Klas 4 Wateroverlast par. 4.2 De kust

1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Slide 2 - Video

Slide 3 - Video

Wat wordt er niet gedaan om een watersnood te voorkomen?
A
Stormvloedkering
B
Dijken versterken
C
Zandzakken plaatsen
D
Water oppompen

Slide 4 - Quizvraag

..
.
Wat zijn de Deltawerken?
Schrijf het antwoord op je wisbordje en houd je wisbordje op het teken van je juf of meester in de lucht. Of doe mee met je eigen device.
Test je kennis over het onderwerp van deze week!
A
De Deltawerken is een andere naam voor het project Ruimte voor de Rivier.
B
De Deltawerken beschermen ons tegen het water. Ze bestaan uit sluizen, dammen en stormvloedkeringen.
C
De Deltawerken is een andere naam voor het inpolderen van Flevoland.
D
De Deltawerken zorgen ervoor dat het water overal in Nederland een stuk lager staat.

Slide 5 - Quizvraag

Welk deel van Nederland wordt beschermd door de Deltawerken?
A
het noordoostelijk deel
B
het noordwestelijk deel
C
het zuidoostelijk deel
D
het zuidwestelijk deel

Slide 6 - Quizvraag

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Welke waterwerken horen waarbij?
Harde kustverdediging
Zachte Kustverdediging
Duin
Zeedijk
Strandwal
Hondsbossche Zeewering
Deltawerken

Slide 9 - Sleepvraag

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Wat laat de zee achter in tijden van sterke zeespiegelstijging?
A
vnl. zand door duinvorming
B
vnl. veen door moerasvorming
C
vnl. klei door overstroming
D
vnl. stenen door zeedoorbraken

Slide 12 - Quizvraag

Bij duinvorming zijn de zee, de wind en vegetatie belangrijk. Leg uit hoe dit proces in zijn werk gaat.

Slide 13 - Open vraag

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide