Deskundigheidsbevordering - Lesweek 4

Vak: Deskundigheidsbevordering
Semester: 3
Docenten: Ikram Smaili en Samira Boulahri
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
WelzijnMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Vak: Deskundigheidsbevordering
Semester: 3
Docenten: Ikram Smaili en Samira Boulahri

Slide 1 - Tekstslide

Licentie check
Vanaf 7 maart 2022 heeft iedereen een boek of een geldige licentie van ThiemeMeulenhoff en Digibib Consortium. Daarnaast heb je ook een werkend laptop met oplader. Zonder deze onderwijsbenodigdheden kan je niet deelnemen aan de lessen. In die tijd kan je jouw onderwijsbenodigdheden regelen. Zodra dit geregeld is, mag je de les weer in. Of je hebt een rode kaart die getekend is door de coördinator. 

Slide 2 - Tekstslide

Aanwezigheidsregistratie
Aanwezigheid zal door de docent geregistreerd worden. Aanwezigheid kan meerder malen tijdens de les worden gedaan. Bij vroegtijdig verlaten van de les, zonder geldige reden, zal je op 'ongeoorloofd afwezig' staan. 

Ben je te laat? Geef dit door aan het einde van de les aan de vakdocent.

Slide 3 - Tekstslide

Doel
De student kan de eisen van een POP benoemen en beschrijven.

De student benoemt een onderwerp voor eigen deskundigheidsbevordering.

Slide 4 - Tekstslide

Programma
Terugblik vorige week

Eisen POP

Onderwerp

Slide 5 - Tekstslide

Terugblik vorige les
 • Beroepsdeskundigheid besproken op stage

 • Een onderwerp(en)Slide 6 - Tekstslide

Opdracht
Instructie 15 minuten:
 • Lees het 'FORMAT POP' door. Onderzoek waar je deze kan vinden.... niet aan de docent vragen.
 • Download het 'FORMAT POP' op jouw eigen laptop.
 • Lees het document 'Toelichting examen B1-K2-W1 niveau 3 of het document 'Toelichting examen B1-K2-W1 niveau 4.
 • Beantwoordt daarna de vragen op de volgende slide.

Slide 7 - Tekstslide

Eisen POP
 • Waar staat de afkorting van POP voor?

 • Beschrijf de criteria waar de POP aan moet voldoen.

 • Beschrijf wat de duur is van de presentatie.

 • Beschrijf aan welke criteria jouw presentatie moet voldoen.

Slide 8 - Tekstslide

Onderwerpen (voorbeelden)
Studenten die nog geen onderwerp hebben:
 • Stappenplan bij een delier.
 • Mozaïeken met cliënten.
 • Een klinische les over het gebruik van pictogrammen bij mensen met een verstandelijke beperking.
 • Geheugentraining bij ouderen.
 • Feedbackcultuur binnen het team.
 • Omgaan met agressie bij kleine kinderen.
 • Online agressie.
 • Veiligheid op de werkvloer bij jongerenwerk.
 • Mediawijsheid voor cliënten met een beperking.
 • Kinderwens voor cliënten met een verstandelijke beperking.
 • Euthanasie meervoudige gehandicapten met bij manisch depressief. 
 • Eenzaamheid onder jongeren.
 • Suïcide onder jongeren. 

Slide 9 - Tekstslide

Huiswerk
 • Ga in Google Scholar op zoek naar een onderzoek of een wetenschappelijk artikel over jouw onderwerp. 

 • Download het artikel of onderzoek of sla de link ergens op zodat je het terug kunt vinden om te gebruiken voor je onderzoek/ examen.

 • 10 studenten worden gekozen om voor de klas te presenteren wat zij tot nu toe hebben gevonden over hun onderwerp. 

Slide 10 - Tekstslide

Let op!
Vanaf maandag 7 maart 2022 mag je niet aan les deelnemen als jij:
 • Geen boeken hebt van (PBSD/BSD/Kwaliteit en deskundigheid);
 • Geen laptop;
 • Geen werkend camera;
 • Geen werkend microfoon;
 • Geen actieve leerhouding.

Slide 11 - Tekstslide

Slide 12 - Tekstslide