Studiemiddag vakoverstijgend

Studiemiddag 
Vakoverstijgend werken.

14-12-2021
13.00-15.30
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
StudiedagMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1-6

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Studiemiddag 
Vakoverstijgend werken.

14-12-2021
13.00-15.30

Slide 1 - Tekstslide

Programma
 • Doel van deze studiemiddag
 • LessonUp: iedereen ingelogd?
 • Poll
 • Good practices 
 • Karakteristieken VMO
 • Schema doornemen met de sectie
 • Break-out Rooms
 • Sectie

Slide 2 - Tekstslide

Doelen van deze studiemiddag
 • Concrete invulling van een aantal vakoverstijgende projecten.
 • Het aanwakkeren van het creatieve proces bij zowel de leerlingen als personeel. 
 • Op een prettige manier met collega's samenwerken
 • Meer samenhang in de lesstof te creëren. 

Maar waarom?

Slide 3 - Tekstslide

Lesson up
Iedereen ingelogd? KLIK HIER VOOR DE INLOG 

Slide 4 - Tekstslide

Ik zorg voor voldoende samenhang binnen mijn eigen lesstof.
😒🙁😐🙂😃

Slide 5 - Poll

Ik zorg voor voldoende verbinding tussen de lesstof in mijn vak en dat van andere vakken.
😒🙁😐🙂😃

Slide 6 - Poll

Ik vind het belangrijk dat we vaak vakoverstijgend (gaan) werken op school.
😒🙁😐🙂😃

Slide 7 - Poll

Vakoverstijgend werken draagt binnen mijn vakgebied,
volgens mij, het meeste bij
aan het verrijken van inhoud van de lesstof
het leren van vaardigheden
aan het leerplezier in de lessen

Slide 8 - Poll

Welke projecten zijn er al op het Jordan? Kun je er een aantal noemen?

Slide 9 - Woordweb

Voorbeelden van een good practice

Slide 10 - Tekstslide

Good practice voorbeeld #1
Werken vanuit het thema: Tweede Wereldoorlog
Inhoud: Vanuit het thema WO2 wordt bij verschillende vakken invullen gegeven. Er is geen overkoepeld project maar leerlingen werken wel aan hetzelfde thema waardoor er meer verbinding en samenhang ontstaat in de lesstof. 

 • Bij geschiedenis wordt de theorie behandeld. 
 • Bij Nederlands lezen ze een fictieboek dat zich afspeelt tijdens de Tweede Wereldoorlog. 
 • Bij drama onderzoeken leerlingen foto's uit die tijd en maken daar een voorstelling bij. 
 • Er komt een gastspreker langs die zelf WO2 heeft meegemaakt en ondergedoken heeft gezeten. 

Slide 11 - Tekstslide

Good practice voorbeeld #2
Werken vanuit vaardigheden: samenwerken, zelfstandigheid en plannen
Inhoud: Een prentenboek maken in vier groepen (uitgeverijen) met verschillende functies, zoals manager of ontwerpteam/pr-team/tekstteam, waar gesolliciteerd op kan worden. 

 • Vakken Nederlands, BV en mentorlessen.
 • Buiten de school leren: we gaan de boeken voorlezen aan basisschoolleerlingen in de bibliotheek. 
 • Experts binnen halen: er komt een kinderboekenschrijver een gastles geven. 
 • Prentenboeken worden verkocht op een kerstmarkt, opbrengst gaat naar het goede doel. 

Bij dit project wordt ook rekening gehouden met de kakarteristieken van VMO.

Slide 12 - Tekstslide

Geef een Good Practice uit jouw lespraktijk waarin samenhang is met een ander vak.

Slide 13 - Open vraag

Vakoverstijgend werken kan dus 
bijvoorbeeld vanuit
 • een thema
 • verschillende vaardigheden  (te combineren). 
 • taalkundig oogpunt (i.c.m. de vaardigheden)
 • karakteristieken van het Montessori

N.B. Vakoverstijgend werken wordt zinvoller als je rekening houdt met bovenstaande mogelijkheden; dit kan klein of groot zijn. 

Slide 14 - Tekstslide

          Hoe kun je vakoverstijgend te werk gaan?
 1. Welke verbindingen kun je leggen met andere vakken als je kijkt naar vaardigheden, thema's of opdrachten?
 2. Waar zou je een toevoeging kunnen zijn voor elkaar? Of waar zou je ruimte kunnen maken? 
 3. Hoe zou je je eigen lesstof kunnen verrijken als je kijkt naar de zes karakteristieken van VMO-scholen? Wellicht in combinatie met vakoverstijgend vakonderwijs?

Slide 15 - Tekstslide

Karakteristieken van VMO-scholen
 1. Totale ontwikkeling (Hoe houd je rekening op cognitief, emotioneel, sociaal, biologisch en cultureel niveau?)
 2. Leren keuzes maken (Welke ruimte is er voor het maken van een eigen keuze en hoe begeleid je die?)
 3. Leren reflecteren (Welke reflectiemomenten faciliteer je?)
 4. Leren als sociaal proces.
 5. Samenhang in leerstofaanbod
 6. Binnen en buiten de school leren 

Slide 16 - Tekstslide

Schema bekijken 
met de sectie(20 min)

Pak het schema erbij waarin de vaardigheden en onderwerpen zijn geïnventariseerd.  Deze kun je vinden in de NextCloud onder het mapje 'Iedereen' en dan 'studiedag vakoverstijgend'. 

Bespreek met elkaar: Welke mogelijkheden zie je voor je eigen vak? Of misschien wel voor andere vakken? Noteer die in de volgende vraag waar je naar opzoek gaat. Daarna gaan we de BOR's weer in, met je sectie. 

timer
20:00

Slide 17 - Tekstslide

Let the hunt begin...
Jacht (30 minuten)
1 persoon blijft in het sectielokaal (dit geldt natuurlijk niet voor 1-manssecties). De anderen zoeken een maatje in de andere BOR (ong 15 min). Een koppel zoekt een vrije BOR om (kort) te overleggen (ong 15 min).
Terug in sectie (15 minuten)
Wat is er gelukt? Zorg dat iedereen bij een onderwerp betrokken is en bereid het gesprek met de partner zo goed mogelijk voor. Let op: het is hier: Ja, en… en geen Nee!
14.30 Samenkomen met de gevonden partners en relatie verder uitdiepen
- Hoe ga je het noemen?
- Wat ga je op korte termijn doen?
- Waar vinden we het volgend jaar in het pensumboekje terug?


Slide 18 - Tekstslide

Indeling B.O.R.

Slide 19 - Tekstslide

Welke concrete ideeën zijn er ontstaan

Slide 20 - Woordweb

Vooruitblik
In de eerstvolgende sectievergadering ga je de plannen verwerken in het pensumboekje voor volgend schooljaar. Doel is dat elke leerling, elk pensum, minimaal 1 vakoverstijgend lesonderdeel aangereikt krijgt.  

Slide 21 - Tekstslide

Hoe nuttig vond je dit onderdeel van de studiemiddag?
😒🙁😐🙂😃

Slide 22 - Poll

Wil je verder nog iets kwijt over dit onderwerp wat (nog) niet aan de orde is gekomen?

Slide 23 - Open vraag

Slide 24 - Tekstslide