paragraaf 5 duurzame brandstoffen

Duurzame brandstoffen
Paragraaf 5
4VWO
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 8 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Duurzame brandstoffen
Paragraaf 5
4VWO

Slide 1 - Tekstslide

Duurzame brandstoffen
  • Deze lessonUp ga je  zelfstandig doorwerken.
  • Ben je klaar met deze lessonUp dan ga je de opgaven maken die bij paragraaf 3.5 horen. 

Slide 2 - Tekstslide

Na afloop van deze les:
  1. Kun je biobrandstoffen met betrekking tot duurzaamheid met elkaar te vergelijken. 
  2. Kun je aan de hand van technieken voor energieproductie uit biobrandstoffen vergelijken.
  3. Kun je de mogelijke gevolgen van het versterkte broeikaseffect voor milieu en gezondheid beschrijven.
  4. Kun je chemische processen aan de koolstofkringloop  relateren.

Slide 3 - Tekstslide

Fossiele brandstof
De vorige les heb je geleerd over fossiele brandstoffen. 
De winning van fossiele brandstoffen is heel erg slecht voor het milieu en voor jezelf. 

Er komen bij de winning van fossiele brandstoffen veel verschillende stoffen vrij. Bijvoorbeeld koolstofdioxide, zwaveldioxide en stikstofoxiden. 

Slide 4 - Tekstslide

Fossiele brandstoffen zijn:
A
Ooit ontstaan uit dieren- en plantenresten
B
Via fotolyse ontstaan
C
Resultaat van omzetting van zonlicht in warmte
D
Door middel van thermolyse ontstaan uit aardolie

Slide 5 - Quizvraag

Wat zijn fossiele brandstoffen?
A
Steenkool, Bruinkool, aardolie & hout
B
Biomassa, aardgas, oerwater & steenkool
C
Steenkool, Bruinkool, Aardolie & Aardgas
D
Aardgas, hout, aardolie & steenkool

Slide 6 - Quizvraag

Bekijk het volgende filmpje:
Het is zeer waarschijnlijk dat het oplopen van de koolstofdioxideconcentratie in de atmosfeer klimaatverandering zal veroorzaken die leiden tot een versnelde stijging van de zeespiegel. 

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Schadelijke emissies
In de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw ging de visstand in de Scandinavische meren opeens sterk achteruit. Onderzoek wees uit dat de vissterkte samenhing met een ernstige verzuring van de meren.  

Kijk het volgende filmpje over zure regen.

Slide 9 - Tekstslide

1

Slide 10 - Video

01:36
Leg in je eigen woorden uit wat zure regen inhoud

Slide 11 - Open vraag

1. Schadelijke emissies 
Zure regen:

Slide 12 - Tekstslide

2. Schadelijke emissies
Smog:  is een ander vorm van luchtverontreiniging. 
Smog wordt veroorzaakt door stikstofdioxiden in combinatie met andere uitlaatgassen. Bijvoorbeeld onverbrande koolwaterstoffen, rook-en roetdeeltjes. 

Slide 13 - Tekstslide

1

Slide 14 - Video

00:00
Waar en wanneer treedt smogvorming vooral op?
A
In hele grote steden
B
Op warme en windstille dagen
C
In grote industriegebieden
D
Op grote uitgestrekte vlaktes

Slide 15 - Quizvraag

3. Schadelijke emissies
Fijnstof:  bestaat uit kleine stof- en roet-deeltjes. 

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Welke gezondheidseffecten horen bij welke stoffen?
asmatische klachten, verminderde longontwikkeling bij kinderen
verstikkend, hoofdpijn, accuut overlijden

irritatie van luchtwegen
irritatie van ogen en luchtegen, hoofdpijn, concentratieverlies, longoedeem
fijnstof
koolstofmono-oxide
ozon
stikstofdioxie
zwaveldioxide

Slide 18 - Sleepvraag

Ultrafijn stof
Hoge concentraties van fijnstof uit
uitlaatgassen kan dus
schadelijk zijn voor je
lichaam. 

Slide 19 - Tekstslide

In West-Europa is smogvorming inmiddels sterk afgenomen door verbeterde zuiveringstechnieken en de de overgang naar aardgas als brandstof. 
In nieuwe economische groeigebieden als Latijns-Amerika en Zuidoost-Azië neemt de smogvorming juist toe. 

Slide 20 - Tekstslide

Broeikasgassen 
Het leven op aarde is mogelijk doordat op aarde een gemiddelde temperatuur van 14°C met relatief geringe schommelingen heerst, in tegenstelling tot planeten zonder atmosfeer.

Kijk het volgende filmpje over het broeikaseffect en het versterkte broeikaseffect.

Slide 21 - Tekstslide

Slide 22 - Video

Wat zijn de belangrijkste broeikasgassen?
A
N2, H2O, CO2, CH4
B
SF3, O3
C
H2O, CO2, CH4
D
H2O

Slide 23 - Quizvraag

Hoe definieer je het versterkte broeikaseffect?

Slide 24 - Open vraag

Versterkt broeikaseffect

Slide 25 - Tekstslide

Koolstofkringloop
De natuurlijke koolstofkringloop is in evenwicht als planten via fotosynthese en de oceanen evenveel koolstofdioxide opnemen als er wordt geproduceerd. 
Bekijk het volgende filmpje over de koolstofkringloop.

Slide 26 - Tekstslide

Slide 27 - Video

Klimaatafspraken
Wetenschappers stellen dat de gemiddelde temperatuur op aarde niet meer dan 2,0°C mag stijgen. 
De onderzoeksresultaten hebben ertoe geleid dat in december 2015 in Parijs tussen 195 landen wereldwijde afspraken zijn gemaakt om de gemiddelde temperatuur niet meer dan 1,5 °C  t laten stijgen. 

Slide 28 - Tekstslide

Wat is ook wel de betekenis van duurzaamheid volgens het rapport van de VS?
A
Milieuvriendelijk
B
Gaat lang mee
C
"our common future"
D
"eeuwig"

Slide 29 - Quizvraag

Duurzame ontwikkeling
Bij duurzame ontwikkeling wordt gestreefd naar een evenwichtige ontwikkeling die: 
  • Economisch haalbaar is
  • Goed is voor het milieu
  • Goed is voor de mens
  • Rekening houdt met de belangen en mogelijkheden voor de toekomstige generatie

Slide 30 - Tekstslide

Duurzame brandstoffen
Fossiele brandstoffen zijn niet hernieuwbaar en worden dus niet tot de duurzame energiebronnen gerekend. Door duurzame brandstoffen te ontwikkelen die worden gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen zoals biomassa, probeert men het versterkte broeikaseffect te verminderen.

Slide 31 - Tekstslide

Slide 32 - Video

Wat zijn voorbeelden van duurzame brandstoffen?
A
Benzine, bio-ethanol en gasolie
B
Biodiesel, kerosine en benzine
C
Groen gas, kerosine en olie
D
Bio-ethanol, biodiesel, groen gas

Slide 33 - Quizvraag

Slide 34 - Video

Aan de slag 
Maak de volgende opdrachten 36 t/m 41

Slide 35 - Tekstslide