Casus Teun - Presentatie Port-A-Cath

Casus Teun
1 / 19
volgende
Slide 1: Tekstslide

In deze les zitten 19 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Casus Teun

Slide 1 - Tekstslide

Teun
  • 4 jaar
  • Syndroom van Down
  •  Op 3,5 jarige leeftijd diagnose leukemie
  • Half jaar behandeling gehad
  • Sonde en Port-A-Cath
  • Gedrag Teun bij plaatsen nieuwe sonde en aanprikken Port-A-Cath

Slide 2 - Tekstslide

Op welke afbeelding wordt een Port-A-Cath uitgebeeld?
A
B

Slide 3 - Quizvraag

Port-A-Cath

Slide 4 - Woordweb

Port-A-Cath
- Klein metaal kastje met zelfsluitend membraam. 
- Voorkeursplaats: onder het rechtersleutelbeen
- Indicaties
(Borstkankervereniging Nederland, z.d), (LUMC., 2019), (Bravis., z.d.)

Slide 5 - Tekstslide

Voor- en nadelen Port-A-Cath

Slide 6 - Open vraag

Voordelen
- Kan lange tijd (jaren) blijven zitten. 
- Aanprikken lukt doorgaans gemakkelijk en is minder pijnlijk. 
- Goede veneuze toegang 
- Kans op ontsteking is klein. 
- Geen vaatwand beschadiging bij vloeistoffen. 
- Minder kans op extravasatie 
- Meer bewegingsvrijheid 

(Rivas., 2019) 
Nadelen
- Afsluiting door stolsel of trombose
- Risico op klaplong of bloeding 
- Altijd prikken 
- Korte narcose voor het inbrengen en verwijderen. 
(Rivas., 2019) 

Slide 7 - Tekstslide

Centraal veneus
katheter

Slide 8 - Woordweb

Centraal veneus katheter (CVC)
  • Kunststof slangetje dat in een vene is ingebracht. 
  • Meestal onder het sleutelbeen, in de lies of in de hals.

(UMCG, z.d.)

Slide 9 - Tekstslide

Voor- en nadelen Centraal veneus katheter

Slide 10 - Open vraag

Voordelen
- Niet elke keer opnieuw prikken.                                     - Meer bewegingsvrijheid (minder als PAC).
- Meerde geneesmiddelen kunnen tegelijk worden toegediend.  
- Bloedafname is mogelijk. 
- Minder kans op extravasatie. 
(Info.nu., 2019) en  (UMCG., z.d.).                                                                                                               
Nadelen 
- In enkele gevallen mag je naar huis.
- Infectiegevaar 
- Risico op klaplong bij aanprikken.
- Risico op verschuiving van de lijn bij (jugularis)
- Risico op dislocatie en afknikken (femoralis/liesplooi). (Info.nu., 2019) en (Enurse.nl., 2018)

Slide 11 - Tekstslide

vervolg casus 
Teun is helemaal stil en huilt zacht. Achter in de auto zegt hij helemaal niets meer. Zodra zij bij het ziekenhuis aankomen zet Teun het op een krijsen. Vader en moeder zakt de moed in de schoenen, wanneer zij de poli op gaan. 

Slide 12 - Tekstslide

Hoe zouden jullie ouders en Teun benaderen?

Slide 13 - Open vraag

Benadering volgens ons 
- Tot rust laten komen bij alleen de ouders.
- Overleggen met ouders, wat helpt om Teun rustig te krijgen. (Afleiding)
- Informatie geven (zintuigen)
- Ouders betrekken bij handelingen. 
- Stappenplan 

(Oskam et al, 2013). 
(Oskam et al, 2013) 

Slide 14 - Tekstslide

Teun houdt erg van zwemmen, wat zouden jullie adviseren?
A
Centraal veneus katheter
B
Port-A-Cath

Slide 15 - Quizvraag

Ons advies 
- Port-A-Cath
- Infectiegevaar groter bij centraal veneus katheter

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Literatuurlijst 
Bravis ziekenhuis (z.d.). Port-a-cath. Geraadpleegd op 22 oktober 2019, van https://www.bravisziekenhuis.nl/patientenfolders/implanteerbare-poort-met-katheter

Borskankervereniging Nederland (z.d.) Port-a-Cath. Geraadpleegd op 22 oktober 2019, van https://borstkanker.nl/nl/port-cath

Enurse.nl. (2018, 10 augustus). Wat is een centrale lijn. Geraadpleegd op 25 oktober 2019, van http://www.enurse.nl/2018/06/11/is-centrale-lijn/

Info.nu. (2019, 26 januari). Centrale veneuze katheter, een katheter in de veneuze baan. Geraadpleegd op 22 oktober 2019, van https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/186701-centrale-veneuze-katheter-een-katheter-in-de-veneuze-baan.html Slide 18 - Tekstslide

Vervolg literatuurlijst 

Oskam, E., Van Lokven, E.M., Boere-Boonekamp, M.M., Campman, Th.M.T., Luttmer, L.C.F., Swagerman-van Hees, M.B., Van Woudenberg, A.M. (2013). Nederlands Leerboek Jeugdgezondheidszorg (7e herziene druk). Assen: Van Gorcum.

Rivas (2019). Wat is een Port-A-Cath. Geraadpleegd op 22 oktober 2019, van https://www.rivas.nl/beatrixziekenhuis/patienten/opname/na-uw-opname/verpleegtechnisch-team-van-rivas/patientenfolders/port-a-cath/

UMCG. (z.d.). Centraal veneuze katheter. Geraadpleegd op 22 oktober 2019, van https://hematologiegroningen.nl/patienten/content/2cvk.htmSlide 19 - Tekstslide