Jozef uit de Bijbel: een verhaal van trouw en vergeving

Jozef uit de Bijbel: een verhaal van trouw en vergeving
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
GodsdienstLager onderwijs

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Jozef uit de Bijbel: een verhaal van trouw en vergeving

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je het verhaal van Jozef uit de Bijbel in eigen woorden beschrijven

Slide 2 - Tekstslide

Introduceer het leerdoel en leg uit wat de leerlingen aan het eind van de les moeten weten en kunnen.
Wat weet je al over het verhaal van Jozef uit de Bijbel?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Jozef en zijn broers
Jozef was de zoon van Jakob en had elf broers. Zijn vader hield het meest van hem en dat maakte zijn broers jaloers.

Slide 4 - Tekstslide

Vertel het verhaal van Jozef en zijn broers en gebruik voorbeelden om het verhaal duidelijk te maken.
De droom van Jozef
Jozef had een droom waarin hij heerste over zijn broers. Zijn broers werden nog bozer op hem en wilden hem doden.

Slide 5 - Tekstslide

Leg de droom van Jozef uit en vraag de leerlingen wat zij zouden doen als zij in Jozefs schoenen zouden staan.
Jozef als slaaf
In plaats van Jozef te doden, verkochten zijn broers hem als slaaf aan handelaren. Zo kwam Jozef in Egypte terecht.

Slide 6 - Tekstslide

Beschrijf wat er met Jozef gebeurde nadat zijn broers hem als slaaf hadden verkocht.
Jozef in de gevangenis
Jozef werd vals beschuldigd en belandde in de gevangenis. Daar ontmoette hij twee mannen die dromen hadden. Jozef kon de dromen uitleggen.

Slide 7 - Tekstslide

Vertel wat er met Jozef gebeurde nadat hij in Egypte was aangekomen en dat hij de gave had om dromen te interpreteren.
Jozef als onderkoning
Op een dag had de farao van Egypte een droom die niemand kon uitleggen. Toen herinnerde één van de mannen in de gevangenis zich Jozef en zijn gave. Jozef kon de droom van de farao uitleggen en werd daarna benoemd tot onderkoning van Egypte.

Slide 8 - Tekstslide

Leg uit hoe Jozef onderkoning van Egypte werd en bespreek de betekenis van zijn benoeming.
Jozefs broers in Egypte
Door een hongersnood kwamen Jozefs broers naar Egypte om eten te kopen. Ze herkenden Jozef niet en smeekten hem om eten. Jozef nam wraak, maar vergaf uiteindelijk zijn broers.

Slide 9 - Tekstslide

Vertel wat er gebeurde toen Jozefs broers naar Egypte kwamen en hoe Jozef reageerde. Bespreek wat de leerlingen zouden hebben gedaan als ze in de schoenen van Jozef stonden.
Jozefs vergeving
Jozef vergaf zijn broers en liet hen bij hem wonen in Egypte. Zo werden zij gered van de hongersnood.

Slide 10 - Tekstslide

Leg uit waarom Jozef ervoor koos om zijn broers te vergeven en bespreek wat de leerlingen zouden hebben gedaan als zij in de schoenen van Jozef stonden.
Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 11 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.