Herhalingsles hd 2

Wat moeten jullie leren voor de toets?
Hoofdstuk 2: Practicum + zie hieronder
2.1:
 • molecuulmodel
 • fasen en faseovergangen
 • micro en macro
 • het absolute nulpunt
 • graden Celsius omrekenen naar K
2.2
 • mengen vs. reageren
 • reageren vs. faseovergang
 • reactieschema opstellen
 • exotherm en endotherm
2.3:
 • 3 soorten ontleding
2.4:
 • Overmaat en ondermaat
 • Wet van massabehoud
 • Rekenen met massaverhoudingen
 • Massaverhoudingen (2:1 is hetzelfde als 2gram: 1 gram)
Alle vetgedrukte begrippen leren
Vwo: ook blokschema's
1 / 10
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 10 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Wat moeten jullie leren voor de toets?
Hoofdstuk 2: Practicum + zie hieronder
2.1:
 • molecuulmodel
 • fasen en faseovergangen
 • micro en macro
 • het absolute nulpunt
 • graden Celsius omrekenen naar K
2.2
 • mengen vs. reageren
 • reageren vs. faseovergang
 • reactieschema opstellen
 • exotherm en endotherm
2.3:
 • 3 soorten ontleding
2.4:
 • Overmaat en ondermaat
 • Wet van massabehoud
 • Rekenen met massaverhoudingen
 • Massaverhoudingen (2:1 is hetzelfde als 2gram: 1 gram)
Alle vetgedrukte begrippen leren
Vwo: ook blokschema's

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Tekstslide

Faseverandering
Stoffen lijken te veranderen
maar er is geen chemische reactie.

H2O (s) --> H2O (l)

De moleculen veranderen niet!


Slide 3 - Tekstslide


fase overgang
chemische reactie
mengsel

Slide 4 - Tekstslide

Chemische reacties

- Verbrandingsreactie (met zuurstof)


- Ontledingsreactie (1 stof voor de pijl, meerdere achter de pijl)


Een fase overgang is geen reactie, deze is omkeerbaar.


Slide 5 - Tekstslide

Reactieschema

In een reactieschema zet je de beginstoffen  vóór de pijl

In een  reactieschema zet je de  reactieproducten na de pijl


Vergeet de faseaanduiding niet!

Slide 6 - Tekstslide

Reactieschema met fases

aardgas(g) + zuurstof(g) ➡️ koolstofdioxide(g) + water(l)
(beginstoffen)         (reactieproducten)

Slide 7 - Tekstslide

Ontleding van water
 •  toestel van Hoffman
 • water (l) --> waterstof (g) + zuurstof (g)

Slide 8 - Tekstslide

Elektrolyse van water (toestel van Hoffmann)


Schrijf op:
 • Welke stoffen ontstaan bij de elektrolyse van water?
 • Hoe wordt dit aangetoond?
 • Reactieschema

Slide 9 - Tekstslide

Vragen
 • Hoe kan je aan een reactieschema zien dat het om een ontledingsreactie gaat?
 • We willen suiker ontleden en gaan het in een reageerbuis verwarmen. Heet deze manier van ontleden?
 • Op basis waarvan ontleden we bij fotolyse?
 • Is fotolyse endotherm of exotherm?
 • Bij welke manier van ontleden gebruiken we het toestel van Hoffman?
 • Als we water ontleden met het toestel van Hoffman, ontstaat er dan meer zuurstof of waterstof? Leg uit waarom.
 • Hoe kunnen we waterstof aantonen?
 • Noteer de verbranding van magnesium

Slide 10 - Tekstslide