan Ida duurde de opluchting in New Orleans niet lang
Documentaire
Waarom heeft Europa geen orkanen?
Why US has the most tornados.
Quizlet
Quizlet Hoofdstuk 1
Huiswerk
Voorkennis opdrachten
- samenvatting 

Huiswerk opdrachten
- H1 §2 vragen 1, 3 t/m 8

Slide 33 - Tekstslide

Artikel:
link

Documentaire:
link

Quizlet:
link

Slide 34 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Video

Beschrijving: opdracht die bij deze videofragment hoort. 

Toelichting opdracht: 
Er is een gebied in de Verenigde Staten dat Tornado Alley heet. En niet zonder reden! In deze nauwe corridor vinden de meeste tornado’s ter wereld plaats. Waarom? Jouw leerlingen vinden het uit met behulp van deze video.
N.B. Het is mogelijk om met de instellingen (settings) in YouTube de taal van de ondertiteling aan te passen naar het Nederlands.

Leerdoelen:
 • Je beschrijft en verklaart oorzaken en gevolgen van natuurrampen.
 • Je benoemt risico's van natuurrampen in verschillende gebieden voor bewoners en je bedenkt oplossingen om risico's te verkleinen.

Vragen aan de klas:
 • Gemiddeld hoeveel keer vaker dan in Europa komen tornado’s jaarlijks voor in de VS?
 • Welke staten vallen binnen de officieuze grenzen van Tornado Alley. Beschrijf hun ligging.
 • Wat maakt de relatieve ligging van Tornado Alley zo geschikt voor het ontstaan van tornado’s?
 • Vul in de volgende zin de juiste woorden in:
 • In Tornado Alley komt …. en ….. lucht afkomstig uit de Golf van Mexico …. en …. lucht van over de Rocky Mountains tegen. De …. en …. lucht gaat stijgen, komt in aanraking met de ….. en ….. lucht, waardoor …. met veel …. ontstaan. Door een krachtige jet stream wordt de ….. naar het oosten geblazen, waardoor de stijgende lucht niet verder …. en blijft stijgen. Door de jet stream gaat de stijgende lucht ook snel …. . Zo ontstaan tornado’s.
 • Wat is de meest schadelijke eigenschap van tornado’s?


Slide 36 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 37 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 38 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 39 - Video

Beschrijving: opdracht die bij deze videofragment hoort. Soms wordt er weleens gevraagd of in Europa wel orkanen voorkomen? 

Toelichting opdracht:
Waarom kennen we in Europa eigenlijk geen of nauwelijks orkanen, terwijl zij in de Verenigde Staten jaarlijks voorkomen? Jouw leerlingen zoeken het uit.

Leerdoelen:
 • Je kan de verschillende klimaatfactoren toepassen in een gebied.
 • Je beschrijft en verklaart oorzaken en gevolgen van natuurrampen.

Opdracht:
 • Welke twee redenen die verklaren waarom er geen/nauwelijks orkanen voorkomen in Europa geeft de video?
 • Welke klimaatfactor resulteert in het ontbreken van de ‘brandstof van een orkaan’ in de buurt van Europa?
 • Leg uit waarom de vorm en diepte van de Atlantische Oceaan, ten opzichte van die van de Mexicaanse Golf, er ook voor zorgen dat orkanen niet of nauwelijks ontstaan voor de kust van West-Europa, terwijl dit wel gebeurt in het zuiden van de VS.
 • Leg met behulp van een kaart over zeestromen uit waarom het waarschijnlijker is dat New York of Washington D.C. met een orkaan te maken krijgt dan Lissabon of Casablanca.

Slide 40 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 41 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Artikel bespreking
Lees het artikel
Verdiepende vragen

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Huiswerk bespreking
Kernopgave(n) huiswerk
Verdiepende vragen

Opgave 1

Opgave 3

Opgave 5

Opgave 8

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Quizlet bespreking
Kernbegrippen Quizlet
Verdiepende vragen
front
hogedrukgebied
lagedrukgebied
zeeklimaat
Middellandse Zeeklimaat
depressies
tornado
orkaan/hurricane
modderstroomWat betekent het begrip?

Kan je er een zin mee maken?

Kan je het begrip tekenen?

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

     toets

Slide 45 - Tekstslide

https://quizlet.com/606897253/test
Mini SO 1.2

R


2p

Benoem drie manieren hoe neerslag kan ontstaan

T1


3p
Gebruik de bron.
(1p) In welk deelgebied is het risico op tornado's het grootst?
(2p) Verklaar waarom juist hier tornado's ontstaan.

T2


3p
Gebruik de bron.
Koppel de letters bij de extreme weersvormen.

I


2p
Als gevolg van klimaatverandering neemt de kans op extreem
weer toe, verklaar dit.

Slide 46 - Tekstslide

Houdt PTD aan

Schrijfopdracht
Maak je eigen samenvatting;
Schrijf een artikel over.

Slide 47 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Atlaskaarten

Slide 48 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Exit Ticket
Hoe goed heb je de les begrepen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 49 - Poll

Deze slide heeft geen instructies