Criminaliteit en rechtsstaat: Van politie, via officier...naar de rechter!

Criminaliteit en Rechtsstaat
Van politie, via officier...naar de rechter!
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 4

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Criminaliteit en Rechtsstaat
Van politie, via officier...naar de rechter!

Slide 1 - Tekstslide

Officier van Justitie
 • openbaar aanklager 
(namens het Openbaar Ministerie)

 • leidt het opsporingsonderzoek

 • beslist of de verdachte naar de rechter gaat

 • eist in een strafzaak en bepaalde straf; 

 • en zorgt dat de straf wordt uitgevoerd

Slide 2 - Tekstslide

Wel of niet naar de rechter?

Seponeren

=niet vervolgen


Schikken of transactie

=boete geven


Vervolgen

=rechtszaak

Slide 3 - Tekstslide

Pech...naar de rechter!


dagvaarding 

(waarom, wanneer, waar)


rechtszitting 


soms bij verstek veroordelen

Slide 4 - Tekstslide

Soorten rechters

kantonrechter 

(overtredingen)


politierechter

(lichte misdrijven) 


meervoudige kamer

(zware misdrijven)

Slide 5 - Tekstslide

Hoe verloopt een rechtszaak?

Slide 6 - Tekstslide

Wie is wie?

 1. Verdachte
 2. Rechter
 3. Advocaat
 4. Getuige(n)
 5. Pers
 6. Publiek
 7. Officier van Justitie
 8. Griffier

Slide 7 - Tekstslide

1. De openingControleren van jouw gegevens

Slide 8 - Tekstslide

2. De aanklacht

De officier van justitie leest de aanklacht (=tenlastelegging) voor

Slide 9 - Tekstslide

3. Het getuigenverhoor


Mensen die iets gehoord of gezien hebben dat met de zaak te maken kan hebben. Getuigen mogen niet liegen.

Slide 10 - Tekstslide

4. Het verhoor van de verdachte

Eerst zelf vertellen wat er is gebeurd. Dan ondervragen de rechters, de officier van justitie en je eigen advocaat jou.

Slide 11 - Tekstslide

5. Het requisitoir


De officier van justitie zet na de ondervragingen alles nog even op een rijtje en komt met de strafeis

Slide 12 - Tekstslide

6. Het pleidooi


Jouw advocaat gaat jou verdedigen en vraagt om vrijspraak of een lichte straf. Soms doet de verdachte zelf zijn verdediging

Slide 13 - Tekstslide

7. Het laatste woord


Als verdachte heb je altijd het laatste woord. Je kunt ook nog iets zeggen over de strafeis van de officier

Slide 14 - Tekstslide

8. De uitspraak


De rechter vertelt of je schuldig of onschuldig bent en welke straf hij wil geven. Meestal is de uitspraak of het vonnis pas later

Slide 15 - Tekstslide

Iemand niet voor de rechter laten komen wegens gebrek aan bewijs.
A
negeren
B
marchanderen
C
tutoyeren
D
seponeren

Slide 16 - Quizvraag

Begeleidt ex-gevangenen om de kans op recidive te voorkomen.
A
deurwaarder
B
reclassering
C
Halt
D
advocaat

Slide 17 - Quizvraag

Hoe noem je de uitspraak van een rechter?
A
oordeel
B
uitslag
C
vonnis
D
conclusie

Slide 18 - Quizvraag

Een echtscheidng wordt behandeld door
A
bestuursrechter
B
strafrechter
C
civiele rechter
D
kinderrechter

Slide 19 - Quizvraag