2. Hoe werkt de Europese Unie?

Geschiedenis Europese Unie
 • Unieke economische en politieke unie
 • 27 Europese landen.
 • Zij werken samen om het leven van de mensen
   in Europa en zelfs daarbuiten te verbeteren.
1 / 42
volgende
Slide 1: Tekstslide
PAVSecundair onderwijs

In deze les zitten 42 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Geschiedenis Europese Unie
 • Unieke economische en politieke unie
 • 27 Europese landen.
 • Zij werken samen om het leven van de mensen
   in Europa en zelfs daarbuiten te verbeteren.

Slide 1 - Tekstslide

Plan om de vrede te bewaren
 • Schuman
 • Na WO 2 : 9 mei 1950
 • Landen moeten beter samenwerken
 • Vooral Frankrijk en Duitsland
 • Belangrijke grondstoffen
   (kool en staal voor wapens) 

Slide 2 - Tekstslide

Europese Gemeenschap van Kolen en Staal
 • 18 april 1951
 • Frankrijk, Duitsland, Italië, België,
  Nederland, Luxemburg
 • Het ontstaan van de Europese
  Gemeenschap van Kolen en Staal (EGKS)

Slide 3 - Tekstslide

Leden EU 2024

Slide 4 - Tekstslide

2. Hoe werkt de Europese Unie?
Hoe werkt de Europese Unie?

Slide 5 - Tekstslide

Wie beslist wat in de EU?
Wanneer je discussies over politiek hoort, vallen vaak de namen van bepaalde mensen: de premier van je land, bijvoorbeeld, of een leider van de oppositie. Dit is omdat zij de personen zijn die beslissingen nemen en de politiek vormgeven. Dat geldt ook voor de EU. De Europese instellingen zijn plaatsen waar politici uit alle EU-landen bijeenkomen om samen naar concrete resultaten te streven.


Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Link

Wie beslist wat in de EU?
Laten we de instellingen waar de meeste beslissingen worden genomen eens nader onder de loep nemen:
1. Europese Commissie
2. Europees Parlement
3. Europese Ministerraad
4. Europese Raad

Slide 8 - Tekstslide

1. De Europese Commissie
 • Bestaat uit 27 commissarissen — één per EU-land
 • De uitvoerende macht van de EU verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de EU
 • Niet rechtstreeks verkozen door EU burgers: commissarissen worden voorgedragen door de regering van hun land en goedgekeurd door het Europees Parlement (mandaat: 5 jaar)
 • De Europese Commissie stelt nieuwe wetten en programma’s voor die in het algemeen belang van de EU zijn --> wetsvoorstellen worden doorgestuurd naar het EP en de Raad van de EU om er over te stemmen

Slide 9 - Tekstslide

1. De Europese Commissie
Voorzitter

Slide 10 - Tekstslide

Wie is de huidige voorzitter van de Europese Commissie?
A
Simone Veil
B
Nicole Fontaine
C
Ursula von der Leyen
D
Roberta Metsola

Slide 11 - Quizvraag

2. Het Europees Parlement
 • Rechtstreeks verkozen door de Europese burgers (om de 5 jaar)
 • Neemt samen met de Raad van de Europese Unie beslissingen over Europese wetten
 • Kiest ook de voorzitter van de Europese Commissie en heeft het recht om alle leden van de Commissie te benoemen en te ontslaan
 • De belangrijkste vergaderingen vinden twaalf keer per jaar plaats in Straatsburg (Frankrijk) en tot zes keer per jaar in Brussel (België).
 • Volgende verkiezingen in 2024
Wist je dat?
In alle landen van de EU mag je stemmen als je 18 jaar of ouder bent, met uitzondering van Malta en Oostenrijk, waar je vanaf je 16e mag stemmen, en Griekenland waar je dat vanaf je 17e mag.

Slide 12 - Tekstslide

2. Het Europees Parlement
Het Parlement heeft 705 leden, ook wel “EP-leden” of “Europarlementariërs” genoemd, die uit alle EU-landen komen. Het aantal leden per land verschilt: landen met meer inwoners hebben meer leden dan kleinere landen met minder inwoners.
Opdracht 1
Leden van het Europees Parlement

Zoek 3 Belgische leden op van het Europees parlement.

