Magnetische flux en wet van Lenz

1 / 39
volgende
Slide 1: Tekstslide
FysicaSecundair onderwijs

In deze les zitten 39 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 120 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Introductie interactieve les
Tijdens de les zullen enkele vragen gesteld worden, sla deze op in een word bestand met de naam "Les staande golven en geluid". Na het maken van de les vul je de rubric in die je hebt meegekregen.  Zorg er voor dat het document met de antwoorden verzorgd is. Geef ook steeds aan bij welke slide je antwoord hoort.
Stuur deze bestanden na de les naar: nick.de.mets@student.kuleuven.be

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Tekstslide

https://www.youtube.com/watch?v=1fZ35RaSix8
(zie volgende dia)

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Slide 6 - Tekstslide

Een grote magnetische veldsterkte zal voor een ... magnetische flux zorgen.
A
Grote
B
Kleine

Slide 7 - Quizvraag

De grootte van het oppervlak A van een winding heeft ... invloed op de grootte van de magnetische flux.
A
geen
B
een

Slide 8 - Quizvraag

Pagina 21: Teken bij a en c een even groot vierkant, en bij b een kleiner. Vergelijk nu a en b, en a en c op vlak van magnetische flux.

Slide 9 - Open vraag

Slide 10 - Tekstslide

Hoe bereken je de magnetische flux als de magnetische veldlijnen niet loodrecht op het oppervlak van de winding staan? Gebruik een tekening ter verduidelijking.

Slide 11 - Open vraag

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Rangschik de situaties volgens toenemende flux
<
<
=
<

Slide 14 - Sleepvraag

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Tekstslide

Oefening 3: Bereken de magnetische flux van een winding met oppervlakte 10,0 cm² die evenwijdig met de veldlijnen van een magnetisch veld met grootte 0,50 T wordt geplaatst. Maak ook een tekening ter verduidelijking.

Slide 17 - Open vraag

Oefening 4: Bereken de magnetische flux van een winding met oppervlakte 50,0 cm² die een hoek van 30° maakt met de veldlijnen van een magnetisch veld met grootte 20,0 mT. Maak een tekening ter verduidelijking

Slide 18 - Open vraag

https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_nl.html
(zie volgende dia)

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Link

Als je met je staafmagneet de spoel nadert, dan heeft de voltmeter een ... uitwijking
A
Negatieve
B
Positieve
C
Geen

Slide 21 - Quizvraag

Hoe loopt de stroom dan?
A
Van de + pool naar de - pool
B
Van de - pool naar de + pool
C
Er is geen stroom

Slide 22 - Quizvraag

Wat gebeurt er met de uitwijking als je de staafmagneet weer uit de spoel beweegt?
A
De uitwijking keert om en is nu negatief
B
De uitwijking keert om en is nu positief
C
Nog steeds geen uitwijking

Slide 23 - Quizvraag

De stroom loopt nu...
A
van de - pool naar de + pool
B
van de + pool naar de - pool
C
Er is nog steeds geen stroom

Slide 24 - Quizvraag

Zin van de stroom
De stroom zal dus in tegengestelde beweging van de beweging van de staafmagneet lopen

Slide 25 - Tekstslide

Wat gebeurt er met de uitwijking van de voltmeter als je de staafmagneet in de spoel plaatst en ze daar laat staan zonder ze verder nog te bewegen?
A
Positieve uitwijking
B
Geen uitwijking
C
Negatieve uitwijking

Slide 26 - Quizvraag

Slide 27 - Video

https://www.youtube.com/watch?v=tC6E9J925pY&t=1s
(vorige dia)

Slide 28 - Tekstslide

Slide 29 - Tekstslide

Hoe groter ∆𝛷 in een bepaalde tijdsduur ∆t , hoe groter/kleiner 𝑈_(𝑖,𝑔𝑒𝑚). (pg 23)
A
groter
B
kleiner

Slide 30 - Quizvraag

Hoe groter ∆t, hoe groter/kleiner 𝑈_(𝑖,𝑔𝑒𝑚). (pg 23)
A
groter
B
kleiner

Slide 31 - Quizvraag

Hoe groter N, hoe groter/kleiner 𝑈_(𝑖,𝑔𝑒𝑚). (pg 23)
A
groter
B
kleiner

Slide 32 - Quizvraag

Slide 33 - Tekstslide

De eerste figuur toont het verloop van de flux door een spoel en de tweede figuur de inductiespanning als gevolg van de verandering in die flux. Waarom is de inductiespanning nagenoeg gelijk aan 0 op het tijdstip t1?

Slide 34 - Open vraag

Op tijdstip t2 is de fluxverandering groot, de inductiespanning is dus groot/klein.
A
groot
B
klein

Slide 35 - Quizvraag

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Oefening 2 pagina 24: Een spoel met doorsnede 6,00 cm² en 1200 windingen staat loodrecht op
het magnetisch veld van een elektromagneet met grootte 0,040 T.
a) Bereken de flux door 1 winding
b) Bereken de gemiddelde inductiespanning als het veld in de spoelwegvalt in 0,025 s

Slide 38 - Open vraag

Einde les
Vergeet je antwoorden en rubric niet door te sturen naar:
nick.demets@student.kuleuven.be

Slide 39 - Tekstslide