ICC les 4

Cultuureducatie Enschede
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
allesBasisschoolGroep 1,8

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quiz en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Cultuureducatie Enschede

Slide 1 - Tekstslide

Deze les:
Terugkoppeling thuiswerkopdrachten
Rapportage teambijeenkomst 
 • Wat was de ervaring van het team met het kompas? 
 • Welke inzichten heeft het gebracht? 
 • Hebben de inzichten met het kompas geleid tot uitspraken met betrekking tot de gewenste situatie? 
 • Hoe was het om als (aankomend) cultuurcoördinator een bijeenkomst als deze te leiden? 
 • Welke ervaringen zijn daarbij opgedaan?
Kwaliteit van Cultuureducatie
 • Procesgerichte didactiek
 • Vraagformulering naar culturele instelling 
 • Onderbouwing keuze van aanbod.
Presentatie van Phion
Monique Wijnker, educatief medewerker van Phion komt een presentatie geven.
Culturele instellingen in beeld?
Heb jullie voldoende een beeld van welke culturele instellingen er in Enschede zijn?
Zijn jullie voldoende bekend met het Cultuurmenu?
Kwaliteitskaart

Slide 2 - Tekstslide

Terugkoppeling thuiswerkopdrachten
Rapportage teambijeenkomst 
 • Wat was de ervaring van het team met het kompas? 
 • Welke inzichten heeft het gebracht? 
 • Hebben de inzichten met het kompas geleid tot uitspraken met betrekking tot de gewenste situatie? 
 • Hoe was het om als (aankomend) cultuurcoördinator een bijeenkomst als deze te leiden? 
 • Welke ervaringen zijn daarbij opgedaan?

Slide 3 - Tekstslide

Deze les:
Culturele instellingen in beeld?
Heb jullie voldoende een beeld van welke culturele instellingen er in Enschede zijn?
Zijn jullie voldoende bekend met het Cultuurmenu?
Kwaliteitskaart

Slide 4 - Tekstslide

straks:
Kwaliteit van Cultuureducatie
 • Procesgerichte didactiek
 • Vraagformulering naar culturele instelling 
 • Onderbouwing keuze van aanbod.

Slide 5 - Tekstslide

Cultuureducatie met kwaliteit (CMK)
Met het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (2021-2024) wil OCW de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs waarborgen.
Leerlijnen kunstzinnige oriëntatie
Scholen hebben in voorgaande CMK periodes, samen met culturele instellingen,  doorlopende leerlijnen ontwikkeld. Deze staan in het Cultuurmenu. 
Borging.

https://cultuurmenu.org/leerlijnen-2/
Scholen en CMK
Scholen worden gestimuleerd om cultuur op een meer structurele manier in te zetten in het onderwijs en daarbij bewuste keuzes te maken. 

Instellingen en CMK
Instellingen worden gestimuleerd om educatieve projecten meer in samenwerking met het onderwijs te ontwikkelen en te werken aan een structurele relatie met scholen.

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Procesgerichte didactiek

Slide 8 - Woordweb

Productgericht onderwijs
Vrije didactiek
Procesgerichte didactiek

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Tekstslide

Voorwaarden voor vraagformulering
Voorwaarden voor het formuleren van een goede vraag aan een cultuuraanbieder:
 • Visie van de school
 • Visie en doelen ten aanzien van cultuureducatie
 • Gewenste situatie
 • De aansluiting bij het onderwijsprogramma of thema’s
 • De aansluiting bij de ervaring, leeftijd en niveau van leerlingen
 • De aansluiting binnen een leerlijn

Opdracht
Kies iets uit het aanbod uit het Cultuurmenu?
Onderbouw waarom je voor dit aanbod hebt gekozen

Slide 11 - Tekstslide

Terugkoppeling opdracht

Slide 12 - Tekstslide

presentatie monique

Slide 13 - Tekstslide

Planning
 • Maak een planning voor het schrijven van hoofdstuk 3 en 4 van het cultuurplan .
 • Stel een datum vast voor de eindpresentatie aan het team van het geschreven cultuurplan tussen bijeenkomst 7 en bijeenkomst 8
Huiswerk voor 12 februari
Lees uit Dossier ICC Hoofdstuk 13, 14, 19 en 20
Afspraak met je directeur
 • Maak een afspraak voor een gesprek met de directeur, voor bijeenkomst 6.
 • Onderwerpen: afspraken over taakverdeling en draagvlak voor cultuureducatie binnen de school en informatie over het budget voor cultuureducatie.
Evaluatie en vragen

Slide 14 - Tekstslide

Meer lessen zoals deze