Slide 13 - Tekstslide

3 namen Belgische parlemen=tsleden (+politieke partij waar ze lid van zijn)

Slide 14 - Open vraag

3. Europese Ministerraad
 • Vertegenwoordigt de regeringen van de EU-landen: in de Raad komen ministers van alle EU-landen bijeen om het beleid en de wetten van de EU te bespreken
 • Maakt Europese wetgeving samen met het Europees Parlement
 • Het hangt van het onderwerp dat besproken wordt af welke ministers de bijeenkomsten bijwonen (bv: vergadering over luchtvervuiling - Minister van Leefmilieu)
Opgelet!
Niet te verwarren met de "Europese Raad" (zie volgende)
Hoe goed ken jij de Belgische ministers?

Slide 15 - Tekstslide

3. Europese Ministerraad
Minister van Binnenlandse Zaken

Slide 16 - Tekstslide

Minister van Binnenlandse zaken:
A
Petra De Sutter
B
Annelies Verlinden
C
Ludivine Dedonder
D
Zuhal Demir

Slide 17 - Quizvraag

3. Europese Ministerraad
Minister van Volksgezondheid

Slide 18 - Tekstslide

Minister van Volksgezondheid:
A
Frank Vandenbroucke
B
Alexander De Croo
C
Vincent Van Peteghem
D
Vincent Van Quickenborne

Slide 19 - Quizvraag

3. Europese Ministerraad
Minister van Justitie

Slide 20 - Tekstslide

Minister van Justitie:
A
Yves Leterme
B
Alexander De Croo
C
Vincent Van Quickenborne
D
Paul Van Tichelt

Slide 21 - Quizvraag

3. Europese Ministerraad
Minister van Defensie

Slide 22 - Tekstslide

Minister van Defensie:
A
Petra De Sutter
B
Caroline Gennez
C
Ludivine Dedonder
D
Zuhal Demir

Slide 23 - Quizvraag

3. Europese Ministerraad
De Raad van de Europese Unie beslist samen met het Europees Parlement over nieuwe wetsvoorstellen.

Slide 24 - Tekstslide

4. De Europese Raad
 • Bestaat uit de gekozen leiders van EU-landen, d.w.z. de staatshoofden en regeringsleiders
 • Komen ten minste viermaal per jaar bijeen ("Europese Top")
 • Formuleert de belangrijkste politieke prioriteiten van de EU en bepaalt de beleidskoers
Wist je dat?
De huidige voorzitter van de Europese Raad is een Belg. Onze ex- premier Charles Michel staat momenteel aan het hoofd.
Hoe goed ken jij de Europese leiders?

Slide 25 - Tekstslide

4. De Europese Raad
Frankrijk

Slide 26 - Tekstslide

Wie staat er aan het hoofd van Frankrijk?
A
Emmanuel Macron
B
François Hollande
C
Charles Michel
D
Nicolas Sarkozy

Slide 27 - Quizvraag

4. De Europese Raad
Duitsland

Slide 28 - Tekstslide

Wie staat er aan het hoofd van Duitsland?
A
Roman Herzog
B
Helmut Kohl
C
Johannes Rau
D
Olaf Scholz

Slide 29 - Quizvraag

4. De Europese Raad
België

Slide 30 - Tekstslide

Wie staat er aan het hoofd van België?
A
Alexander De Croo
B
Charles Michel
C
Vincent Vanquickenborne
D
Vincent Van Peteghem

Slide 31 - Quizvraag

4. De Europese Raad
Nederland

Slide 32 - Tekstslide

Wie staat er aan het hoofd van Nederland?
A
Geert Wilders
B
Willem Van Oranje
C
Mark Rutte
D
Pieter Paulus

Slide 33 - Quizvraag

4. De Europese Raad
Hongarije

Slide 34 - Tekstslide

Wie staat er aan het hoofd van Hongarije?
A
Viktor Orban
B
Péter Boross
C
Jozsef Antall
D
Gyula Horn

Slide 35 - Quizvraag

Even herhalen...
Heb je alles goed onthouden?

Slide 36 - Tekstslide

Hoe wordt een Europese wet gemaakt?

Slide 37 - Tekstslide

Wie doet voorstellen voor EU-wetten?
A
Europese Commissie
B
Europese Ministerraad
C
Europees Parlement
D
Europese Raad

Slide 38 - Quizvraag

Wie keurt EU-wetten goed?
A
Europese Commissie
B
Europese Ministerraad
C
Europees Parlement
D
Europese Raad

Slide 39 - Quizvraag

Wie wordt rechtstreeks verkozen door de EU- burgers?
A
Europese Commissie
B
Europese Ministerraad
C
Europees Parlement
D
Europese Raad

Slide 40 - Quizvraag

Bevoegdheden Europese Unie
Zoek 5 bevoegdheden op van de Europese Unie

Slide 41 - Tekstslide

Schrijf 5 bevoegdheden op van de Europese Unie

Slide 42 - Open vraag