cross

3AG2 vrijdag 18/12

3AG2
vrijdag 18 december
1 / 30
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 30 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

3AG2
vrijdag 18 december

Slide 1 - Tekstslide

Lesplan
- Hw bespreken
- Terugblik formatieve toets
- Leerdoel: ''Ik kan lineaire ongelijkheden oplossen''
- §5.2
- Uitleg §5.3 theorie A, B en C
- Oefenen
- Hw noteren
- Afsluiten

Slide 2 - Tekstslide

Opgave 13f
y = -x2 - 2
 • a=-1, b=0, c=-2
 • D = b2 - 4ac = 0 - 4 * -1 * -2 = -8

 • D < 0 --> geen snijpunten met de x-as
 • a < 0 --> bergparabool

Slide 3 - Tekstslide

Opgave 13f

y = -x2 - 2
 • a=-1, b=0, c=-2
 • D = b2 - 4ac = 0 - 4 * -1 * -2 = -8

 • D < 0 --> geen snijpunten met de x-as
 • a < 0 --> bergparabool

x

Slide 4 - Tekstslide

Terugblik formatieve toets.
Los op:

3(3x2)2+9=0

Slide 5 - Open vraag

Slide 6 - Tekstslide

Terugblik formatieve toets
Een functie g(x) snijdt de x-as in de punten A(6,0) en B(-3,0). Verder gaat deze
functie door het punt C(0,-6). 
Stel de functie van de parabool op.

 • f(x) = ax2 + bx + c
 • f(x) = a(x-d)(x-e) ------> snijpunten x-as (d,0) en (e,0)
 • f(x) = a(x-p)2 + q ------> top(p,q)

Slide 7 - Tekstslide

Een functie g(x) snijdt de x-as in de punten A(6,0) en B(-3,0). Verder gaat deze functie door het punt C(0,-6).
Stel de functie van de parabool op.

g(x) = a(x-d)(x-e)
g(x) = a(x-6)(x+3)
Om a te vinden vullen we C(0,-6) in:

Een functie g(x) snijdt de x-as in de punten A(6,0) en B(-3,0). Verder gaat deze functie door het punt C(0,-6).
Stel de functie van de parabool op.
 • g(x) = a(x-d)(x-e)
 • g(x) = a(x-6)(x+3)

 • Om a te vinden vullen we C(0,-6) in:
  a(0 - 6)(0 + 3) = -6
  a * -6 * 3 = -6
  -18a = -6
  a = 1/3
 • Dus g(x) = 1/3(x-6)(x+3)

(d,0)               (e,0)

Slide 8 - Tekstslide

Terugblik vorige les
ax+ bx + c = 0

abc-formule:  
                                                              v

D = 0 --> één oplossing 
D < 0 --> geen oplossing
D > 0 --> twee oplossingen

D=b24ac
x=2abD
x=2ab+D

Slide 9 - Tekstslide

§5.2: Oplossingsmethoden
 1. (x+p)2 = c
 2. Ontbinden in factoren (product-som en gemeenschappelijke factor buiten haakjes halen)
 3. kwadraatafsplitsen
 4. abc-formule

Slide 10 - Tekstslide

§5.3A: Lineaire ongelijkheden
Lineaire vergelijking: 3x + 6 = -2
Lineaire ongelijkheid: 3x < -2
                                               5x + 6 ≤ 5
                                                x - 7 ≥ 2x - 4Slide 11 - Tekstslide

3x > 15
A
x = 5
B
x < 5
C
x > 5

Slide 12 - Quizvraag

Los op.
-6x < 18
A
x = 3
B
x < -3
C
x < 3
D
x > -3

Slide 13 - Quizvraag

§5.3 theorie B
Als je een ongelijkheid deelt door of vermenigvuldigt met een negatief getal klapt het ongelijkheidsteken om.
6x < 18 geeft x < 3             

-6x < 18 geeft x > -3          

-3x > -9 geeft x < 3            : 6        : 6
: -6       : -6
: -3       : -3

Slide 14 - Tekstslide

Los op.
≤ 6

41x
A
x ≤ -24
B
x ≤ -3/2
C
x ≤ -3/2
D
x ≥ -24

Slide 15 - Quizvraag

Los op.
3x < 7x + 6
A
x < 6/11
B
x > -3/2
C
x > - 2/3
D
x < -3/2

Slide 16 - Quizvraag

Slide 17 - Tekstslide

3(1 - x) > 2(2 + 3x)

Slide 18 - Open vraag

Slide 19 - Tekstslide


31a+1>2a34

Slide 20 - Open vraag

Slide 21 - Tekstslide

Zelfstandig werken
Blz. 188: opgave 32
Inleveren via Classroom


Klaar? Maak opgave 19 en 20
timer
5:00

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide

Opgave 19
1. Werk de haakjes en breuken weg.
  
2. Zorg dat de vergelijking in de vorm ax^2 + bx + c = 0 staat. 

3. Pas de abc-formule toe.

4. Als de oplossingen voor x geen geheel getal of breuk zijn --> rekenmachine en afronden op twee decimalen.

Slide 24 - Tekstslide

Slide 25 - Tekstslide

Opgave 20

Slide 26 - Tekstslide

Opgave 20
Stap 1: schets

Slide 27 - Tekstslide

Opp I = x * x = x2
Opp II = 8x
Opp III = 18x
Totale oppervlakte = 4 * x^2 + 2 * 8x + 2 * 18x = 4x^2 + 52x

Opp zwembad = 8 * 18 = 144 m^2
Opp tegelpad = 5/6 * 144 = 120 m^2

Dus vergelijking: 4x^2 + 52x = 120

Slide 28 - Tekstslide

Hw noteren
Donderdag 7 januari:
blz. 184, opg. 18 t/m 21, 28, 30, 32, 34

Inleveren via classroom: 5 januari 17.00
'wisk 3AG2 huiswerk'


Slide 29 - Tekstslide

Fijne vakantie!

Slide 30 - Tekstslide