22-23 Introductie 4 havo

in 4 havo! 
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
MentorlesMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

in 4 havo! 

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vandaag
 1. 9:00-9:45: Namenrondje /  Praktische zaken / studieruimtes
 2. 9:45-10:45: Cito introductie / eerste cito maken
 3. 10:45- 11:45 Archery Tag (sportveld)
 4. 12:00-13:00 Tin Man (aula) 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vorig jaar...
A
zat ik in 3 havo
B
zat ik in 4 mavo
C
zat ik in 3/4 vwo
D
zat ik in 4 havo

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

1. Namenrondje

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat te verwachten...

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

4 havo...?

Slide 6 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Praktisch
 • 60-minuten
 • 28 uur op school (+ min. 12 thuis)
 • PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting
 • Afkortingen (PO, F, S, HD, Pass/Fail, SE...)
 • Studiewijzers
 • 8:30-16:30u (uitzonderingen: workshops, excursies e.d.)
 • Stamklas (Ne, En, IM, CKV) en clusters

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zelfstandigheid
 • Communicatie: mail, Teams, SOM (verschilt per vak)
 • Studiehuis (28 uur op school): Samenwerkingslokaal, Flexlokaal, Mediatheek, Talenlab, Betalab, Werkvloer >> let op inschrijven!)
 • Stempelkaart ophalen en inleveren in de mediatheek
 • Nieuw: verplicht 3 stempels per week in Talenlab (20), Flexlokaal (23) en bèta-lab (112) (verschillende kleuren stempels)

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Slide 8 - Tekstslide

Bij punt 2:
Leerlingen zijn 28 uur op school. 
Het aantal stempels dat zij moeten halen is dus afhankelijk van het aantal lesuren in hun rooster. 
Voorbeeldrooster
Tel het aantal lesuren van deze leerling

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel studie-uren heeft deze leerling elke week?
A
4
B
5
C
6
D
7

Slide 10 - Quizvraag

Antwoord = 6 
(22 lesuren + 6 studie-uren = 28)
22 + 6 = 28

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Voor we naar het laatste onderdeel gaan...

Kun jij morgen beginnen (is alles duidelijk)?
A
ja
B
nee

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

 Praktische zaken

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Check...
 • Heb je toegang tot SOM?
 • Heb je toegang tot Office 365?
 • Koppel eventueel je schoolmail aan je privémail 
 • Heb je toegang tot Zermelo? 
 • Klopt je rooster (profiel)? 
 • Hoeveel studie-uren moet je maken?
 • Weet je alle studieruimtes te vinden? (Talenlab (20), Flexlokaal (23) en bèta-lab (112), Mediatheek, samenwerkingslokaal)

timer
15:00

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

'Het studiehuis'
Het studiehuis is een manier van werken in de bovenbouw van havo en vwo (Tweede fase), die ervoor moet zorgen dat het voortgezet onderwijs beter aansluit op het hoger onderwijs. 

Leerlingen wennen in het studiehuis er aan om zelfstandig te werken en te leren. Ze plannen steeds meer hun eigen studie en voeren zelfstandig en in groepjes opdrachten uit. De nadruk ligt op het ontwikkelen van praktische en sociale vaardigheden.

Je leert daarnaast hoe je om moet gaan met veel informatie en hoe je informatie toe kunt passen. Leraren nemen in het studiehuis meer de rol van coach en begeleider op zich.


Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1. wat is het verschil tussen een SE toets en een Voortgangstoets (V)?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

3. Na welke toetsweek mag je herkansen?
A
na TW 1,2,3
B
na TW 2 en 3
C
Na TW 3 en 4
D
Na alle toetsweken

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoeveel herkansingen heb je in 4H?
A
4
B
1 of 2 (als je 30+ stempels hebt)
C
3
D
2

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

5. Hoe zie je welke toetsen herkansbaar zijn?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

8. Hoe wordt het combinatiecijfer opgebouwd?
A
PWS + IM
B
PWS + CKV
C
PWS, CKV, IM
D
CKV, IM

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

5. Kennismaking

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

2/3 - En jij?
Briefjes met vragen
Tweetallen
Stel elkaar de vragen, wissel antwoorden uit
Wissel dan de briefjes uit 
Zoek iemand anders op
Herhaal 
Extra briefjes voorin (alle vragen gehad?)
timer
10:00

Slide 23 - Tekstslide

ijsbrekervragen, deel ik als apart document. 
1/3 - Op volgorde... 
 • Naam (alfabetisch)
 • Lengte
 • Leeftijd (geboortedatum!)
 • Afstand huis tot school
 • Aantal paar schoenen
 • ...

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

3/3 - Vragenlijst 
Inleveren bij mij
Alles duidelijk?
Nog vragen? Problemen oplossen? Rondleiding?

Slide 25 - Tekstslide

Vragenlijst voor de mentor met informatie over thuissituatie, profiel e.d. (bestaat al)
Na het invullen kunnen leerlingen gaan, of kunnen blijven als zij behoefte hebben aan rondleiding/als dingen niet kloppen kunnen die meteen opgelost worden.