Digitale Geletterdheid: Een Reis door de Digitale Wereld

Digitale Geletterdheid: Een Reis door de Digitale Wereld
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
MediawijsheidPrimary EducationAge 7

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 5 min

Onderdelen in deze les

Digitale Geletterdheid: Een Reis door de Digitale Wereld

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les zul je een beter begrip hebben van digitale geletterdheid en de verschillende aspecten ervan.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over digitale geletterdheid?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Wat is digitale geletterdheid?
Digitale geletterdheid verwijst naar de vaardigheden en kennis die nodig zijn om effectief en verantwoordelijk gebruik te maken van digitale technologieën.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De vier pijlers van digitale geletterdheid
- Digitale vaardigheden
- Informatievaardigheden
- Mediawijsheid
- Computational thinking

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Digitale vaardigheden
Digitale vaardigheden omvatten het vermogen om digitale hulpmiddelen en technologieën te gebruiken, zoals tekstverwerking, e-mail en internetbrowsers.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Informatievaardigheden
Informatievaardigheden verwijzen naar het vermogen om informatie te vinden, te evalueren en effectief te gebruiken. Dit omvat het beoordelen van de betrouwbaarheid van bronnen en het kritisch denken.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Mediawijsheid
Mediawijsheid houdt in dat je bewust en kritisch gebruik maakt van media, zoals sociale media en online nieuwsbronnen. Het omvat het begrijpen van privacy-instellingen, het herkennen van nepnieuws en het respectvol communiceren online.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Computational thinking
Computational thinking verwijst naar het vermogen om problemen op te lossen en logisch te redeneren met behulp van concepten uit de informatica. Het omvat het analyseren van gegevens, het begrijpen van algoritmen en het werken met computers.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waarom is digitale geletterdheid belangrijk?
- Het vergroot carrièremogelijkheden
- Het bevordert kritisch denken en probleemoplossend vermogen
- Het helpt bij veilig en verantwoord gebruik van digitale technologieën

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenvatting
Digitale geletterdheid omvat digitale vaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Het is essentieel voor succes in de moderne digitale wereld.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.